คลังบทเรียน

ศัตรูของสัตว์ทะเล
สัตว์ทะเลที่ดุร้าย
พะยูน โลมา ปลาวาฬ
นกทะเล
เต่าทะเล
ปลาในทะเลหลวง
แนวปะการัง
สัตว์ทะเลหาดเลน
สัตว์ทะเลหาดหิน
ชีวิตริมฝั่งทะเล
มีอะไรในนํ้าทะเล
ทะเลไทยอันอุดม
เรียนรู้ออนไลน์เรื่อง สัตว์ทะเล
เซต
เวกเตอร์
การสร้าง Movie
[ การสื่อสารระหว่างสัตว์ | พฤติกรรมสัตว์ ]
[ ความสัมพันธ์กับระบบประสาท | พฤติกรรมสัตว์ ]
[ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ | พฤติกรรมสัตว์ ]
[ กลไกการเกิดพฤติกรรมสัตว์ | พฤติกรรมสัตว์ ]
พฤติกรรมสัตว์ 2
[พฤติกรรมสัตว์ | Animal Behavior]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง พืช
การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของวัยรุ่น โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป (คอมพวเตอร์ช่วยสอน)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ฮีตที่ ๓ บุญข้าวจี่หรือบุญเดือนสาม
ฮีตที่ ๒ บุญคูนข้าว หรือ บุญคูนลาน
ฮีตที่ ๑ บุญเข้ากรรม หรือ บุญเดือนเจียง
ที่มาของฮีต 12 คลอง 14
คำคม-สุภาษิต ENGLISH 4
`°.•°•.★*การป้องกันรังสี*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
`°.•°•.★*การใช้พลังงานนิวเคลียร์*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
`°.•°•.★*ปฏิกิริยานิวเคลียร์*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
`°.•°•.★*กัมมันตภาพรังสี*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
`°.•°•.★*พลังงานนิวเคลียร์*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
`°.•°•.★*โลกนิวเคลียร์*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
`°.•°•.★*ฟิสิกส์นิวเคลียร์*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
มาตราตัวสะกด
อิศรญาณภาษิต
Learn English through Short Story
ปิโตรเลียม
ระบบภูมิคุ้มกัน
`°.•°•.★*เปิดประตูสู่"โลกนิวเคลียร์"*★ .•°•.°´·.¸¸·´¯`·.¸¸.ஐ ..¤
คำคม-สุภาษิต ENGLISH 6
คำคม-สุภาษิต ENGLISH 5
คำคม-สุภาษิต ENGLISH 3
คำคม-สุภาษิต ENGLISH 2
การทดลองฟิสิกส์
คำคม-สุภาษิต ENGLISH 1
หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 765 คน กำลังออนไลน์