คลังบทเรียน

แทนแกรมคืออะไร
การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual C# 2010 Express
ความคิดทางเรขาคณิต
แบบทดสอบ Tangram หลังเรียน
แบบทดสอบ tangram ก่อนเรียน
แทนแกรม
ระบบนิเวศ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เส้นทางประเพณี วัฒนธรรม ถิ่นอีสาน
ผญาไทยลาว ฮีต 12
MV ฮีตสิบสองของดีอีสาน
คลองสิบสี่
สารคดี ฮีต 12
ฮีตที่ ๑๒ บุญทอดกฐิน
ฮีตที่ ๑๑ บุญออกวัดสาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด
ฮีตที่ ๑๐ บุญข้าวสากหรือบุญเดือนสิบ
ฮีตที่ ๙ บุญข้าวประดับดิน
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียชุดระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์และสัตว์
ฮีตที่ ๘ บุญเข้าพรรษาหรือบุญเดือนแปด
ฮีตที่ ๗ บุญซำฮะ หรือ บุญเดือนเจ็ด
ฮีตที่ ๖ บุญบั้งไฟ
ฮีตที่ ๕ บุญสงกรานต์
ความรู้เกี่ยวกับอากาศยาน
ฮีตที่ ๔ บุญเผวส หรือ บุญเดือนสี่ หรือ บุญมหาชาติ
ชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ
การใส่ Title หรือข้อความ
การนำเข้าแฟ้มเสียง (Import Audio or music)
การนำเข้าแฟ้ม วิดีโอ ใน Windows Movie Maker
การนำเข้าไฟล์รูปภาพ (Import Picture)
การปิดโปรแกรม
การเปิดไฟล์โปรเจ็กต์
การบันทึกProject
การสร้างProject ใหม่
การทำงานกับ Project File
ชนิดของไฟล์ในโปรแกรม
คณะผู้จัดทำ
ขั้นตอนการสร้าง Movie
ส่วนประกอบของโปรแกรม Movie Maker
การเข้าสู่โปรแกรม Movie Maker
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดิโอ
มารูจักกับ Windowa Movie Maker
คิดคล่อง 1
คิดคล่อง 2
คิดคล่อง 3
วีีดิทัศน์สาระคณิตศาสตร์ ป.1 คิดคล่องการลบ 1
วีีดิทัศน์สาระคณิตศาสตร์ ป.1 คิดคล่องการลบ 2
ชุดสื่อประสม
สัตว์ทะเลหาดทราย
คณะผู้จัดทำ
อนุรักษ์สัตว์ทะเล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 803 คน กำลังออนไลน์