คลังบทเรียน

จันทรุปราคาในวันลอยกระทง 8 พฤศจิกายน 2565
ประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19สะสม หนึ่งล้านราย
สนุกกับ Computer Science Unplugged
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
เกมสนุก
จันทรุปราคาเต็มดวง 4 เมษายน 2558
Poonsak KM เรื่องราวของ Thaigoodview
Poonsak KM ความรู้ทั่วไป
Poonsak KM วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Poonsak KM วิชาภาษาต่างประเทศ
Poonsak KM วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Poonsak KM วิชาศิลปะ
Poonsak KM วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
Poonsak KM วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
Poonsak KM วิชาวิทยาศาสตร์
Poonsak KM วิชาคณิตศาสตร์
Poonsak KM วิชาภาษาไทย
วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิชาภาษาต่างประเทศ
วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
วิชาศิลปะ
วิชาสุขศึกษา และพละศึกษา
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาคณิตศาสตร์
วิชาภาษาไทย
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ตอนที่ 3 [HD]
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ตอนที่ 2 [HD]
พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA ตอนที่ 1 [HD]
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 5 สุโขทัยในปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 3 ศิลปกรรมด้านต่างๆและวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 2 พระมหากษัตริย์ที่สำคัญในสมัยสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 1 ความเป็นมา การเมือง และการปกครองของสุโขทัย
ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากอดีตถึงปัจจุบัน
การใช้งาน Google Calendar
การสมัครและใช้งาน Gmail เบื้องต้น
การใช้ Gmail กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking)
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนผดุงนารี จ.มหาสารคาม
การใช้งาน QR Code ในการจัดการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
หนังสือส่งเสริมการอ่านบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11)
รู้ง่าย เข้าใจ ใช่เลย
แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกทักษะกรีฑาขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 286 คน กำลังออนไลน์