• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:8aae9dfc9eeac60f8bd4092489a586f0' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><strong>สวัสดีครับ <br /> </strong>ท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ บ้านthaigoodview คือ เยาวชนไทย ครู และผู้ปกครองจากทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เข้ามาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง<br /> ท่านมาสนับสนุนเรา คือช่วยให้เยาวชนและครูมีแหล่งความรู้ เราไม่อยากให้ท่านมาช่วยเราแล้วขอให้เราเพิ่มสิ่งไร้สาระลงไปเพื่อดึงดูดและมอมเมาเยาวชน ขอเถอะครับ</p>\n<ul>\n<li>Thaigoodview เปิดมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้ว <br /> เปิดบริการมาตั้งแต่ 24 เมษายน 2543</li>\n<li>User ตอนนี้ active เท่าไหร่ <br /> สมาชิกบล็อก 88,473 คน (25/01/2556)</li>\n<li>คุณครูส่วนมากที่ให้นักเรียนเข้ามาทำการบ้านและส่งผ่าน thaigoodview มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ <br /> ประมาณ 80%</li>\n<li>PV ช่วงไหนมีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด เพราะอะไร และ ช่วงไหนต่ำที่สุด สาเหตุเพราะอะไร<br /> - ช่วงเดือนที่มีการเรียนการสอน โดยเฉพาะเดือนที่มีการสอบกลางภาค และปลายภาค จะมีจำนวนเพจวิวมากที่สุด เพราะมีการสืบค้นหาข้อมูล ทำรายงาน ทำการบ้าน เป็นจำนวนมาก (มากกว่าวันละ 3 แสนเพจวิว)<br /> - ช่วงปิดเทอม(เม.ย. และ ต.ค.)จะมีจำนวนเพจวิวน้อยที่สุด เพราะนักเรียนและครูส่วนใหญ่อยากพักผ่อนหย่อนใจจากเรื่องวิชาการ (มากกว่าวันละ 2 แสนเพจวิว)</li>\n<li>จุดเด่นของเว็บคืออะไร<br /> - ให้บริการข้อมูล สาระความรู้ ข้อสอบ เกมสร้างความคิด มากที่สุด ตั้งแต่อนุบาล-ม.6 เป็นเวลามากกว่า 10 ปี แก่นักเรียน ครู และผู้สนใจหาความรู้<br /> - ครูใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ มากกว่า 700 โรงเรียน<br /> - จัดโครงการประกวดเพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างเวทีให้แก่เด็กและเยาวชนในการมีจิตสาธารณะ</li>\n</ul>\n<div align=\"left\"><strong>ความภูมิใจที่เคยได้รับ</strong></div>\n<ul>\n<li><a href=\"/aboutus_value/nyb.html#nyb_tgv\" target=\"_blank\">สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ</a> (National Youth Bureau) <br /> มอบรางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544 - 2545 <br /> <a href=\"http://www.opp.go.th/newsroom_16_6_46.htm\" target=\"_blank\">สื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป</a></li>\n<li>รางวัล Web Award 2005<br /> ด้านเว็บไซต์ยอดเยี่ยม ประเภทเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) (บุคคล)<br /> เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2548<br /> จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)</li>\n<li>ได้รับการคัดเลือกเป็นเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2552 และปี 2553 &nbsp;</li>\n<li>นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ช่อง ThaiPBS ช่อง UBC และสื่อสิ่งพิมพ์ได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ มากกว่า 10 ฉบับ <a href=\"/goodness\" target=\"_blank\">ดูรายละเอียด</a></li>\n<li>ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลกว่า 200,000 บาท ปี 2551-2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 3,000 คน</li>\n<li>ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลกว่า 600,000 บาท ปี 2552-2553 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 3,000 คน</li>\n<li>กำลังดำเนินการ จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2553-2554 ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของ กสทช.</li>\n</ul>\n<hr id=\"null\" />\n<p><strong>ข้อมูลจำเพาะ</strong></p>\n<p>ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลความรู้ ด้านการศึกษา ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีมากที่สุดในประเทศ โดยติดอันดับ ท๊อป 10 ของเว็บไซต์ด้านการศึกษา ดังรายละเอียดนี้</p>\n<table style=\"text-align: center; width: 650px;\" border=\"0\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #0e0277;\">\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">ปี</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">ลำดับที่<br /> การจัดลำดับ</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">Unique IP<br /> เฉลี่ยต่อวัน</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">รวมUnique IP<br /> </span></strong><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">ต่อปี</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">Pageviews<br /> เฉลี่ยต่อวัน</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">รวม Pageviews<br /> ต่อปี</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">Pageviews สะสม<br /> ทั้งหมด</span></strong></p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ccffff;\" data-mce-mark=\"1\">หมายเหตุ</span> </strong></p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #00cccc;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2000</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">ยังไม่มีการจัด</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">~10</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">~1,000</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">~200</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">~50,000</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">~50,000</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">ตั้งแต่ 23 เม.ย.</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #5aa585;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2001</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">ยังไม่มีการจัด</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">109</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">39,687</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">803</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">293,010</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">343,010</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #865fa0;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2002</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">ยังไม่มีการจัด</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">221</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">80,483</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3,026</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">1,104,286</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">1,447,296</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #98af50;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2003</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">9</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">1,271</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">285,130</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">9,069</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3,303,671</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">4,750,967</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #9e6177;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2004</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">7</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">1,680</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">372,184</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">19,644</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">7,248,417</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">11,999,384</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #59bf40;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2005</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">4,033</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">907,762</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">48,249</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">17,562,770</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">29,562,154</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #33ffcc;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2006</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">8,707</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">1,937,940</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">89,939</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">32,827,582</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">62,389,736</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #cccc33;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2007</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">4</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">14,085</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3,130,970</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">114,441</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">41,770,794</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">104,160,530</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #ff6600;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2008</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">4</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">23,738</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">5,206,613</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">178,518</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">65,337,583</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">169,438,113</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #ff0000;\">\n<td>\n<p align=\"center\">2009</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">4</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">38,722.18</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">8,062,670</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">244,082.62</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">89,090,158</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">258,528,271</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #33ffcd;\">\n<td>2010</td>\n<td>\n<p align=\"center\">4</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">43,586.89</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">9,530,382</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">236,177.90</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">86,204,916</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">401,323,766</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n<tr style=\"background-color: #d599d5;\">\n<td>2011</td>\n<td>\n<p align=\"center\">2</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">55,061.22</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">12,036,568</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">234,009.84</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">85,431,157</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">486,754,923</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #ff9999;\">\n<td>2012</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">65,262.14</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">13,918,480</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">241,842.39</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">88,514,315</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">575,269,238</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #7fff00;\">\n<td>2013</td>\n<td>\n<p align=\"center\">3</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">55,562.00</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">12,280,659</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">171,608.00</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">62,518,325</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">637,787,563</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n<tbody>\n<tr style=\"background-color: #ce30b5;\">\n<td>2014</td>\n<td>\n<p align=\"center\">-</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">-</p>\n</td>\n<td>\n<p>4,701,644</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">-</p>\n</td>\n<td>\n<p>18,708,552</p>\n</td>\n<td>\n<p>656,496,115</p>\n</td>\n<td>\n<p align=\"center\">ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2014</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>ค่า <strong>Unique IP</strong> และ <strong>Pageviews </strong>ที่ใช้ในการจัดอันดับ Truehits ในแต่ละปีนี้ เป็นค่าเฉลี่ยรายวัน คำนวณได้โดย รวมค่ารายวันตลอดปี แต่ละปีเข้าด้วยกัน แล้วหารด้วยจำนวนวัน โดยไม่นับวันที่มีสถิติเป็น 0</p>\n<div style=\"text-align: center;\">ปี 2007</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u12/truehits2007.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"191\" border=\"0\" /></div>\n<div style=\"text-align: center;\"><br /> ปี 2008</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u9/2009-01-31_001801.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"191\" border=\"0\" /></div>\n<div style=\"text-align: center;\"><br /> ปี 2009</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u12/2010-05-13_121138.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"232\" border=\"0\" /></div>\n<div style=\"text-align: center;\"><br /> ปี 2010</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u9/2011-02-02_225603.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"229\" border=\"0\" /></div>\n<div style=\"text-align: center;\"><br /> ปี 2011</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u9/2012-01-25_160306.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"311\" border=\"0\" /></div>\n<div style=\"text-align: center;\"><br /> 2012</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u9/2013-01-26_081559.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"258\" /></div>\n<div style=\"text-align: center;\"><br /> ข้อมูล 2001-2013 (ปี 2013 ถึง 25 มกราคม 2013)</div>\n<div style=\"text-align: center;\"><img src=\"/files/u9/2013-01-26_081103.jpg\" alt=\"\" width=\"520\" height=\"298\" />&nbsp;</div>\n<div align=\"left\"><strong><br /> ผลการสำรวจ</strong></div>\n<p align=\"left\">จากผู้ที่เข้าชมเว็บ <a href=\"http://www.thaigoodview.com\" title=\"www.thaigoodview.com\">www.thaigoodview.com</a> ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน รวม 6,706 คน (ระยะเวลาสำรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2011 ถึง 31 ธันวาคม 2012) พบว่า ผู้เข้าใช้งาน thaigoodview คือ</p>\n<table style=\"width: 601px;\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#00ff00\" width=\"166\">\n<p align=\"center\"><strong>เพศ </strong></p>\n</td>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#cc9999\" width=\"195\">\n<p align=\"center\"><strong>สาขาอาชีพ</strong></p>\n</td>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"219\">\n<p align=\"center\"><strong>ความสนใจ</strong></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#00ff00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">ชาย</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#00ff00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">58.95%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">นักเรียน นักศึกษา</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p style=\"text-align: right;\">41.70%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">เพลง หรือ ภาพยนต์</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">44.83%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#00ff00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">หญิง</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#00ff00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">41.05%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">15.24%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">33.97%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"166\">\n<p align=\"center\"><strong>อายุ</strong></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">อื่นๆ</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">12.80%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">หนังสือ</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">41.41%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">น้อยกว่า 12 ปี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">7.28%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">การศึกษา วิจัย</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">9.83%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">ท่องเที่ยว</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">26.42%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">12 - 17 ปี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">50.03%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">อุตสาหกรรม</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">4.98%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">กล้อง โทรศัพท์มือถือ</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">25.11%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">18 - 23 ปี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">28.10%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ค้าปลีก-ค้าส่ง</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">1.32%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">การ์ตูน และนวนิยาย</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">33.79%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">24 - 35 ปี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">10.22%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ตำรวจ ทหาร</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">1.02%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">กีฬา</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">30.35%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">36 - 55 ปี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">3.44%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">การเงิน การธนาคาร</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">1.80%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">การศึกษา</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">26.35%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">55 ปีขึ้นไป</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc00\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">0.93%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">สาธารณสุข</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">2.30%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">อาหาร</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">24.98%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#66ffff\" width=\"166\">\n<p align=\"center\"><strong>ระดับรายได้</strong></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ท่องเที่ยว</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">2.21%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">ความงาม/สุขภาพ</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">20.55%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">น้อยกว่า 10,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">61.29%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ที่อยู่อาศัย และก่อสร้าง</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">0.60%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">รถยนต์ และจักรยานยนต์</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">16.36%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">10,000-20,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">19.15%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">บินเทิง-ศิลปะ</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">1.71%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">ข่าว สาร</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">15.24%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">20,000-30,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">5.79%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">เกษตรกรรม</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">0.87%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">16.24%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">30,000-50,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">3.90%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ข่าว สื่อ โฆษณา</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">1.02%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">แฟชั่น ช๊อปปิ้ง</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">17.91%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">50,000-70,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">3.90%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">กฎหมาย</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">0.71%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">สัตว์เลี้ยง</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">22.86%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">70,000-100,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">2.04%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">นำเข้า ส่งออก</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">0.69%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\"> ของแต่งบ้าน </span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">14.82%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">100,000-300,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">2.82%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">การคมนาคม และการขนส่ง</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">0.51%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">สนทนา ออนไลน์/หาเพื่อน/หาแฟน</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">16.91%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">มากกว่า 300,000</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#66ffff\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">3.63%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">สาธารณูปโภค</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#cc9999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">0.51%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">การเมือง</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">11.22%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#99ff33\" width=\"166\">\n<p align=\"center\"><strong>จังหวัดที่อาศัยอยู่</strong></p>\n</td>\n<td colspan=\"2\" bgcolor=\"#009999\" width=\"195\">\n<p align=\"center\"><strong>ระดับการศึกษา</strong></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">ประวัติศาสตร์</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">15.20%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">กรุงเทพฯและปริมณฑล</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">20.94%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ประถม</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">14.85%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">ดูดวง โหราศาสตร์</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">12.97%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">ภาคกลาง</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">22.72%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">มัธยมต้น</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">32.38%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">เกมส์ และการพนัน</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">17.66%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">ภาคอีสาน</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">24.17%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">มัธยมปลาย หรือ ปวช.</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">30.22%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">หางาน</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">14.27%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">ภาคใต้</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">12.16%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ปวส. หรือ อนุปริญญา</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">7.43%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">ศาสนา นั่งสมาธิ เข้าวัด</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">13.39%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">ภาคเหนือ</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">9.53%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">ปริญญาตรี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">11.54%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">อสังหาริม ทรัพย์</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">7.74%</p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"111\">\n<p align=\"right\">ภาคตะวันออก</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#99ff33\" width=\"49\">\n<p align=\"right\">10.48%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"124\">\n<p align=\"right\">สูงกว่า ปริญญาตรี</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#009999\" width=\"65\">\n<p align=\"right\">3.59%</p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"145\">\n<p align=\"right\"><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">หุ้น</span></p>\n</td>\n<td bgcolor=\"#ffcc66\" width=\"68\">\n<p align=\"right\">8.92%</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<hr id=\"null\" />\n<p align=\"center\">&nbsp;</p>\n<p align=\"center\"><strong>ถ้าท่านคิดว่าจะสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของไทย ลองอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้</strong> <br /> (ข้อมูลล่าสุด 1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2553)</p>\n<ul>\n<li>รายจ่ายประจำ เป็นค่าเช่าพื้นที่วางเซิฟเวอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ ประมาณเดือนละ 15,000 บาท (ขณะนี้ยังใช้เงินส่วนตัวอยู่)</li>\n<li>อุปกรณ์ที่เราต้องการ เพื่อพัฒนาระบบ e-learning และ e-portfolio เพื่อรองรับการใช้งานพร้อมกัน 50,000 คน\n<ul>\n<li>เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเซิฟเวอร์ อีก 4-6 ตัว ราคาประมาณเครื่องละ 100,000- 400,000 บาท เพื่อทำ e-learning และ e-portfolio ซึ่งต้องฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลนักเรียนทั่วไปคนละ 50 เมกกะไบต์ โดยเริ่มที่ 20,000 คน รวม 1,000 จิกกะไบต์ <br /> (ขณะนี้ HP มอบให้ 4 เครื่องแล้ว)</li>\n<li>ซอฟต์แวร์ระบบ CMS และ LMS 300,00-400,000 บาท <br /> (ขณะนี้ทาง ....&nbsp; กำลังช่วยดูแล OS CMS <br /> ส่วนบริษัทดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ช่วยดูแลระบบ LMS อยู่)</li>\n<li>กล้องดิจิตอล ราคาประมาณ 60,000 บาท สแกนเนอร์ ราคาประมาณ 10,000 บาท (ของเก่าพังไปแล้วกว่า 1 ปี)</li>\n<li>ค่าเช่าพื้นที่และบริหารจัดการเดือนละ 50,000 บาท (ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบพื้นที่วางเครื่องเซิฟเวอร์ 4 ตัวแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n<hr id=\"null\" />\n<p><strong>หากท่านต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการ สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ (ไม่รับโฆษณาสินค้ามอมเมาเยาวชน)</strong> <br /> เรามีพื้นที่ให้ท่านเพียง&nbsp;6 ตำแหน่งเท่านั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความสับสนในการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย<br /> (<strong>ค่าโฆษณาสำหรับ 1 กรกฎาคม 2558- 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น</strong>)</p>\n<p style=\"line-height: 18px; margin-top: 3px; text-indent: 10px; margin-bottom: 3px; margin-right: 10px;\" align=\"center\"><img src=\"/files/ads/adver2-28-11-2553home.jpg\" alt=\"\" width=\"720\" height=\"2592\" border=\"0\" /></p>\n<ul>\n<li><strong>Banner ขนาด 728x90 พิกเซล</strong> ด้านบนสุด <strong>ตำแหน่ง HA1</strong> <br /> - เป็นแบบ Random 4 Slot (25% per slot)<br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน<br /> - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb<br /> - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน\n<ul>\n<li>1 เดือน&nbsp;12,000 บาท</li>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%</li>\n</ul>\n<p>- ในกรณีที่เป็นสินค้าเดียวกันต้องการทั้ง 4 Slot คิดรวมจากเดือนละ 48,000 บาท เป็น 40,000 บาทต่อเดือน</p></li>\n<li><strong>Banner ขนาด 300x250 พิกเซล</strong> ด้านบนสุด <strong>ตำแหน่ง HA2</strong> <br /> - เป็น Fix Banner แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น <br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 400,000 ครั้ง ต่อเดือน<br /> - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb<br />\n<ul>\n<li>1 เดือน 30,000 บาท</li>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%</li>\n</ul>\n</li>\n<li><strong>Banner ขนาด 300x250 พิกเซล</strong> ด้านซ้ายล่างสุด <strong>ตำแหน่ง HA3</strong> <br /> - เป็น Fix Banner แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น <br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 400,000 ครั้ง ต่อเดือน<br /> - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb<br />\n<ul>\n<li>1 เดือน 15,000 บาท</li>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%</li>\n</ul>\n</li>\n<li><strong>Big Box ขนาด 150x130 พิกเซล</strong> บริเวณด้านขวาบน <strong>ตำแหน่ง HB1</strong> <br /> - เป็น Fix Banner&nbsp; <br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน<br /> - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb<br /> - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน\n<ul>\n<li>1 เดือน 18,000 บาท</li>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%</li>\n</ul>\n</li>\n<li><strong>Big Box ขนาด 150x130 พิกเซล</strong> บริเวณด้านขวาบน <strong>ตำแหน่ง HB2</strong> <br /> - เป็น Fix Banner&nbsp; <br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน<br /> - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb<br /> - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน\n<ul>\n<li>1 เดือน 18,000 บาท</li>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%</li>\n</ul>\n</li>\n<li><strong>Big Box ขนาด 150x300 พิกเซล</strong> บริเวณด้านขวาบน <strong>ตำแหน่ง HB3</strong> <br /> - เป็น Fix Banner <br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน<br /> - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb<br /> - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน&nbsp;\n<ul>\n<li>1 เดือน 20,000 บาท</li>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%</li>\n</ul>\n</li>\n<li><strong>Text Link ขนาดไม่เกิน 60 ตัวอักษร</strong> บริเวณText link จะอยู่ที่คอลัมภ์ \"ร่วมด้วยช่วยกัน\" หน้าแรกด้านล่างซ้าย&nbsp;แล้วลิ้งไปยังเว็บของท่าน คิดค่าโฆษณา เดือนละ 1,500 บาท ครั้งละ 3 เดือนเป็นเงิน 4,500 บาท โดยชำระครั้งเดียวก่อนลงโฆษณาครับ<br /> -&nbsp;ขนาดไม่เกิน 40 ตัวอักษร&nbsp;แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น<br /> - IMP (ถูกแสดงผล) 400,000 ครั้ง ต่อเดือน<br />\n<ul>\n<li>3&nbsp;เดือน ชำระครั้งเดียว 4,500 บาท</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%</li>\n</ul>\n</li>\n<li><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><strong>Text Link ตำแหน่ง HB1<br />Text Link ขนาดไม่เกิน 60 ตัวอักษร</strong><span>&nbsp;บริเวณText link จะอยู่ที่คอลัมภ์ด้านขวาแล้วลิ้งไปยังเว็บของท่าน คิดค่าโฆษณา เดือนละ 5,000 บาท ครั้งละ 3 เดือนเป็นเงิน 15,000 บาท โดยชำระครั้งเดียวก่อนลงโฆษณาครับ</span><br /><span>- ขนาดไม่เกิน 40 ตัวอักษร แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก</span><br /><span>- IMP (ถูกแสดงผล)&nbsp;3,600,000 ครั้ง ต่อเดือน</span></span></span>\n<ul>\n<li>3 เดือน ชำระครั้งเดียว 15,000 บาท</li>\n<li>6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%</li>\n<li>12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%&nbsp;</li>\n</ul>\n</li>\n</ul>\n<p>&nbsp;</p>\n<hr id=\"null\" />\n<p><strong>ติดต่อสนับสนุนได้ที่ : </strong></p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>คุณพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 081-8693782 ตลอดเวลา หรือ <a href=\"mailto:webmaster@thaigoodview.com\">webmaster@thaigoodview.com</a><br /> </strong>หรือโอนเงินมาที่ <br /> <br /> <strong>บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก<br /> ชื่อบัญชี พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล<br /> บัญชีเลขที่ 242-0-28282-0</strong></p>\n', created = 1716959622, expire = 1717046022, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:8aae9dfc9eeac60f8bd4092489a586f0' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

ถ้าท่านคิดว่าจะสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนของไทย ลองอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้

สวัสดีครับ
ท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ บ้านthaigoodview คือ เยาวชนไทย ครู และผู้ปกครองจากทั่วประเทศ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เข้ามาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ท่านมาสนับสนุนเรา คือช่วยให้เยาวชนและครูมีแหล่งความรู้ เราไม่อยากให้ท่านมาช่วยเราแล้วขอให้เราเพิ่มสิ่งไร้สาระลงไปเพื่อดึงดูดและมอมเมาเยาวชน ขอเถอะครับ

 • Thaigoodview เปิดมาทั้งหมดเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้ว
  เปิดบริการมาตั้งแต่ 24 เมษายน 2543
 • User ตอนนี้ active เท่าไหร่
  สมาชิกบล็อก 88,473 คน (25/01/2556)
 • คุณครูส่วนมากที่ให้นักเรียนเข้ามาทำการบ้านและส่งผ่าน thaigoodview มีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
  ประมาณ 80%
 • PV ช่วงไหนมีผู้เข้าใช้งานมากที่สุด เพราะอะไร และ ช่วงไหนต่ำที่สุด สาเหตุเพราะอะไร
  - ช่วงเดือนที่มีการเรียนการสอน โดยเฉพาะเดือนที่มีการสอบกลางภาค และปลายภาค จะมีจำนวนเพจวิวมากที่สุด เพราะมีการสืบค้นหาข้อมูล ทำรายงาน ทำการบ้าน เป็นจำนวนมาก (มากกว่าวันละ 3 แสนเพจวิว)
  - ช่วงปิดเทอม(เม.ย. และ ต.ค.)จะมีจำนวนเพจวิวน้อยที่สุด เพราะนักเรียนและครูส่วนใหญ่อยากพักผ่อนหย่อนใจจากเรื่องวิชาการ (มากกว่าวันละ 2 แสนเพจวิว)
 • จุดเด่นของเว็บคืออะไร
  - ให้บริการข้อมูล สาระความรู้ ข้อสอบ เกมสร้างความคิด มากที่สุด ตั้งแต่อนุบาล-ม.6 เป็นเวลามากกว่า 10 ปี แก่นักเรียน ครู และผู้สนใจหาความรู้
  - ครูใช้บล็อกในการจัดการเรียนรู้ มากกว่า 700 โรงเรียน
  - จัดโครงการประกวดเพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อสร้างเวทีให้แก่เด็กและเยาวชนในการมีจิตสาธารณะ
ความภูมิใจที่เคยได้รับ
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Bureau)
  มอบรางวัลชมเชยผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2544 - 2545
  สื่อคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเพจที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไป
 • รางวัล Web Award 2005
  ด้านเว็บไซต์ยอดเยี่ยม ประเภทเว็บนวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) (บุคคล)
  เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2548
  จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)
 • ได้รับการคัดเลือกเป็นเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2552 และปี 2553  
 • นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์ ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง 11 ช่อง ThaiPBS ช่อง UBC และสื่อสิ่งพิมพ์ได้นำเสนอกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งมีทั้งหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ มากกว่า 10 ฉบับ ดูรายละเอียด
 • ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลกว่า 200,000 บาท ปี 2551-2552 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 3,000 คน
 • ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลกว่า 600,000 บาท ปี 2552-2553 โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 3,000 คน
 • กำลังดำเนินการ จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปี 2553-2554 ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการสนับสนุนของ กสทช.

ข้อมูลจำเพาะ

ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลความรู้ ด้านการศึกษา ของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีมากที่สุดในประเทศ โดยติดอันดับ ท๊อป 10 ของเว็บไซต์ด้านการศึกษา ดังรายละเอียดนี้

ปี

ลำดับที่
การจัดลำดับ

Unique IP
เฉลี่ยต่อวัน

รวมUnique IP
ต่อปี

Pageviews
เฉลี่ยต่อวัน

รวม Pageviews
ต่อปี

Pageviews สะสม
ทั้งหมด

หมายเหตุ

2000

ยังไม่มีการจัด

~10

~1,000

~200

~50,000

~50,000

ตั้งแต่ 23 เม.ย.

2001

ยังไม่มีการจัด

109

39,687

803

293,010

343,010

 

2002

ยังไม่มีการจัด

221

80,483

3,026

1,104,286

1,447,296

 

2003

9

1,271

285,130

9,069

3,303,671

4,750,967

 

2004

7

1,680

372,184

19,644

7,248,417

11,999,384

 

2005

3

4,033

907,762

48,249

17,562,770

29,562,154

 

2006

3

8,707

1,937,940

89,939

32,827,582

62,389,736

 

2007

4

14,085

3,130,970

114,441

41,770,794

104,160,530

 

2008

4

23,738

5,206,613

178,518

65,337,583

169,438,113

 

2009

4

38,722.18

8,062,670

244,082.62

89,090,158

258,528,271

 

2010

4

43,586.89

9,530,382

236,177.90

86,204,916

401,323,766

 

2011

2

55,061.22

12,036,568

234,009.84

85,431,157

486,754,923

 

2012

3

65,262.14

13,918,480

241,842.39

88,514,315

575,269,238

 

2013

3

55,562.00

12,280,659

171,608.00

62,518,325

637,787,563

 

2014

-

-

4,701,644

-

18,708,552

656,496,115

ถึงวันที่ 3 ก.ค. 2014

ค่า Unique IP และ Pageviews ที่ใช้ในการจัดอันดับ Truehits ในแต่ละปีนี้ เป็นค่าเฉลี่ยรายวัน คำนวณได้โดย รวมค่ารายวันตลอดปี แต่ละปีเข้าด้วยกัน แล้วหารด้วยจำนวนวัน โดยไม่นับวันที่มีสถิติเป็น 0

ปี 2007

ปี 2008

ปี 2009

ปี 2010

ปี 2011

2012

ข้อมูล 2001-2013 (ปี 2013 ถึง 25 มกราคม 2013)
 

ผลการสำรวจ

จากผู้ที่เข้าชมเว็บ www.thaigoodview.com ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อเดือน รวม 6,706 คน (ระยะเวลาสำรวจ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2011 ถึง 31 ธันวาคม 2012) พบว่า ผู้เข้าใช้งาน thaigoodview คือ

เพศ

สาขาอาชีพ

ความสนใจ

ชาย

58.95%

นักเรียน นักศึกษา

41.70%

เพลง หรือ ภาพยนต์

44.83%

หญิง

41.05%

คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

15.24%

คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต

33.97%

อายุ

อื่นๆ

12.80%

หนังสือ

41.41%

น้อยกว่า 12 ปี

7.28%

การศึกษา วิจัย

9.83%

ท่องเที่ยว

26.42%

12 - 17 ปี

50.03%

อุตสาหกรรม

4.98%

กล้อง โทรศัพท์มือถือ

25.11%

18 - 23 ปี

28.10%

ค้าปลีก-ค้าส่ง

1.32%

การ์ตูน และนวนิยาย

33.79%

24 - 35 ปี

10.22%

ตำรวจ ทหาร

1.02%

กีฬา

30.35%

36 - 55 ปี

3.44%

การเงิน การธนาคาร

1.80%

การศึกษา

26.35%

55 ปีขึ้นไป

0.93%

สาธารณสุข

2.30%

อาหาร

24.98%

ระดับรายได้

ท่องเที่ยว

2.21%

ความงาม/สุขภาพ

20.55%

น้อยกว่า 10,000

61.29%

ที่อยู่อาศัย และก่อสร้าง

0.60%

รถยนต์ และจักรยานยนต์

16.36%

10,000-20,000

19.15%

บินเทิง-ศิลปะ

1.71%

ข่าว สาร

15.24%

20,000-30,000

5.79%

เกษตรกรรม

0.87%

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

16.24%

30,000-50,000

3.90%

ข่าว สื่อ โฆษณา

1.02%

แฟชั่น ช๊อปปิ้ง

17.91%

50,000-70,000

3.90%

กฎหมาย

0.71%

สัตว์เลี้ยง

22.86%

70,000-100,000

2.04%

นำเข้า ส่งออก

0.69%

ของแต่งบ้าน

14.82%

100,000-300,000

2.82%

การคมนาคม และการขนส่ง

0.51%

สนทนา ออนไลน์/หาเพื่อน/หาแฟน

16.91%

มากกว่า 300,000

3.63%

สาธารณูปโภค

0.51%

การเมือง

11.22%

จังหวัดที่อาศัยอยู่

ระดับการศึกษา

ประวัติศาสตร์

15.20%

กรุงเทพฯและปริมณฑล

20.94%

ประถม

14.85%

ดูดวง โหราศาสตร์

12.97%

ภาคกลาง

22.72%

มัธยมต้น

32.38%

เกมส์ และการพนัน

17.66%

ภาคอีสาน

24.17%

มัธยมปลาย หรือ ปวช.

30.22%

หางาน

14.27%

ภาคใต้

12.16%

ปวส. หรือ อนุปริญญา

7.43%

ศาสนา นั่งสมาธิ เข้าวัด

13.39%

ภาคเหนือ

9.53%

ปริญญาตรี

11.54%

อสังหาริม ทรัพย์

7.74%

ภาคตะวันออก

10.48%

สูงกว่า ปริญญาตรี

3.59%

หุ้น

8.92%


 

ถ้าท่านคิดว่าจะสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของไทย ลองอ่านรายละเอียดด้านล่างนี้
(ข้อมูลล่าสุด 1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2553)

 • รายจ่ายประจำ เป็นค่าเช่าพื้นที่วางเซิฟเวอร์ ค่าอินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ ประมาณเดือนละ 15,000 บาท (ขณะนี้ยังใช้เงินส่วนตัวอยู่)
 • อุปกรณ์ที่เราต้องการ เพื่อพัฒนาระบบ e-learning และ e-portfolio เพื่อรองรับการใช้งานพร้อมกัน 50,000 คน
  • เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเซิฟเวอร์ อีก 4-6 ตัว ราคาประมาณเครื่องละ 100,000- 400,000 บาท เพื่อทำ e-learning และ e-portfolio ซึ่งต้องฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลนักเรียนทั่วไปคนละ 50 เมกกะไบต์ โดยเริ่มที่ 20,000 คน รวม 1,000 จิกกะไบต์
   (ขณะนี้ HP มอบให้ 4 เครื่องแล้ว)
  • ซอฟต์แวร์ระบบ CMS และ LMS 300,00-400,000 บาท
   (ขณะนี้ทาง ....  กำลังช่วยดูแล OS CMS
   ส่วนบริษัทดิจิตอล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ช่วยดูแลระบบ LMS อยู่)
  • กล้องดิจิตอล ราคาประมาณ 60,000 บาท สแกนเนอร์ ราคาประมาณ 10,000 บาท (ของเก่าพังไปแล้วกว่า 1 ปี)
  • ค่าเช่าพื้นที่และบริหารจัดการเดือนละ 50,000 บาท (ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบพื้นที่วางเครื่องเซิฟเวอร์ 4 ตัวแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด)

หากท่านต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการ สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ (ไม่รับโฆษณาสินค้ามอมเมาเยาวชน)
เรามีพื้นที่ให้ท่านเพียง 6 ตำแหน่งเท่านั้น เพราะไม่ต้องการให้เกิดความสับสนในการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทย
(ค่าโฆษณาสำหรับ 1 กรกฎาคม 2558- 31 ธันวาคม 2558 เท่านั้น)

 • Banner ขนาด 728x90 พิกเซล ด้านบนสุด ตำแหน่ง HA1
  - เป็นแบบ Random 4 Slot (25% per slot)
  - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน
  - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb
  - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน
  • 1 เดือน 12,000 บาท
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%

  - ในกรณีที่เป็นสินค้าเดียวกันต้องการทั้ง 4 Slot คิดรวมจากเดือนละ 48,000 บาท เป็น 40,000 บาทต่อเดือน

 • Banner ขนาด 300x250 พิกเซล ด้านบนสุด ตำแหน่ง HA2
  - เป็น Fix Banner แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
  - IMP (ถูกแสดงผล) 400,000 ครั้ง ต่อเดือน
  - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb
  • 1 เดือน 30,000 บาท
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%
 • Banner ขนาด 300x250 พิกเซล ด้านซ้ายล่างสุด ตำแหน่ง HA3
  - เป็น Fix Banner แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
  - IMP (ถูกแสดงผล) 400,000 ครั้ง ต่อเดือน
  - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb
  • 1 เดือน 15,000 บาท
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%
 • Big Box ขนาด 150x130 พิกเซล บริเวณด้านขวาบน ตำแหน่ง HB1
  - เป็น Fix Banner 
  - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน
  - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb
  - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน
  • 1 เดือน 18,000 บาท
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%
 • Big Box ขนาด 150x130 พิกเซล บริเวณด้านขวาบน ตำแหน่ง HB2
  - เป็น Fix Banner 
  - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน
  - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb
  - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน
  • 1 เดือน 18,000 บาท
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%
 • Big Box ขนาด 150x300 พิกเซล บริเวณด้านขวาบน ตำแหน่ง HB3
  - เป็น Fix Banner
  - IMP (ถูกแสดงผล) 4,000,000 ครั้ง ต่อเดือน
  - ขนาดแบนเนอร์ไม่เกิน 50 kb
  - ปรากฎทุกหน้า ที่สร้างด้วยระบบ CMS แสดงไม่น้อยกว่า 150,000 หน้า และเพิ่มขึ้นทุกวัน 
  • 1 เดือน 20,000 บาท
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 15%
 • Text Link ขนาดไม่เกิน 60 ตัวอักษร บริเวณText link จะอยู่ที่คอลัมภ์ "ร่วมด้วยช่วยกัน" หน้าแรกด้านล่างซ้าย แล้วลิ้งไปยังเว็บของท่าน คิดค่าโฆษณา เดือนละ 1,500 บาท ครั้งละ 3 เดือนเป็นเงิน 4,500 บาท โดยชำระครั้งเดียวก่อนลงโฆษณาครับ
  - ขนาดไม่เกิน 40 ตัวอักษร แสดงเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น
  - IMP (ถูกแสดงผล) 400,000 ครั้ง ต่อเดือน
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว 4,500 บาท
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10%
 • Text Link ตำแหน่ง HB1
  Text Link ขนาดไม่เกิน 60 ตัวอักษร
   บริเวณText link จะอยู่ที่คอลัมภ์ด้านขวาแล้วลิ้งไปยังเว็บของท่าน คิดค่าโฆษณา เดือนละ 5,000 บาท ครั้งละ 3 เดือนเป็นเงิน 15,000 บาท โดยชำระครั้งเดียวก่อนลงโฆษณาครับ
  - ขนาดไม่เกิน 40 ตัวอักษร แสดงทุกหน้า ยกเว้นหน้าแรก
  - IMP (ถูกแสดงผล) 3,600,000 ครั้ง ต่อเดือน
  • 3 เดือน ชำระครั้งเดียว 15,000 บาท
  • 6 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 5%
  • 12 เดือน ชำระครั้งเดียว ลด 10% 

 


ติดต่อสนับสนุนได้ที่ :

 

คุณพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โทร. 081-8693782 ตลอดเวลา หรือ webmaster@thaigoodview.com
หรือโอนเงินมาที่

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางรัก
ชื่อบัญชี พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
บัญชีเลขที่ 242-0-28282-0

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 334 คน กำลังออนไลน์