คลังบทเรียน

ต้นกล้วยน้ำว้า
ประวัติเมนเดล
แหล่งเรียนรู้ในอาเซียน ปีการศึกษา 2556
ต้นไม้มีชีวิตด้วย QR Code ที่สตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
วิธีการทำความสะอาด และซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด
โรคที่มากับน้ำท่วม วิธีการป้องกันดูแลตนเอง วิธีการรักษา
เรื่องราวที่แสดงออกทางด้าน "จิตอาสา" ของนักเรียน
ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมที่นักเรียนได้ประสบด้วยตนเอง
อื่นๆ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สถานที่ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สัตว์ : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
พืช : แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลออนไลน์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
หนังสือการ์ตูนเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลายกรด-เบส
แบบเรียนสำเร็จรูป เรื่อง รากที่ n ของ a
Nerves system powerpoint
คู่มือการใช้งาน 0ffice 2007
earth planet
ผลงานแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ของโรงเรียนต่างๆ
เรืองที่ 2 ประโยชน์ของข้อมูล
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ข้อมูลที่หน้าสนใจ
หน่วยที่ 1 ข้อมูลที่น่าสนใจ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เก้าพระพุทธสุดยอดแผ่นดินเมืองสุโขทัย
ยูทูบเพิ่มบริการ"ตัดต่อวิดีโอ"บนเว็บ
อาการของเครื่องที่ติดไวรัสหรือสปายแวร์
Thailand CodeJom 2011
หลักการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต
ห้องสมุดเสมือน (Virtual Library)
สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
ระบบสื่อสารไร้สาย (wireless communication)
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile phone system)
ระบบเครือข่ายสวิตชิง (switching technology)
โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล (Integrated Service Digital Network : ISDN)
การสื่อสารด้วยเส้นใยนำแสง (fiber optic)
การสื่อสารผ่านดาวเทียม (satellite-based communication)
เทคโนโลยีสมัยใหม่
เฮอมีส
เอเรส
อะธีน่า
อไฟได
โพไซดอน
อาร์เทมีส
Hephaestus
zeus
Ceres
HERA
credit

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 736 คน กำลังออนไลน์