แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ ssspoonsak

แหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


          โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยในรูปแบบดิจิทัล โดยเริ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทั้งนี้ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ได้มอบหมายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนไปค้นคว้าของมูลมาแล้วจัดทำในรูปแบบของ blog คนละ 1 เรื่อง กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 20 กันยายน 2554
           ในปีการศึกษา 2555 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตกลงกันว่าจะช่วยกันสร้างแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน ในกรุงเทพและปริมณฑล โดยแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 8 คน ไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วนำมาจัดทำในรูปของบล็อก คนละไม่ต่ำกว่า 10 เพจกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556

จุดประสงค์ของการจัดทำ

 • เพื่อรวบรวมแหล่งความรู้รอบโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อสะดวกในการค้นหา
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เป็นวิทยาทานสำหรับผู้สนใจ เช่น เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เป็นต้น
 • เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว ว่าสามารถเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้
 • เพื่อสะดวกในการจัดทำ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย ตลอดเวลา 
 • เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ ลดค่าใช้จ่าย ลดมลพิษ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เพื่อให้เยาชนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมออนไลน์ ในทางที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น

หลักเกณฑ์การจัดทำ

 • ต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่รอบโรงเรียนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • ลักษณะของแหล่งข้อมูล เช่น สถานที่ ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
 • มีความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 10 เพจต่อคนแล้วนำมาผูกเป็นเรื่องเดียวกันในกลุ่ม
 • มีภาพประกอบที่ถ่ายด้วยตนเองพร้อมตกแต่งไม่น้อยกว่า 3-5 ภาพ
 • ถ้านำวีดิโอที่เกี่ยวข้อง อาจะถ่ายเอง หรือนำมาจากที่อื่นมาประกอบ ก็จะทำให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • ใช้เทคโนโลยี Google Map จับภาพของโรงเรียน แล้วบอกตำแหน่งที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอ พร้อมบอกอัตราส่วนของแผนที่ด้วย
 • ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพถ่าย อย่างถูกต้อง
 • ต้องมีข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรภายนอกโรงเรียนเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่จัดทำ
 • จัดทำในรูปแบบของสื่อดิจิทัล ลงในบล็อก

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์