• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d98dec408f4378d043a24ed378cc48c8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong>เงื่อนไขการสมัครสมาชิก</strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ff0000\"><strong>ต้องการเป็นสมาชิกโปรดคลิกปุ่ม &quot;ยอมรับ&quot; ด้านล่างสุด</strong></span>\n</p>\n<p>\n<strong>     thaigoodview.com</strong> คือผู้ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอน (Content Management System) อันได้แก่ กระทู้ ข่าว บล็อก สื่อการเรียนรู้ เพื่อนบ้าน และตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า &quot;<strong>ผู้ให้บริการ</strong>&quot; และผู้ใช้บริการ <a href=\"/\">www.thaigoodview.com</a> ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า &quot;<strong>สมาชิก</strong>&quot; โดยมีข้อตกลงในการใช้งานดังนี้\n</p>\n<p>\n<strong>ข้อตกลงสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Content Management System)</strong>\n</p>\n<ul>\n<li>การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น</li>\n<li>ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</li>\n<li>สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว</li>\n<li>ห้ามสมาชิกใช้บริการ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ในกระดานข่าว</li>\n<li>ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกระทำการใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ <a href=\"/\">www.thaigoodview.com</a></li>\n<li>ห้ามใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด</li>\n<li>ห้ามใช้เว็บไซต์ <a href=\"http://www.thaigoodview.com\">www.thaigoodview.com</a> ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ทำซ้ำ ดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่บุคคลอื่น</li>\n<li>ข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมที่จะให้เป็นวิทยาทานทางด้านการศึกษา ที่มิใช่ทางการค้า</li>\n<li>สมาชิกจะไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต</li>\n<li>ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ <a href=\"http://www.thaigoodview.com\">www.thaigoodview.com</a></li>\n<li>ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณลักษณะบางประการของบริการออกด้วยวิธีการ เวลา และด้วยเหตุผลใดก็ได้</li>\n<li>สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ\n<ul>\n<li>ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกเผยแพร่</li>\n<li>การกระทำของบุคคลที่สาม ในการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกของสมาชิก</li>\n<li>การถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต</li>\n<li>ไวรัสหรือคุณสมบัติที่ปิดกันการทำงานซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของสมาชิก</li>\n<li>การเข้ากันไม่ได้ระหว่างบริการและฮาร์ดแวร์</li>\n<li>การสูญเสียข้อมูล ความล่าช้าหรือล้มเหลวของกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล </li>\n</ul>\n</li>\n<li>สมาชิกมีสิทธิ์ใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนนี้</li>\n<li>ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง</li>\n<li>ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ</li>\n<li>ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</li>\n<li>ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการบริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</li>\n</ul>\n<p align=\"center\">\n<input type=\"submit\" name=\"accept\" value=\"ยอมรับ\" onclick=\"window.location=\'/user/register\'\" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=\"submit\" name=\"accept\" value=\"ไม่ยอมรับ\" onclick=\"window.location=\'/home\'\" />\n</p>\n', created = 1716222579, expire = 1716308979, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d98dec408f4378d043a24ed378cc48c8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

ต้องการเป็นสมาชิกโปรดคลิกปุ่ม "ยอมรับ" ด้านล่างสุด

     thaigoodview.com คือผู้ให้บริการระบบจัดการเรียนการสอน (Content Management System) อันได้แก่ กระทู้ ข่าว บล็อก สื่อการเรียนรู้ เพื่อนบ้าน และตลอดจนบริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้ใช้บริการ www.thaigoodview.com ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "สมาชิก" โดยมีข้อตกลงในการใช้งานดังนี้

ข้อตกลงสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Content Management System)

 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามสมาชิกเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง และ/หรือ ระบบโดยรวม หากมีความเสียหายอันเกิดจากการใช้บัญชีสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิก สมาชิกจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 • ห้ามสมาชิกใช้บริการ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ในกระดานข่าว
 • ห้ามใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนกระทำการใดๆ ที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ www.thaigoodview.com
 • ห้ามใช้พื้นที่ที่ได้รับในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 • ห้ามใช้เว็บไซต์ www.thaigoodview.com ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่ทำซ้ำ ดัดแปลงข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่บุคคลอื่น
 • ข้อมูลที่เผยแพร่พร้อมที่จะให้เป็นวิทยาทานทางด้านการศึกษา ที่มิใช่ทางการค้า
 • สมาชิกจะไม่พยายามเข้าใช้เครื่องมือที่มีไว้สำหรับผู้ดูแลระบบ ไม่พยายามบุกรุก หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ www.thaigoodview.com
 • ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงหรือลบคุณลักษณะบางประการของบริการออกด้วยวิธีการ เวลา และด้วยเหตุผลใดก็ได้
 • สมาชิกรับทราบและยอมรับว่าผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อ
  • ข้อมูลใดๆ ที่สมาชิกเผยแพร่
  • การกระทำของบุคคลที่สาม ในการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีสมาชิกของสมาชิก
  • การถ่ายโอนข้อมูลของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ไวรัสหรือคุณสมบัติที่ปิดกันการทำงานซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของสมาชิก
  • การเข้ากันไม่ได้ระหว่างบริการและฮาร์ดแวร์
  • การสูญเสียข้อมูล ความล่าช้าหรือล้มเหลวของกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล
 • สมาชิกมีสิทธิ์ใช้บริการที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด โดยอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการเรียนการสอนนี้
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่สมาชิกนั้นๆ เพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการบริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 312 คน กำลังออนไลน์