คลังบทเรียน

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
"หางนกยูง"
"ต้อยติ่ง"
"บานไม่รู้โรย"
ชุดการเรียนบนเครือข่าย วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6
บทที่ 2 อุปกรณ์สื่อสาร
บทที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยี
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล - ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าที่รับส่งกันในสาย
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล - เส้นใยนำแสง (Fiber Optic)
สื่อกลางประเภทมีสาย - สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair)
สื่อกลางประเภทมีสาย - สายโคแอกเชียล (Coaxial)
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ประเภทของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - องค์ประกอบของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ข้อจำกัดของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ข้อดีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - วัตถุประสงค์ของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล - การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
การสื่อสารข้อมูล - วิธีการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล - ชนิดของสัญญาณ
การสื่อสารข้อมูล - ทิศทางการสื่อสารข้อมูล
การสื่อสารข้อมูล - หลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
การสื่อสารข้อมูล - บทบาทของการสื่อสารข้อมูล
ประวัติของระบบเครือข่าย
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
รายงานการประเมินโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงาน
How to guess Word Meaning
โคลงนิราศนรินทร์
ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
การ downlaod VDO Youtube ด้วย Keepvid
การ upload VDO ขึ้น Youtube
Top 100 tools for Learning 2010
มาตรฐาน IEEE 802.22 มาแล้ว
UTQ-105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ประวัติเมนเดล
แสงจันทร์
กุหลาบ
ต้นหางนกยูง
ต้อยติ่ง
บานไม่รู้โรย
ประวัติเมนเดล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 711 คน กำลังออนไลน์