เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2553

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาภาษาไทย
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2553

ส่วนที่ 1 : ระบาย 2 คำตอบ จากตัวเลือก กลุ่ม ก. และ ข. ให้สัมพันธ์กัน
จำนวน 10 ข้อ (ข้อ 1 - 10) : ข้อละ 2 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ ก3ข4
ข้อ 2 ตอบ ก3ข3
ข้อ 3 ตอบ ก3ข2
ข้อ 4 ตอบ ก2ข2
ข้อ 5 ตอบ ก1ข4
ข้อ 6 ตอบ ก2ข2
ข้อ 7 ตอบ ก4ข3
ข้อ 8 ตอบ ก2ข4
ข้อ 9 ตอบ ก1ข4
ข้อ 10 ตอบ ก3ข2

ส่วนที่ 2 : ระบาย 1 คำตอบ
จำนวน 80 ข้อ (ข้อ 11 - 90) : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 4
ข้อ 13 ตอบ 2
ข้อ 14 ตอบ 4
ข้อ 15 ตอบ 2
ข้อ 16 ตอบ 4
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 2
ข้อ 20 ตอบ 1
ข้อ 21 ตอบ 1
ข้อ 22 ตอบ 1
ข้อ 23 ตอบ 2
ข้อ 24 ตอบ 4
ข้อ 25 ตอบ 1
ข้อ 26 ตอบ 4
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 1
ข้อ 30 ตอบ 2
ข้อ 31 ตอบ 1
ข้อ 32 ตอบ 3
ข้อ 33 ตอบ 1
ข้อ 34 ตอบ 1
ข้อ 35 ตอบ 4
ข้อ 36 ตอบ 1
ข้อ 37 ตอบ 2
ข้อ 38 ตอบ 4
ข้อ 39 ตอบ 1
ข้อ 40 ตอบ 4
ข้อ 41 ตอบ 3
ข้อ 42 ตอบ 3
ข้อ 43 ตอบ 2
ข้อ 44 ตอบ 3
ข้อ 45 ตอบ 1
ข้อ 46 ตอบ 3
ข้อ 47 ตอบ 1
ข้อ 48 ตอบ 3
ข้อ 49 ตอบ 4
ข้อ 50 ตอบ 3
ข้อ 51 ตอบ 3
ข้อ 52 ตอบ 1
ข้อ 53 ตอบ 1
ข้อ 54 ตอบ 4
ข้อ 55 ตอบ 3
ข้อ 56 ตอบ 1
ข้อ 57 ตอบ 4
ข้อ 58 ตอบ 2
ข้อ 59 ตอบ 2
ข้อ 60 ตอบ 4
ข้อ 61 ตอบ 1
ข้อ 62 ตอบ 3
ข้อ 63 ตอบ 1
ข้อ 64 ตอบ 1
ข้อ 65 ตอบ 4
ข้อ 66 ตอบ 3
ข้อ 67 ตอบ 4
ข้อ 68 ตอบ 4
ข้อ 69 ตอบ 3
ข้อ 70 ตอบ 4
ข้อ 71 ตอบ 2
ข้อ 72 ตอบ 3
ข้อ 73 ตอบ 3
ข้อ 74 ตอบ 3
ข้อ 75 ตอบ 2
ข้อ 76 ตอบ 3
ข้อ 77 ตอบ 2
ข้อ 78 ตอบ 3
ข้อ 79 ตอบ 2
ข้อ 80 ตอบ 4
ข้อ 81 ตอบ 4
ข้อ 82 ตอบ 4
ข้อ 83 ตอบ 2
ข้อ 84 ตอบ 4
ข้อ 85 ตอบ 1
ข้อ 86 ตอบ 3
ข้อ 87 ตอบ 1
ข้อ 88 ตอบ 1
ข้อ 89 ตอบ 1
ข้อ 90 ตอบ 4

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 684 คน กำลังออนไลน์