คลังบทเรียน

การใช้งานโปรแกรมแบบหลายทางเลือก
การใช้งานแบบสองทางเลือก
การเขียนโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือก
การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก
การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ
การแปลงชนิดข้อมูล
การแสดงผล Message Box
ตัวดำเนินการ
ชนิดของข้อมูล ตัวแปร
เหตุการณ์ ใน Visual C#2010
ref
About us
โครงสร้างภาษาซี 1
รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Visual C# 2010
แบบทดสอบหลังเรียนFlip
[ การสื่อสารด้วยสารเคมี | การสื่อสารระหว่างสัตว์ ]
[ การสื่อสารด้วยการสัมผัส | การสื่อสารระหว่างสัตว์ ]
[ การสื่อสารด้วยเสียง | การสื่อสารระหว่างสัตว์ ]
หน้าหลัก2
แบบทดสอบก่อนเรียน
แหล่งข้อมูล
การสร้างCDนำเสนอ
การสร้างe-bookจาก ppt
การเชื่อมโยง
การจัดการกับพื้นหลังflip
การจัดการกับภาพและเสียงFlip
การจัดการกับข้อความ
เริ่มต้น flip
วิธีลงโปรแกรมFlip
แนะนำflip
ประวัติความเป็นมาของแทนแกรม
คู่มือการใช้งาน
ง่ายๆกับ Flip Album Pro เบื้องต้น
แทนแกรมแบบต่าง ๆ
[ การสื่อสารด้วยท่าทาง | การสื่อสารระหว่างสัตว์ ]
[ การใช้เหตุผล : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ การลองผิดลองถูก : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ การมีเงื่อนไข : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ ความเคยชิน : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ การเรียนรู้แบบฝังใจ : พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ ]
[ พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ : ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ ]
[ รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
[ รีเฟล็กซ์ : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
[ แทกซีส : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
[ ไคนีซีส : พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด ]
กฎของแทนแกรม
[ พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด : ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ ]
การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual C# 2010 Express(subMenu)
องค์ประกอบของแทนแกรมและวิธีการสร้างแทนแกรม
รูปเรขาคณิตในแทนแกรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 637 คน กำลังออนไลน์