มารูจักกับ Windowa Movie Maker

 

 

Movieด้วย Windows Movie Maker 


Windows Movie Maker เป็นโปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาในโปรแกรม Windows XP ที่ใช้ในการสร้างและตัดต่อภาพวีดีโออย่างง่าย ซึ่งอาจจะได้มาจากกล้องวีดีโอนอกจากนี้ยังสามารถแทรกภาพนิ่ง แทรกเสียง และเอฟเฟคต่าง ๆ เข้าประกอบกันได้เพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สรุป

1.  เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งพร้อมกับ Windows XP

2.  ใช้สร้างและตัดต่อภาพวีดิโอ

3.  ใช้ตัดต่อภาพนิ่งทำวีดิโอ

4.  ใช้ตัดต่อเสียงทำวีดิโอ

5.  แทรกเอฟเฟ็กต์ต่างทำวีดิโอได้นะ

 ความสามารถของ Windows Movie Maker
1.รองรับไฟล์ประเภท ภาพนิ่ง audio, video และ video จาก กล้อง digital, Video

  > Audio and Music Files: .wav, .aif, . aiff, .aifc, .snd, .mp3, .au, .mpa, .mp2,.wma, .asf

   > Picture and Video Files : .jpg, .jpeg, .jpe, .jiff, .gif, .png, .bmp, .dib, .tif, .tiff,.wmf, .emf, .wdp, .avi, .mpg, .m1v, mp2, .mp2v, mpeg, .mpe, .mpv2, .wm, .wmv, .asf, .dvr-ms


2.ตัดต่อหนังได้ตามความต้องการ โดยมีการแบ่งไฟล์ เป็น Movie Clip เล็ก ๆ
3.เพิ่มเติมภาพนิ่งเข้าไปเป็นฉากเริ่มต้น (title) ได้
4.ปรับแต่งความนุ่มนวลของภาพ ด้วยการซ้อน Movice Clip แต่ละอันเข้าด้วยกัน
5.เปลี่ยนเสียงจากต้นฉบับมาเป็นเสียงของคุณเองได้ตามต้องการ
6.บันทึกเป็นไฟล์ วีดีโอ ด้วยคุณสมบัติหลากหลายแบบ
6.1 Audio and Music Files : wma

            6.2 Video Files : wmv 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้
 1. Microsoft Windows Millennium Edition (ME) , Windows XP operating system , Windows Vista หรือ Windows 7
2. Cpu 600 megahertz (MHz) Pentium II หรือ  สูงกว่า
3. RAM 64 megabytes (MB)
4. พื้นที่ว่างของ Hard disk  2 gigabytes (GB) ขึ้นไป
 5. การ์ดเสียง Audio capture
 6. การ์ดแคบเจอร์ Video capture

                                               

สร้างโดย: 
เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์ และคุณครูพิสมัย ศุภพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์