การใส่ Title หรือข้อความ

การใส่ Titles or Credits เป็นการใส่ข้อความเข้าไปประกอบกับวีดีโอของเรา ซึ่ง Title เป็นการใส่ข้อความก่อนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหรือประกอบในเรื่องก็ได้ ส่วน Credit เป็นการใส่ข้อความในตอนท้ายเรื่องเพื่อบอกว่าใครทาอะไรในวีดีโอเรื่องนั้น ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. คลิกเลือกมีเดียคลิปที่ต้องการใส่ Title (กรณีที่จะใส่ Title แบบเริ่มต้นเรื่องเลือกคลิปใดๆ ก็ได้ ภาพหรือวิดีโอก็ได้)
2. คลิกที่ Make titles or credits ในกลุ่มคำสั่ง Edit Movie ในส่วนของ Movie Tasks
3. คลิกเลือกการวางตำแหน่งของ Title ในวีดีโอ โดยที่มีให้เลือกดังนี้
-  Add title at the beginning of the movie. = จัดวางข้อความไว้ที่ต้นวีดีโอก่อนคลิปแรก
-  Add title before the selected clip in the timeline. = จัดวางข้อความไว้ก่อนคลิปที่เลือก
-  Add title on the selected clip in the timeline. = จัดวางข้อความไว้บนคลิปที่เลือกไว้
- Add title after the selected clip in the timeline. = จัดวางข้อความไว้หลังคลิปที่เลือกไว้
-Add credits at the end of the movie. = จัดวางข้อความไว้ที่ท้ายวีดีโอหลังคลิปสุดท้าย

 

 


4. พิมพ์ข้อความตามต้องการ
5. คลิก Change the title animation เพี่อเลือกลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อความ
6. คลิก Change the text font and color เพื่อเลือกแบบและสีของข้อความ
7. คลิก Done หรือ Done add title to movie เพื่อจบการใส่ Title or Credits

Add credits at the end of the movie. = จัดวางข้อความไว้ที่ท้ายวีดีโอหลังคลิปสุดท้าย 

 

 

 

สรุปขั้นตอนการใส่ข้อความและเครดิต ในโปรแกรม Windows Movie Maker

 

                                  

 

 

สร้างโดย: 
เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์ และคุณครูพิสมัย ศุภพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 605 คน กำลังออนไลน์