การนำเข้าแฟ้ม วิดีโอ ใน Windows Movie Maker

การนำเข้าแฟ้ม วิดีโอ ใน Windows Movie Maker
    1. คลิกที่ Import Videoในกลุ่มคำสั่ง Capture Video ในส่วนของ Movie Tasks
2. คลิกที่ช่องของ Look in เพื่อเลือกไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์วิดีโอ
3. คลิกเลือกไฟล์เพลงตามต้องการ
4. คลิกปุ่ม Import
5. ไฟล์ที่เลือกจะถูกนำเข้ามาแสดงในส่วนของ Collection
สามารถนำเข้าแฟ้มเพลงที่มีนามสกุลต่อไปนี้ใน Windows Movie Maker
แฟ้มวิดีโอ : .wav, .avi, .mpg, .mlv, .mp2, .mp2v, .mpeg, .mpe, .mpv2, .wmv, และ .asf

 

 
การนำเข้าแฟ้มวิดีโอ มุมมอง Timeline รวมถึงการตัดต่อและจัดเรียง


1. ลากไฟล์ วิดีโอ ในส่วนของ Collection มายังตำแหน่งส่วน กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา (Timeline) ชั้นของ Video

2. โปรแกรมจะแยกเสียงและไฟล์วิดีโอออกกัน จะได้ชั้นของ Video ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหว และ ชั้นของ Audio ซึ่งเป็นชั้นของเสียง (การจัดการกับเสียงเหมือนกันกับการจัดการเสียงเพลง)

3. คลิกเลือกวิดีโอที่ต้องการบน กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา (Timeline)

4. เลือกช่วงวิดีโอที่ต้องการทำการตัดต่อ โดยสังเกตที่ตัวบ่งชี้เวลา แล้วทำการกดหยุดเพลง

5. กดปุ่ม Split เพื่อทำการแบ่งเพลง

6. วิดีโอที่ได้จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน

7. การลบส่วนที่ไม่ต้องการ โดยการเลือกที่ส่วนนั้นแล้วทำการคลิกขวา เลือกคำสั่ง Remove หรือ กด Delete จากปุ่มคีย์บอร์ด

8. ถ้าตรงการเพิ่มวิดีโออีก ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5

9. การใส่ลักษณะพิเศษ (Effect) และ การเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพ (Transition) ใช้วิธีการเหมือนกับการจัดการรูปภาพ

 

การจัดการเสียงของวิดีโอ

1. ถ้าต้องการเอาแต่เสียงจากไฟล์วิดีโอ ให้ทำการจัดการ ดังต่อไปนี้

ลากไฟล์ วิดีโอ ในส่วนของ Collection มายังตำแหน่งส่วน กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา (Timeline) ชั้นของ Audio จะได้เฉพาะไฟล์เสียงจากวิดีโอ

2. ทำการจัดการเหมือนกันกับการจัดการเสียง

 

 การปรับแต่งและเพิ่มลูกเล่นให้กับวิดีโอ

โปรแกรม Windows Movie Maker สามารถที่จะทาการปรับแต่งวีดีโอได้หลายอย่าง เพื่อให้การทางานออกมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น เช่น การตัดคลิปบางส่วนทิ้ง การใส่ Effect ระหว่างคลิป การใส่ข้อความอธิบายลงไปในวีดีโอ เป็นต้น

การเลือกเฉพาะส่วนของวิดีโอ

วีดีโอคลิปที่นาเข้ามาวางบน Timeline นั้นบางครั้งอาจจะมีความจาเป็นที่ต้องเลือกใช้เพียงบางส่วน และตัดส่วนหัวและส่วนท้ายทิ้งไป ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. คลิกลาก Seek bar ไปที่ตำแหน่งเริ่มต้นของภาพที่ต้องการ

2. เลือกเมนู Clip > Set Start Trim Point

3. คลิกลาก Seek bar ไปที่ตำแหน่งสุดท้ายของภาพที่ต้องการ

4. เลือกเมนู Clip > Set End Trim Point

 

การต่อวิดีโอให้กลมกลืนกัน

ในกรณีที่วิดีโอคลิปหลายๆ คลิปมาต่อกันนั้นสามารถที่กำหนดให้ตอนท้ายของวิดีโอค่อยๆ จางหายไปพร้อมๆ กับตอนต้นของวิดีโอต่อไปค่อยๆ ปรากฏซ้อนขึ้นมา ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1. คลิกที่ปุ่มเครื่องมือ Zoom Timeline In เพื่อขยาย Timeline ให้เห็นวิดีโอได้ชัดเจนขึ้น

2. คลิกลากวิดีโอที่ต้องการไปวางซ้อนคลิปก่อนหน้านั้นเล็กน้อยตามต้องการ

3. คลิกปุ่ม Play เพื่อดูผลลัพธ์

สรุปขั้นตอนการจัดการวิดีโอ
                                    
สร้างโดย: 
เด็กหญิงปิยธิดา เสาวคนธ์ และคุณครูพิสมัย ศุภพงษ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์