เรียนรู้ออนไลน์เรื่อง สัตว์ทะเล

คำนำ


       สื่อออนไลน์เรื่องสัตว์ทะเลนี้ได้ดัดแปลงจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรุ้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษาชุดทรัพยากรสำคัญของเรา เรื่อง“สัตวทะเล:ทรัพยากรสำคัญของเรา ” จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางเราได้จัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมในการเรียนแบบสื่อออนไลน์ที่มลักษณะมัลติมีเดียเป็นสื่อออนไลน์ที่มีรูปแบบน่าสนใจกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยองค์ประกอบด้านมัลติมีเดียที่หลากหลาย เช่น เสียง วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอได้ดียิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อออนไลน์ที่มีลักษณะมัลติมีเดียเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปนำไปใช้ในการเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง
 
 
 

สร้างโดย: 
ทีมงานครูมาโนช นันทา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 428 คน กำลังออนไลน์