[ประเภทของพฤติกรรมสัตว์ | พฤติกรรมสัตว์ ]

   

 

 

พฤติกรรมของสัตว์เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อม โดย

  • พันธุกรรม จะควบคุมระดับการเจริญ 
  • สภาพแวดลอม หรือ ประสบการณ์ จะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง

การแสดงพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติ มักจะเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการอยู่รอด และรักษาเผ่าพันธุ์ตนเอง พฤติกรรมที่มีแบบแผนที่ง่ายที่สุดและทำให้สัตว์อยู่รอดได้คือการเลี่ยงที่จะถูกฆ่า

โดยอิทธิพลของพันธุกรรมจะเห็นได้ชัดเจนในสัตว์ชั้นต่ำมากกว่าสัตว์ชั้นสูง ด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมชาติที่แท้จริงของพฤติกรรมจึงนิยมศึกษาในสัตว์ชั้นต่ำ


ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของอะมีบา
ถือเป็นพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ในการอยู่รอดและรักษาเผ่าพันธุ์ตนเอง


ที่มาวิดีโอ : http://www.youtube.com/watch?v=7pR7TNzJ_pA 

พฤติกรรมของสัตว์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 

 

 

สร้างโดย: 
นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ และ ครูปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 187 คน กำลังออนไลน์