[ ความสัมพันธ์กับระบบประสาท | พฤติกรรมสัตว์ ]

   

 

 

.....จาการศึกษาตังอย่างพฤติกรรมแบบต่างๆ พบว่าพฤติกรรมแบบหนึ่งๆ ไม่ได้พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันอาจตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าอย่างเดียวกันด้วยพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  เช่น  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชั้นสูง  มีพฤติกรรมการใช้เหตุผล  และพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนประณีตมากกว่าสัตว์อื่นซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาการของระบบประสาท  ดังตาราง

ชนิดของ
สิ่งมีชีวิต

ระบบประสาท

พฤติกรรมที่สำคัญ

มนุษย์

- สมองส่วนหน้าเจริญดี

- การใช้เหตุผลที่ซับซ้อน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- สมองส่วนหน้าเจริญดี

- สมองส่วนส่วนกลางขนาดลดลง

- การใช้เหตุผลที่ซับซ้อน

- การใช้เหตุผลบ้าง

สัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำ

- สมองส่วนหน้ายังไม่พัฒนาเมื่อ เทียบกับสมองส่วนกลาง

- กาเรียนรู้แบบง่าย

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

- ไม่มีสองที่แท้จริง

- ระบบประสาทไม่ซับซ้อน มีปม ประสาทอยู่บ้างและเซลล์ประสาทต่อกันเป็นร่างแห

- พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด

- รีเฟล็กซ์ต่อเนื่อง

โพรทิสต์เซลล์เดียว

- ไม่มีระบบประสาท

- แทกซิน

- ไคนีซิส

- รีเฟล็กซ์

 

.....พบว่าสิ่งมีชีวิตที่มีระบบประสาทพัฒนามากขึ้น จะมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น ถ้านำพฤติกรรมต่างๆที่พบในสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ ไปจนถึงชั้นสูงมาเปรียบเทียบกันในรูปของกราฟ จะได้ดังกราฟ

 
ที่มา : http://www.vcharkarn.com/userfiles/88894/image/1%20(122).jpg

 

 

สร้างโดย: 
นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์ และ ครูปัทมา นิธิปกรณ์พงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 189 คน กำลังออนไลน์