ความหมายสมุนไพร

พืชสมุนไพร

http://www.krittiyaroyal.com/images/1136734164/Seedcircle.jpg


           พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เป็นประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

ตั้งแต่โบราณ เช่นในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพรมากว่า 6,000 ปี แต่หลังจากที่ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย

สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ทำให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการ

ด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร

ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากร

ธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้า

วิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านพืชสมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
   สมุนไพร หมายถึง “พืชที่ใช้ทำเป็นเครื่องยา” ส่วน ยาสมุนไพร หมายถึง “ยาที่ได้จากส่วนของพืช สัตว์ และแร่

ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือ แปรสภาพ” ส่วนการนำมาใช้ อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพรให้ใช้ได้สะดวกขึ้น

เช่น นำมาหั่นให้มีขนาดเล็กลง หรือ นำมาบดเป็นผงเป็นต้น นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และ

แร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า"เภสัชวัตถุ"พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น 

กระวาน กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาสำหรับขับลม แก้ท้องอืด

ท้องเฟ้อ พืชเหล่านี้ถ้านำมาปรุงอาหารเราจะเรียกว่า "เครื่องเทศ"


 http://www.vcharkarn.com/uploads/154/154908.jpg

สมุนไพรแบ่งตามหลักวิชาออกเป็น 2 สาขา คือ
สมุนไพรแผนโบราณ คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่เภสัชกร หรือแพทย์แผนโบราณ และประชาชนนำมาใช้

เป็นอาหาร เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง สำหรับป้องกัน รักษาโรค บำรุงสุขภาพ หรือเสริมสวย ตามหลักวิชาของแพทย์

และเภสัชกรรมไทยแผนโบราณแผนโบราณ หรือจากความรู้ และประสบการณ์ที่บรรพบุรุษในอดีตเคยใช้สืบต่อกันมา

สมุนไพรแผนปัจจุบัน  คือ พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ที่แพทย์และเภสัชกรแผนปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ หรือ

นักโภชนาการ นำมาศึกษาค้นคว้า ทดลอง วิจัย แล้วสกัดเอาสารบางชนิดจากพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุ ออกมาใช้เป็นอาหาร

 เครื่องดื่ม ยา หรือเครื่องสำอาง สำหรับป้องกัน รักษาโรค บำรุงสุขภาพ ตามหลักและกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ โดย

อาศัยข้อมูล ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์เดิมของแพทย์และเภสัชกรแผนโบราณ หรือประชาชนที่เคยรู้และเคยใช้

กันมาตั้งแต่อดีตเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยว่า ในพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุนั้นๆ มีสารเคมีอะไรจึงมีสรรพคุณตามที่

คนโบราณกล่าวไว้ โดยนำมาทดลองทั้งด้านเภสัชวิทยาและทางคลีนิค คือ ทดลองใช้กับสัตว์และคนที่เจ็บป่วย 

 

 

ความสำคัญของสมุนไพร    การจำแนกยาสมุนไพร   การปรุงยาสมุนไพร

เกณฑ์การเลือกใช้สมุนไพรเพื่อสาธารณสุขมูลฐาน   การกำหนดอายุ

    การเก็บเกี่ยว    ศัพท์ที่ใช้ในการปรุงยา     ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร

 เครื่องมือที่ใช้ในการปรุงยา       ใช้สมุนไพรให้ถูกโรค   วิธีการปรุงยา

  เมนูอาหารสมุนไพร         น้ำสมุนไพร          สมุนไพรกับความงาม    

 

ผู้จัดทำ


ที่มา http://www.samunpri.com/includes/tiny_mce/tiny_mce.js
http://kanchanapisek.or.th/kp4/book244/juice1.jpg
http://www.komchadluek.net/media/img/size1/2009/07/18/b7bahhaa6a875iadbdd8d.jpg 
http://file.siam2web.com/lover/200955_54104.jpg
http://www.lili.org/forlibs/ce/able/course9/images/qmark.gif
http://www.cusd.chico.k12.ca.us/dna/little_chico_creek/album/fruit_in_bowl_cartoon.jpg
http://www.wildlifeonline.me.uk/images/graphics/fruit.gif
http://www.clipproject.info/Cliparts_Free/Cartoons_Free/Clipart-Cartoon-Design-12.gif
http://images.faithclipart.com/images/3/m1808896aa/img_large_watermarked.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_taDO_YlRMEU/SZn6cYeIeOI/AAAAAAAADCU/98XwwlvEsUs/s400/cartoon-vegetables_medium.jpg
http://www.clker.com/cliparts/d/7/d/b/1197088854512200748Romanov_Red_fruit_.svg.hi.png
http://www.andreadams.com/assets/watermark%20files/gold.jpg
หนังสือ สมุนไพรไทย-จีน รักษาโรคประสาท : ตำรายาหอม โดย ไสว สุนทร
หนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 14
 

   

สร้างโดย: 
นางสาว นภัสวรรณ ยอดทอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 277 คน กำลังออนไลน์