ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://www.thaigoodview.com/node/108239 นาย กมลชัย กลั่นคุ้ม ม.4/3 เลขที่4 ตรวจให้ผมด้วยครับ

รูปภาพของ pncprlao

http://www.thaigoodview.com/node/108247
น.ส.จันทร์จิรา กัณหาเรียง ม.4/3 เลขที่32

รูปภาพของ pncparita

ใบงานที่ 5

1.ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานด้วยความเร็วสูง จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ในด้านธุรกิจจะใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเช่นเดียวกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่มักใช้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น การควบคุมสาขาของบริษัททั่วโลก หรือใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความต้องการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและต้องการความเร็วสูง เช่น การวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ การพยากรณ์อากาศ การวิจัยบรรยากาศของโลก การวิจัยทางด้านอวกาศ เป็นต้น

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม  หรือใช้สำหรับคำนวนผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ เช่น สำมะโนประชากร  เป็นต้นคะ  ตัวเครื่องจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ มีราคาสูง และต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี

3.มินิคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันได้  เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่มีราคาย่อมเยากว่าคะ   มินิคอมพิวเตอร์มีระดับความสามารถอยู่ระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และคอมพิวเตอร์ขนาดส่วนบุคคล (micro computer) โดยสามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้หลายคนในการทำงานที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานในลักษณะผู้ใช้คนเดียวได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบใด ๆ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการใช้งานบางอย่าง และไม่ต้องใช้บุคลากรมากนัก   แต่ว่ามินิคอมพิวเตอร์ จะมีสมรรถนะน้อยกว่าเครื่องเมนเฟรม  ทำงานได้ช้ากว่าและควบคุมอุปกรณ์รอบข้างได้น้อยกว่า

4.ไมโครคอมพิวเตอร์ คือ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรืดเรียกว่า พีซี (Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย
จะกล่าวได้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้

5.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ คือ เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาตั้งบนโต๊ะ มีการแยกชิ้นส่วนประกอบ
เป็น ซีพียู จอภาพ และแผงแป้นอักขระ

6.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก คือ เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่า แล็ปท็อปน้ำหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบมีทั้งแสดงผลแบบสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายอยู่ทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเท่ากับ แล็ปท็อป

7.คอมพิวเตอร์มือถือ คือ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยแบตเตอรีและเล็กพอที่จะพกพาไปได้ทุกที่ แม้ว่าประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์มือถือจะไม่เท่ากับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อป แต่คอมพิวเตอร์มือถือก็มีประโยชน์สำหรับการกำหนดการนัดหมาย การเก็บที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงการเล่นเกมต่างๆ คอมพิวเตอร์มือถือบางเครื่องมีประสิทธิภาพสูงกว่านั้น เช่น สามารถใช้โทรศัพท์หรือใช้อินเทอร์เน็ตได้ แทนที่จะใช้แป้นพิมพ์ คอมพิวเตอร์มือถือมีหน้าจอสัมผัสที่คุณสามารถใช้โดยใช้นิ้วมือ หรือ สไตลัส (อุปกรณ์ชี้ที่มีรูปร่างเหมือนปากกา)

น.ส.ปาริตา บุญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 30

รูปภาพของ pncparita

ใบงานที่ 4

1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์

2.DVD จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์

3.คลื่นบูทูธ คือ ระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิกแบบสองทาง ด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น (Short-Range Radio Links) โดยปราศจากการใช้สายเคเบิ้ล หรือ สายสัญญาณเชื่อมต่อ และไม่จำเป็นจะต้องใช้การเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกันอินฟราเรด ซึ่งถือว่าเพิ่มความสะดวกมากกว่าการเชื่อมต่อแบบอินฟราเรด ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือ กับอุปกรณ์ ในโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นก่อนๆ และในการวิจัย ไม่ได้มุ่งเฉพาะการส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่ยังศึกษาถึงการส่งข้อมูลที่เป็นเสียง เพื่อใช้สำหรับ Headset บนโทรศัพท์มือถือด้วย

4.LAN คือ เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เครือข่าย LAN ออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ในส่วนต่างๆขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน ระหว่างชั้นอาคาร สามารถดูแลได้เองโดยไม่ต้องใช้ระบบสื่อสารข้อมูลแบบอื่น

5.ฮับ (Hub) คือ ฮับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน การจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกัน หรือส่งข้อมูลถึงกันได้จะต้องผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ ปัจจุบันฮับถูกเปรียบเทียบกับ Switch ซึ่งมีความสามารถสูงกว่า และถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์มาตราฐานที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงสัญญาณในระบบเครือข่าย 

น.ส.ปาริตา บุญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 30

รูปภาพของ pncparita

http://www.thaigoodview.com/node/107511 น.ส.ปาริตา บุญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 30

ตรวจงานด้วยนะคะ

รูปภาพของ pncparita

ใบงานที่ 3

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

 2.หน่วยรับข้อมูล คือ อุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล

3.หน่วยประมวลผลกลาง คือ ศูนย์กลางการประมวลผลและควบคุมระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน

4.หน่วยส่งออก คือ การแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกมาจากหน่วยความจำหลัก

5.หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและคำสั่ง

6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ นิยมเรียกสั้นๆ ว่า แรม (RAM) หมายถึง  หน่วยความจำเร็วสูงซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูในคอมพิวเตอร์

7.หน่วยความจำแคช คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูง หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้ หรือเรียกใช้บ่อยๆ

8.หน่วยความจำสำรอง คือ สามารถจัดเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมเหมือนกับหน่วยความจำหลัก

9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรร์ที่เก็ฐหรือจุข้อมูลได้มากมายและทำงานได้เร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว

10.แผนวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ ควบคุมและจัดการๆทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆ

น.ส.ปาริตา บุญรัตน์ ม.4/2 เลขที่ 30

http://www.thaigoodview.com/node/108744 <ตรวจด้วยค่ะ> น.ส.กรชนก  แกว่นพรหม ม.4/4 เลขที่ 42

รูปภาพของ pncthawisak

http://www.thaigoodview.com/node/108730 นาย ทวีศักดิ์  พฤกษารา ม.4/4 เลขที่ 8 ตรวจงานให้ผมด้วยครับ

รูปภาพของ pncnattavadee

http://www.thaigoodview.com/node/108726?page=0%2C0 <ตรวจด้วยค่ะ>
น.ส. ณัฐวดี สุขพลอย ม.4/4 เลขที่ 35

http://thaigoodview.com/node/108721 นาย สหรัฐ รุตรัก ม.4/4 เลขที่ 11 อาจารย์ตรวจให้ผมด้วยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/108737 นายศรายุทธ คงเจริญ ม.4/4 เลขที่ 19 ตรวจงานให้ผมด้วยคับ

http://www.thaigoodview.com/node/20850?page=0,5

http://www.thaigoodview.com/node/108729
ณัฐพล เปี่ยมพลาย

http://www.thaigoodview.com/node/20850?page=0,5

http://www.thaigoodview.com/node/108705 นาย พลอง ศรีสำราญ ม.4/4 เลขที่ 4  อ.ตรวจให้ผมด้วย

http://www.thaigoodview.com/node/108714 ชื่อ ณัฐชนน แก้วประสิทธิ์  ชั้น ม.4/4 เลขที่ 20 ตรวจงานให้ผมด้วยคับ !

http://www.thaigoodview.com/node/108720 นาย กึกก้อง พงษ์สถิตย์ ม.4/4 เลขที่ 21

http://www.thaigoodview.com/node/108728?page=0%2C0 <ตรวจด้วยค่ะ>

น.ส. โยษิตา กรุดประเสริฐ ม.4/4 เลขที่36 

http://www.thaigoodview.com/node/108701
นางสาว เยาวลักษณ์ บุญครอง

http://www.thaigoodview.com/node/108711?page=0,0
นาย ธนกร  ท้าวนอก  ชั้น ม.4/4  เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/108709 
นาย จิรายุทธ จุดชายสงค์ ม.4/4 เลขที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/108712?page=0,0 <ตรวจด้วยค่ะ>

น.ส.ณัฐทมาศ ผลเหม ม.4/4 เลขที่ 41 

รูปภาพของ pncparit

http://www.thaigoodview.com/node/108715 นาย พริษฐ์ บุญสม ชั้ม 4/4 เลขที่ 10 (ตรวจด้วยคราบ)

http://www.thaigoodview.com/node/108727 นาย เศรษฐพงษ์  ใสงาม ม.4/4 เลขที่ 9 ตรวจงานให้ผมด้วยครับ....

http://www.thaigoodview.com/node/108724 ตรวจด้วยนะครับ
นาย ริศักดิ์ กังพิศดาร

http://www.thaigoodview.com/node/108719?page=0,0 <ตรวจด้วยค่ะ>

น.ส. น้ำตาล เหมปราการ ม. 4/4 เลขที่ 39 

รูปภาพของ pncthunwarud

http://www.thaigoodview.com/node/108708 <ตรวจด้วยค้ะ >

นางสาว ธัญวรัตม์ ภู่เจริญ ม.4/4

 

http://www.thaigoodview.com/node/108722 นาย ภาณุพันธ์ จูเฮง ม4/4 เลขที่ 17 ตรวจงานให้ผมด้วยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/108703 <ตรวจด้วยนะค่ะ !>

นางสาวปรางค์ทิพย์ ร่มโพธิ์ทอง 4/4

http://www.thaigoodview.com/node/108707 นายพิทักพงศ์ จันทร์อ่วม ชั้น 4/4 เลขที่ 16 ตรวจงานให้ผมด้วยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์