บล็อกของ pnckruuciap

ง30236 งานออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Sketchup)

รูปภาพของ pnckruuciap

จันทร์ 28-1-56 5/2 คาบที่ 6-7 ให้สร้างชุดรับแขกด้วยไม้
คนที่ขาดเรียนคือ วรัชญา ส่องแสง

ม. 5/2 ศิลป์ คำนวน
1. นายพีรพงษ์  ดีล้วน 2   
2. นายพงษ์เทพ  ชุมพล  6
3. นายณัฐวัชร์  พ่อค้า  8
4.  นายชัพวิชญ์  ศรีวิจารณ์  11

AR การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง

รูปภาพของ pnckruuciap

การสร้างสื่อสามมิติเสมือนจริง

thinkquest

รูปภาพของ pnckruuciap

www

ง30249 งานเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML ม.5/2 -1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

 การกำหนดข้อมูลที่จะแสดงผลใน frame

<frameset>
<frame src="ไฟล์ที่จะแสดงผลใน frame">
<frame src="รูปภาพที่จะแสดงผลใน frame">
</frameset>

ง30237 งานออกแบบป้ายโฆษณา ม. 5/4 ภาคเรียนที่ 1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

คนที่มีแล้ว  ให้สร้าง เนื้อหา  > บล็อก  >  หัวข้อ  ง30237  งานออกแบบป้ายโฆษณา  ม.5/4-1/55  
เนื้อหา   งานที่ 1 ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  flash cs3    บอกที่มาของเว็บด้วยนะคะ เช่น

ง30237 งานออกแบบป้ายโฆษณา ม. 5/3 ภาคเรียนที่ 1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่ง  node  มาที่นี้นะคะ 

งานที่ 1  ศึกษาการใช้งานโปรแกรม  flash  cs 3 
ใ้ห้อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม  flash  มาให้เข้าใจ

ง30237 งานออกแบบป้ายโฆษณา ม. 5/2 ภาคเรียนที่ 1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่ง  node     มาที่นี้นะคะ  
งานที่ 1   ศึกษาการใช้งานโปรแกรม flash

ส่วนประกอบของโปรแกรม  flash cs3

ง30237 งานออกแบบป้ายโฆษณา ม. 5/1 ภาคเรียนที่ 1/55

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งชื่อ node  มาที่นี้นะคะ

โปรแกรม RobotProg ม. 1/3 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ง20213

รูปภาพของ pnckruuciap

node  นี้ค่ะ  ใช้ส่ง  ชื่อ  node  นักเรียนมาที่นี่นะคะ

 

ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/6 ภาคเรียนที่ 1/2555

รูปภาพของ pnckruuciap

ส่งงานที่  node  นี้นะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์