ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปภาพของ pncpornpim

นางสาว พรพิมพ์ พิทักษ์กรสกุล ม4/1 เลขที่7

ส่งงานไทยกู็ดวิว

ครบทั้ง5ใบงานแล้วน่ะค่ะ

อย่าลืมให้คะแนนล่ะค่ะ

รักครูที่สุดดดดดดดด

รูปภาพของ pnckruuciap

รักคะแนนมากกว่ามั้ง

ใบงานที่ 5

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำงานด้วยความเร็วสูง จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
   ที่มา:
www.school.net.th

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน
  ที่มา :
www.guru.sanook.com

3.มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดกลางอยู่ระหว่างเมนเฟรมและไมโครคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มักจะมีหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลหลายหน่วย
  ที่มา:
www.school.net.th

4.ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้
ที่มา:
www.edunews.eduzones.com

 5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกทีโดยปกติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว
ที่มา:
www.dir.thaijobpost.com

6.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดพกพาหรือในบางครั้เรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่างๆได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี่
ที่มา:
www.guru.google.co.th

 7.คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดพอดีมือที่มีฟังชั่นพิเศษยัดซิมการ์ดเข้าไปในเครื่องได้ ทำให้มันเป็นคอมที่โทรศัพท์ได้
ที่มา:
www.siamphone.com

นาย อานุภาพ ลามอ 4/3 เลขที่ 28

     1.แผ่น CD  จุข้อมูลได้  4 MB 8 MB 12 MB
   2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์
  3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นความถี่วิทยุ ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 5-10 เมตร
 4. Lan  คือ ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย Server และ client โดยที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่อง
 5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ เชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด่วยกันการจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

นาย อานุภาพ ลามอ 4/3 เลขที่ 28

รูปภาพของ pnckanjanaaa

ใบงานที่5 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer) เป็น คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แต่จะมีราคาแพงที่สุด รวมทั้งต้องอยู่ทีห้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิ และปราศจากฝุ่นละออง   2. เมนเฟรม (Mainframe) เครื่องเมนเฟรมเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วๆไป เครื่องเมนเฟรมนิยมมาใช้ในงานที่มีการรับและแสดงผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ของเครื่องเมนเฟรม ส่วนมากจะมีหน่วยคอมพิวเตอร์ย่อยๆ 1.1 Host processor เป็นเครื่องหลักทำหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล อุปกรณ์รอบข้าง และการคำนวณ 1.2 Font-end processor มีหน้าที่ควบคุมติดต่อระหว่างหน้าจอของผู้ใช้ 1.3 Bank-end processor มีหน้าทีจัดการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล   3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) มินิ คอมพิวเตอร์ ได้รับความนิยม จากบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดกลาง เพราะมีราคาถูกกว่าเมนเฟรมเครื่องมินิคอมพิวเตอร์จะทำงานได้ช้ากว่าการควบ คุมผู้ใช้งานต่าง ๆ   4. เวิร์คสเตชัน (Workstation) ถูกออก แบบมาให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ที่มีความสามารถในการคำนวนด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หรืองานอื่นๆ ที่เน้นการแสดงผลด้านกราฟฟิกต่าง ๆ   5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1975 และได้รับความนิยม ความนิยมในปัจจุบันจะมี 2 ชนิดคือ Apple Macintosh และ IBM PC   6. คอมพิวเตอร์เครือข่าย (Network computers) เป็น คอมพิวเตอร์แบบใหม่ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากไมโครคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคอมพิวเตอร์อินเตอร์เนต คอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือที่นิยม   7. คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embeddded computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกฝังไปในอุปกรณ์ ทำให้มองไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ นิยมใช้ในการทำงานเฉพาะด้านโดยควบคุมการทำงาน  ที่มา: http://school.obec.go.th/bandai/caicom/html/prapatcom.htm

รูปภาพของ pnckanjanaaa

ใบงานที่ 4
1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์3. คลื่นบลูทูธ เป็นการส่งคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร
4.
Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กันเครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน

5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก Port หนึ่งไปยัง Portอื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน


http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/itsystem.htm

รูปภาพของ pncanusit

1.ระบบสารสนเทศ  คือ  ระบบสารสนเทศ.pdf - Presentation Transcript

  1. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 ครูผู้สอน ครูณัฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com]
  2. กระบวนการทางาน Overview ตัวอย่างระบบสารสนเทศ ประเภทของระบบ ลักษณะของระบบสารสนเทศ สารสนเทศความหมายและ
  3. ลักษณะ ของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบ ฮาร์ดแวร์ สารสนเทศ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2. ข้อมูล  คือ  ข้อมูล  (data)  หรือ  ข้อมูลดิบ  หมายถึง  ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้  ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ  และเป็นปัจจุบัน  เช่น  ปริมาณ  ระยะทาง
ชื่อ  ที่อยู่  เบอร์ โทรศัพท์  คะแนนของนักเรียน รายงาน  บันทึก  ฯลฯ

3. สารสนเทศ คือ การนำเอาข้อมูลที่เก็บไว้มารวบรวมไว้ประมวลผล แล้วนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ที่วางไว้

4. เทคโนโลยี  คือ  การประยุคเอาความรุ้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ไห้เกิดประโยชน์

5. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  เทคโนโลยีที่ใช้กัลสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลการประมูลผล การแสดงผล การสำเนาและการคมนาคม 

 

                 ใบงานที่2

 1ฮาร์ดแวร์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆและอุปกรณ์เชื่อมต่อับระบบคอมพิวเตอร์เครื่อข่าย

2ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์ หรือคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

3บุคลากรคือ ผู้บริหารผู้พัฒนาระบบนักวิเคราะห์ระบบซึ่งมีความจำเป็นสำหรับงานซอฟต์แวร์

4Spssคือ โปรแกรมที่ช่วยประมวลผลทางสถิติ

 5รหัสแอสกีคือ เป็นสัญลักษณ์ต่างๆโดยแต่ละรหัสจะแทนตัวขระหนึ่ง

6รหัสเอนซีดิกคือ การกำหนดรหัส8บิตต่อหนึ่งขระ เหมือนกับรหัสแอสกีแต่ละแบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน

7รหัสยูนิโค้ดคือ รหัสที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสร้างแบบตัวอักษรของภาษาต่างๆ

 8อุปกรณ์ส่งออกoutput Deviceคือ การแสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจากหน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก

9ระบเลขฐานสองคือ เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกับตัวเลขเพียง2ตัวเท่านั้นคือ0และ1

10ระบบลขฐานแปดคือ ระบบตัวเลขที่ม่าฐานเป็นแปดมีตัวเลขอยู่แปดตัวคือ0,1,2,3,4,5,6,7

11ระบบเลขฐานสิบหกคือ ระบบเลขฐานที่มีสัญลักษณ์16ตัวฐานสิบมี10ตัวคือ0-9โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์01234 56789 abcdef ในการแสดงหรือเขียนทั้ง16ตัว

นายวินัย ไชยยศ ม.4/3 เลขที่24

  ใบงานที่3

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

2.หน่วยรับเข้า คือ เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก
และใช้ในการประมวลผล

3.หน่วยประมวลผลกลาง คือหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย
และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์
 

ที่มา: http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/intro.htm

4.หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์
 

 ทีมา : http://202.183.216.170/computer/m2fri49/g22m2fri/output.htm

5.หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง
และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ ชนิดนี้จะเก็บข้อมูล
และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล
 แบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล 
1.หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (
volatile memory)
2.
 หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memory)

ทีมา : http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/storage.htm

6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้   นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า แรม (Ram) หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูงซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ทีมา : http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson4/chap4-20.htm

7.หน่วยความจำแคช คือหน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูล
หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือ เรียกใช้บ่อยๆ ข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ใน
 CACHE

ทีมา : http://pirun.ku.ac.th/~b5055141/cache.html

8.หน่วยความจำสำรอง คือ มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูล
และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้  แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้  ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง  

ที่มา: http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix5.htm

9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ที่จุ หรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ
ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว

ทีมา : http://atthawat.8m.com/a2.htm

10.แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ. เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม
ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
 

นาย อานุภาพ ลามอ 4/3 เลขที่ 28

ใบงานที่3

1. คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน
   แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
   การทำงานในชีวิตประจำวัน
2. หน่วยรับเข้า คือ เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
   ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆแล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป
3. หน่วยประมวลผลกลางคือมีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย
   และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง
4. หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
   อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์
5. หน่วยความจำหลัก คือทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
   แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคชหน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วย  ชิ้นส่วนต่างๆมากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ได้แก่
1. ชุดชิพเซ็ต
2. หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ
3. หน่วยความจำแคชระดับสอง
6. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูล สำหรับใช้งาน ทั่วไป มี การอ้างอิง ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล
7. หน่วยความจำแคช คือ การใช้วิธีนำหน่วยความจำแบบแรมมาเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์เหล่านั้น
อันจะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นมาก
8. หน่วยความจำสำรอง คือ แรม ที่เป็น หน่วยความจำหลัก
ส่วนที่ใช้งาน ไม่สามารถ เก็บโปรแกรม หรือข้อมูล ไว้นาน ได้ เพราะเมื่อ ปิดเครื่อง หรือไฟฟ้าดับ ข้อมูล ที่เก็บอยู่ใน แรมจะหายไป
9. ฮาร์ดดิสก์ คือ ประกอบ ด้วยแผ่นบันทึก แบบแข็ง ที่เคลือบสาร แม่เหล็ก หลายแผ่น เรียงซ้อนกัน หัวอ่าน ของหน่วยขับ จะมีหลายหัว ในขณะที่แผ่นบันทึก แต่ละแผ่นหมุน หัวอ่านจะเคลื่อนที่ เข้าออก
10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียูเมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆแทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
 หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ

วินัย ไชยยศ ม.4/3 เลขที่ 24

ใบงานที่ 2

1.ฮาร์ดแวร์  คือ อุปกรณ์ต่างๆ
ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
 
ที่มา :
 
http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page41.htm 

2.ซอฟต์แวร์  คือ เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

-ซอฟต์แวร์ระบบ ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ 

-โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่าง
 

-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอื่น

หรือโปรแกรมประยุกต์ได้

ที่มา:http://www.navy34.com/index.php/com-software/206-what-hardware-navy34

3.บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
 

ที่มา:http://www.hrtothai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=163

 

4.spss  คือ  เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติ ซึ่งแต่ละตัวจะนำมาคำนวณหาตัวเลขทางสถิติโดยใช้สูตรแตกต่างกันไป

5.รหัสแอสกี คือ  เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆ
โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (
A) พิมพ์ใหญ่

นาย อานุภาพ ลามอ 4/3 เลขที่ 28

ใบงานที่11 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง2 ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการ รวบรวม ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ดังจะเห็นจาก กระบวนการเลือกตั้ง หลายพรรค การเมือง มีการใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล หาวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเมื่อ สถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแก้สถานการณ์ จะดำเนินการได้อย่างทันที 3 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว การประมวลผลที่ว่านี้ เช่น
การวิเครราะห์ การจัดลำดับ การเรียงข้อมูล  เป็นต้น 4 เทคโนโลยี คือ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์5 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

นาย อานุภาพ ลามอ 4/3 เลขที่28

                 ใบงานที่ 4

     1.แผ่น CD  จุข้อมูลได้  4 MB 8 MB 12 MB
   2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์
  3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นความถี่วิทยุ ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 5-10 เมตร
 4. Lan  คือ ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย Server และ client โดยที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่อง
 5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ เชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด่วยกันการจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
       นายวินัย ไชยยศ ม.4/3 เลขที่24

ใบงานที่ 4

1.แผ่น CD  จุข้อมูลได้  4 MB 8 MB 12 MB
2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์
3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นความถี่วิทยุ ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 5-10 เมตร
4. Lan  คือ ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก ที่ประกอบด้วย Server และ client โดยที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ สองเครื่องขึ้นไป
5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ เชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด่วยกันการจะทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกัน
ที่มา : 
http://www.yupparaj.ac.th

ใบงานที่ 5

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำงานด้วยความเร็วสูง จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
  ที่มา:
www.school.net.th
2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน
ที่มา: http://www.ku.ac.th/magazine_online/plam.htm 
 
3. มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึง
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะน้อยกว่าเครื่องเมนเฟรม
คือทำงานได้ช้ากว่า และควบคุมอุปกรณ์รอบข้างได้น้อยกว่า

ที่มา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index2.htm
4. ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่ายทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้
 ที่มา:
http://edunews.eduzones.com/offy/4271
5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะ ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงาน
ทั่วไป
http://www.siamphone.com/review/2010/samsung/galaxy_tab/page.htm
6. คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดพกพาหรือในบางครั้เรียกว่าขนาดสมุดโน้ตเพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่างๆได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี่
ที่มา:
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=4da1c18a3af5cb12 
 7. คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึง
คอมพิวเตอร์มือถือ ด้วยระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
2.2 ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสัมผัส


ที่มา :
http://www.siamphone.com/review/2010/samsung/galaxy_tab/page.htm

ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 3 อยู่หน้าที่ 11

ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 5 หายไป เดี๋ยวหนูทำให้ใหม่แต่หนูมั่นใจว่าทำส่งไปแล้ว

นพรัตน์ เติมแก้ว เลขที่ สุดท้าย ม.4/1

รูปภาพของ pncArtitaya

ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 3 อยู่หน้าที่ 10

ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 5 อยู่หน้าที่ 5

อาทิตยา  อินทร์อิ่ม เลขที่ 5 ม.4/1

รูปภาพของ pncboonyisa

ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 3 อยู่หน้าที่ 11

 ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 5 อยู่หน้าที่ 6

บุญญิสา อุ่นคำ เลขที่ 11 ม.4/1

รูปภาพของ pncchompoonuch

ใบงานที่4

1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์

 2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์

3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร

 4. Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กัน เครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กร ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน

5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก Portหนึ่งไปยัง Port อื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน

ที่มา: http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=2cc2bcea0cdeffad           ด.ญ ชมพูนุช บุญเรือง ม.4/2 เลขที่42

รูปภาพของ pncchompoonuch

  ใบงานที่ 51.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำงานด้วยความเร็วสูง จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
  2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน

3.มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดกลางอยู่ระหว่างเมนเฟรมและไมโครคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มักจะมีหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลหลายหน่วย

4.ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้

 5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกทีโดยปกติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว

6.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดพกพาหรือในบางครั้เรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่างๆได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี่

 7.คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดพอดีมือที่มีฟังชั่นพิเศษยัดซิมการ์ดเข้าไปในเครื่องได้ ทำให้มันเป็นคอมที่โทรศัพท์ได้

แหล่งที่มา : www.google.com                    ด.ญ ชมพูนุช บุญเรือง  ม.4/2  เลขที่  42

รูปภาพของ pcapirak inken

คับครู

 

รูปภาพของ pncpimpitcha

ใบงานที่ 5

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำงานด้วยความเร็วสูง จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
   ที่มา: www.school.net.th

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน
  ที่มา : www.guru.sanook.com

3.มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดกลางอยู่ระหว่างเมนเฟรมและไมโครคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มักจะมีหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลหลายหน่วย
  ที่มา: www.school.net.th

 

นางสาวพิมพ์พิชชา   บุญชู  ชั้น ม. 4/1  เลขที่  28

4.ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้
ที่มา: www.edunews.eduzones.com

 5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกทีโดยปกติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว
ที่มา: www.dir.thaijobpost.com

6.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดพกพาหรือในบางครั้เรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่างๆได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี่
ที่มา: www.guru.google.co.th

 7.คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดพอดีมือที่มีฟังชั่นพิเศษยัดซิมการ์ดเข้าไปในเครื่องได้ ทำให้มันเป็นคอมที่โทรศัพท์ได้
ที่มา: www.siamphone.com

รูปภาพของ pncpimpitcha

ใบงานที่4
1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์
2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์
3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร
4. Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กันเครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน
5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก Port หนึ่งไปยัง Portอื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน
ที่มา:www.sglcomp.com

นางสาวพิมพ์พิชชา บุญชู ชั้น ม.4/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ pncpimpitcha

ใบงานที่3 1. คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน
แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
การทำงานในชีวิตประจำวัน
2. หน่วยรับเข้า คือ เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆแล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป
3. หน่วยประมวลผลกลางคือมีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย
และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง
4. หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์
5. หน่วยความจำหลัก คือทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคชหน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ได้แก่
1. ชุดชิพเซ็ต
2. หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ
3. หน่วยความจำแคชระดับสอง
6. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูล สำหรับใช้งาน ทั่วไป มี การอ้างอิง ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล เป็นต้น
7. หน่วยความจำแคช คือ การใช้วิธีนำหน่วยความจำแบบแรมมาเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์เหล่านั้น
อันจะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นมาก
8. หน่วยความจำสำรอง คือ แรม ที่เป็น หน่วยความจำหลัก
ส่วนที่ใช้งาน ไม่สามารถ เก็บโปรแกรม หรือข้อมูล ไว้นาน ได้ เพราะเมื่อ ปิดเครื่อง หรือไฟฟ้าดับ ข้อมูล ที่เก็บอยู่ใน แรมจะหายไป
9. ฮาร์ดดิสก์ คือ ประกอบ ด้วยแผ่นบันทึก แบบแข็ง ที่เคลือบสาร แม่เหล็ก หลายแผ่น เรียงซ้อนกัน หัวอ่าน ของหน่วยขับ จะมีหลายหัว ในขณะที่แผ่นบันทึก แต่ละแผ่นหมุน หัวอ่านจะเคลื่อนที่ เข้าออก
10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียูเมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆแทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย

นางสาวพิมพ์พิชชา บุญชู ชั้น ม.4/1 เลขที่ 28

รูปภาพของ pncnamtip

ใบงานที่ 51.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความสามารถในการคำนวณอัตโนมัติตามคำสั่ง ส่วนที่ใช้ประมวลผลเรียกว่าหน่วยประมวลผล ชุดของคำสั่งที่ระบุขั้นตอนการคำนวณเรียกว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นอาจเป็นได้ทั้ง ตัวเลข ข้อความ รูปภาพ เสียง หรืออยู่ในรูปอื่น ๆ อีกมากมาย2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม  หรือใช้สำหรับคำนวนผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ เช่น สำมะโนประชากร  เป็นต้นคะ  ตัวเครื่องจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ มีราคาสูง และต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี3. มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึง คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง คือ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายโปรแกรมพร้อม ๆ กันได้  เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (mainframe) แต่มีราคาย่อมเยากว่าคะ   มินิคอมพิวเตอร์มีระดับความสามารถอยู่ระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และคอมพิวเตอร์ขนาดส่วนบุคคล (micro computer) โดยสามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้หลายคนในการทำงานที่แตกต่างกัน สามารถใช้งานในลักษณะผู้ใช้คนเดียวได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบใด ๆ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการใช้งานบางอย่าง และไม่ต้องใช้บุคลากรมากนัก   แต่ว่ามินิคอมพิวเตอร์ จะมีสมรรถนะน้อยกว่าเครื่องเมนเฟรม  ทำงานได้ช้ากว่าและควบคุมอุปกรณ์รอบข้างได้น้อยกว่าคะ    4. ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรืดเรียกว่า พีซี (Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์ โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย
จะกล่าวได้ว่าไมโครคอมพิวเตอร์ คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้
 5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย ๆ ในปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกที โดยปกติ เราจะถือว่า คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว (portable) ซึ่งก็ยังใหญ่กว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook)6. คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึงถ้า จะเอาความหมายเป็นทางการหน่อย Notebook ก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่พกพาได้สะดวก มีน้ำหนักประมาณ 1-3 กก. หรือมากกว่านี้ก็มีให้เห็น สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี และจากปลั๊กไฟโดยตรงก็ได้ ส่วนประกอบต่างๆ เพื่อรวมเป็นคอมพิวเตอร์เหมือน Desktop แต่ทั้ง CPU จอ ลำโพง แป้นพิมพ์ เมาส์ ถูกจับมารวมไว้ในตัวเดียวกัน ช่วงแรกๆ ประสิทธิภาพจะด้อยกว่าและแพงกว่าตั้งโต๊ะ แต่ปัจจุบันต้องเรียกว่าไม่แพ้เลยทีเดียว และว่ากันว่าจะมาแทนที่ Desktop ด้วยซ้ำไป ก็ไม่ผิดหรอกครับที่จะมาแทนที่ เพราะปี พ.ศ.2552 ถามคน 10 คนที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ 8 คน เลือก Notebook 7. คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึง การแข่งขันฬนระบบไร้สายต้องพบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลล่าร์ ที่พัฒนามาฬช้เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเช่นกันโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือฬนปัจจุบันมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น โทรศัพท์มือถือก็เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่มีการแพร่กระจายและมีพัฒนาการได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการใช้งาน ระดับบุคคล มีการพัฒนาเทคนิคบริการต่าง ๆกันมากโดยเฉพาะมนุษย์เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า mCommerce Mobile Commerceที่มา www.google.com 

รูปภาพของ pnckanjanaaa

ใบงานที่3 1. คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน
แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและ
การทำงานในชีวิตประจำวัน
  2. หน่วยรับเข้า คือ เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น  
ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (
Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง3. หน่วยประมวลผลกลาง
คือมีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย
และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง เช่น
 cpu
เป็นต้น
 4. หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์
   เช่น จอภาพ (monitor)
และเครื่องพิมพ์ (printer)  5. หน่วยความจำหลัก คือ
ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ได้แก่
 1. ชุดชิพเซ็ต  2. หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ 3. หน่วยความจำแคชระดับสอง 6. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูล สำหรับใช้งาน ทั่วไป  มี  การอ้างอิง ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล เป็นต้น
7. หน่วยความจำแคช คือ การใช้วิธีนำหน่วยความจำแบบแรมมาเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์เหล่านั้น
อันจะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นมาก
8. หน่วยความจำสำรอง คือ แรม ที่เป็น หน่วยความจำหลัก
ส่วนที่ใช้งาน ไม่สามารถ เก็บโปรแกรม หรือข้อมูล
ไว้นาน ได้ เพราะเมื่อ ปิดเครื่อง หรือไฟฟ้าดับ ข้อมูล ที่เก็บอยู่ใน แรมจะหายไป ดังนั้น จึงต้อง มีหน่วยความจำรอง เพื่อใช้ เก็บข้อมูล ที่ต้องการใช้งานต่อ และ หากต้องการ ใช้งาน
เมื่อไรก็จะถ่าย จาก หน่วยความจำรอง มาไว้
ที่หน่วยความจำหลัก
ที่เป็น แรมเพื่อ ให้หน่วย ประมวลผล ทำงาน
หน่วยความจำรอง
ที่ใช้กัน ในระบบ คอมพิวเตอร์

9. ฮาร์ดดิสก์ คือ ประกอบ
ด้วย
แผ่นบันทึก แบบแข็ง ที่เคลือบสาร แม่เหล็ก หลายแผ่น เรียงซ้อนกัน
หัวอ่าน ของหน่วยขับ จะมีหลายหัว ในขณะที่
แผ่นบันทึก แต่ละแผ่นหมุน
หัวอ่านจะเคลื่อนที่ เข้าออก
10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู
เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ เช่น 1. ชุดชิพเซ็ต 2.หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ 3. หน่วยความจำแคชระดับสอง
ที่มา: http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376106

รูปภาพของ pnckruuciap

ทำเองหรือเปล่าค่ะ 

รูปภาพของ pncchompoonuch

ใบงานที่41.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์  2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์ 3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร

4. Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กัน
เครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กร
ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน
 5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์
ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก
Port หนึ่งไปยัง Port
อื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน
 แหล่งที่มา:http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376106

                                                                   ใบงานที่2Cool

 1)ฮาร์ดแวร์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆและอุปกรณ์เชื่อมต่อับระบบคอมพิวเตอร์เครื่อข่าย

2)ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมฮาร์ดแวร์ หรือคอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

3)บุคลากรคือ ผู้บริหารผู้พัฒนาระบบนักวิเคราะห์ระบบซึ่งมีความจำเป็นสำหรับงานซอฟต์แวร์

4)Spssคือ โปรแกรมที่ช่วยประมวลผลทางสถิติ

 5)รหัสแอสกีคือ เป็นสัญลักษณ์ต่างๆโดยแต่ละรหัสจะแทนตัวขระหนึ่ง

6)รหัสเอนซีดิกคือ การกำหนดรหัส8บิตต่อหนึ่งขระ เหมือนกับรหัสแอสกีแต่ละแบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน

7)รหัสยูนิโค้ดคือ รหัสที่สร้างขึ้นมาในระยะหลังที่มีการสร้างแบบตัวอักษรของภาษาต่างๆ

 8)อุปกรณ์ส่งออกoutput Deviceคือ การแสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจากหน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก

9)ระบเลขฐานสองคือ เครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกับตัวเลขเพียง2ตัวเท่านั้นคือ0และ1

10)ระบบลขฐานแปดคือ ระบบตัวเลขที่ม่าฐานเป็นแปดมีตัวเลขอยู่แปดตัวคือ0,1,2,3,4,5,6,7

11)ระบบเลขฐานสิบหกคือ ระบบเลขฐานที่มีสัญลักษณ์16ตัวฐานสิบมี10ตัวคือ0-9โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์01234 56789 abcdef ในการแสดงหรือเขียนทั้ง16ตัว

ที่มา http://www.google.co.th/search?hl

 โดย น.ส. บุญเพิ่ม พึ่งสังข์ เลขที่29 ชั้นม.4/2

รูปภาพของ pnckanjanaaa

ใบงานที่2 1.ฮาร์ดแวร์  คือ อุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้             2.ซอฟต์แวร์  คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน  
3
บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ 4. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ 5. รหัสแอสกี คือ  เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆโดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัวเช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A)พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น 6.เอบซีดิก หรือ กำหนด รหัส 8 บิตต่อหนึ่งอักขระเหมือนกับรหัสแอสกีแต่แบบของรหัสที่กำหนอจะแตกต่างกัน7.นิโคด  Unicodeคือ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์แสดงผลและจัดการข้อความตัวอักษรที่ใช้ในระบบการเขียนของภาษาส่วนใหญ่ในโลกได้อย่างสอดคล้องกัน  8 อุปกรณ์ส่งออก Output Device คือ การแสดงผลจากการประมวลโดยนำผลที่ได้ออกจากหน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก9.ระบบเลขฐาน 2 (Binary Number System)เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 2 ตัว ได้แก่เลข 0 กับ เลข 1ซึ่งเป็นเลขฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้า 10.ระบบเลขฐานแปด คือตอบ.เลขฐานแปดมีความสัมพันธ์กับเลขฐานสอง คือ เลขฐานสองจำนวน 3 หลักแทนด้วยเลขฐานแปด 1 หลัก ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเลขฐานสอง 6 บิทแทนด้วยเลขฐานแปด 2 บิท การใช้เลขฐานแปดแทนเลขฐานสองทำให้จำนวนบิทสั้นลง   11ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal Number System) เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข 10ตัวและตัวอักษรแทนตัวเลขอีก 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษรภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ได้แก่ A, B, C, D, E, F ซึ่งก็จะเก็บข้อมูลได้มากกว่าระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8 ที่มา: http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index2.htm  

รูปภาพของ pncchompoonuch

                                                                            ใบงานที่3

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

 2. หน่วยรับเข้า คือ เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท เช่น เมาส์ จอสัมผัส

3. หน่วยประมวลผลกลาง คือ เป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มีการพัฒนาผลิตวงจรหน่วยประมวลผลกลางไว้ในซิป เรียกว่า "ไมโครโปรเซสเซอร์" ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยความจำแล้วส่งผลไปยังหน่วยส่งออกต่อไป เช่น บวก ลบ คูณ หาร และงานด้านตรรกศาสตร์ข้อมูล

4. หน่วยส่งออก คือ แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเต

อร์ ที่นิยมทั่วไปคือเครื่องพิมพ์ (Printer) อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมาก เช่นจอภาพ (monitor)

5. หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ ชนิดนี้จะเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล แบ่งได้ แบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล 1.หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory) คือถ้าเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับ คือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ กับวงจรหน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปหมด 2. หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memory) คือ หน่วยความจำเก็บข้อมูลได้ โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร

 6. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ เป็นหน่วยความจำหลักที่สามารถนำโปรแกรม และข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก หรือหน่วยความจำรองมาบรรจุไว้ หน่วยความจำแรมนี้ต่างจากรอมที่สามารถเก็บข้อมูลได้ มี 1. ไดนามิกแรมหรือดีแรม (Dynamic RAM: DRAM) 2. Static Random Access Memory (SRAM)

7. หน่วยความจำแคช คือส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (Memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก

8. หน่วยความจำสำรอง คือ ส่วนความจำรอง (Secondary memory) ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำ ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมากและมีราคาถูก แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก

 9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ที่จุ หรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในขณะนี้มักจะมีขนาดใหญ่หรือมักจะประกอบไปด้วยไฟล์ต่าง ๆ มากมาย 10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิสก์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ แหล่งที่มา:

 

 http://blog.eduzones.com/dena/4892                                                น.ส ชมพูนุช บุญเรือง ม.4/2 เลขที่42

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์