ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รูปภาพของ pncchompoonuch

ใบงานที่2

1 ฮาร์แวร์ หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) ที่สามารถสัมผัสได้ โดยจะประกอบด้วยอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมการประมวลผลข้อมูล การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์

2.ซอฟต์แวร์ คือ เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
-ซอฟต์แวร์ระบบ ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์
-โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่าง

-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอื่น

3.บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
ที่มา:
4.spss คือ เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติ ซึ่งแต่ละตัวจะนำมาคำนวณหาตัวเลขทางสถิติโดยใช้สูตรแตกต่างกันไป

5.รหัสแอสกี คือ เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างโดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่

แหล่งที่มา : http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080224194734AAQcqkQ
น.ส ชมพูนุช บุญเรือง ม.4/2 เลขที่42

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

ใบงานที่ 5

 

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำงานด้วยความเร็วสูง
จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

ที่มา: http://www.school.net.th/library/snet1/hardware/index2.htm

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน

ที่มา:http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?select=1&q=%E0%C1%B9%E0%BF%C3%C1%A4%CD%C1%BE%D4%C7%E0%B5%CD%C3%EC

3.มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดกลางอยู่ระหว่างเมนเฟรมและไมโครคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มักจะมีหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลหลายหน่วย

ที่มา: http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index2.htm

4.ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กมีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย
ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้

ที่มา: http://edunews.eduzones.com/offy/4271

5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง
ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย
เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกทีโดยปกติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว

ที่มา: http://dir.thaijobpost.com/tag-%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0.html

6.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง
เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดพกพาหรือในบางครั้เรียกว่าขนาดสมุดโน้ต
เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่างๆได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี่

ที่มา: http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=4da1c18a3af5cb12

7.คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึงคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดพอดีมือที่มีฟังชั่นพิเศษยัดซิมการ์ดเข้าไปในเครื่องได้
ทำให้มันเป็นคอมที่โทรศัพท์ได้

ที่มา: http://www.siamphone.com/review/2010/samsung/galaxy_tab/page.htm

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

ใบงานที่4

1.CD  จุข้อมูลได้  700 เมกะไบต์ แผ่นซีดีสามารถบันทึกข้อมูลได้หลากหลายประเภท
ได้แก่

ที่มา: http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=379

2.DVDจุข้อมูลได้
4.7กิกะไบต์

ที่มา: http://shop.rimtung.com/catalog.php?idp=427  
3. Bluetooth คลื่นวิทยุระยะสั้นจะทำงานในช่วงความถี่ ISMband ภายในระยะทาง 5 -10 เมตร

http://www.esanmobile.com/topic/detail.php?g_id=2&sg_id=3&t_id=0700000021
4. Lan  ย่อมาจาก LocalAria Network ซึ่งแปลได้ว่าระบบเครือข่ายขนาดเล็ก

http://www.yupparaj.ac.th/CAI/Network/introlan.htm
5. HUb(ฮับ) หรือบางทีก็เรียกว่า"รีพีตเตอร์
(
Repeater)"คืออุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์  มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปยังทุกๆพอร์ตที่เหลือ

ที่มา: http://www.it-guides.com/index.php/training-a-tutorial/network-system/755-what-is-hub

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

                                              ใบงานที่3

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์

2.หน่วยรับเข้า คือ เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก
และใช้ในการประมวลผล

3.หน่วยประมวลผลกลาง คือหรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย
และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์
 

ที่มา: http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/intro.htm

4.หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์
 

 ทีมา : http://202.183.216.170/computer/m2fri49/g22m2fri/output.htm

5.หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง
และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ ชนิดนี้จะเก็บข้อมูล
และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล
 แบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล 
1.หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (
volatile memory)
2.
 หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memory)

ทีมา : http://www.chakkham.ac.th/technology/computer1/storage.htm

6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้   นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า แรม (Ram) หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูงซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ทีมา : http://www.ns.ac.th/course/webit/lesson4/chap4-20.htm

7.หน่วยความจำแคช คือหน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูล
หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือ เรียกใช้บ่อยๆ ข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ใน
 CACHE

ทีมา : http://pirun.ku.ac.th/~b5055141/cache.html

8.หน่วยความจำสำรอง คือ มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมสามารถจัดเก็บข้อมูล
และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้  แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้  ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง  

ที่มา: http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix5.htm

9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ที่จุ หรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ
ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว

ทีมา : http://atthawat.8m.com/a2.htm

10.แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ. เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม
ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
 

ทีมา : http://www.bcoms.net/hardware/mainboard.asp

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

ใบงานที่ 2

1.ฮาร์ดแวร์  คือ อุปกรณ์ต่างๆ
ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
 
ที่มา :
 
http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page41.htm 

2.ซอฟต์แวร์  คือ เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล

-ซอฟต์แวร์ระบบ ใช้ในการทำให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยรวมถึงระบบปฏิบัติการ ไดรเวอร์ 

-โปรแกรมประยุกต์ หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานต่าง
 
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 ประกอบไปด้วยเครื่องมือช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมอื่น

หรือโปรแกรมประยุกต์ได้

ที่มา:http://www.navy34.com/index.php/com-software/206-what-hardware-navy34

3.บุคลากร คือ บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานสั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ
 

ที่มา:http://www.hrtothai.com/index.php?option=com_content&task=view&id=318&Itemid=163

 

4.spss  คือ  เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติ ซึ่งแต่ละตัวจะนำมาคำนวณหาตัวเลขทางสถิติโดยใช้สูตรแตกต่างกันไป

5.รหัสแอสกี คือ  เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆ
โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (
A) พิมพ์ใหญ่
ที่มา :
 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%AA

นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

ใบงานที่  1

1.ระบบสารสนเทศ ( Information System หรือ IS) คือ
งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่รับข้อมูล (
input) แล้วนำมาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ (information) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน 

ที่มา:http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080224194734AAQcqkQ

2.ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรูปแบต่างๆ
เช่น ตัวเลข ตัวอักษร เป็นต้น

ที่มา:
http://yumita21.blogspot.com/2008/05/blog-post_7848.html

3.สารสนเทศ
(
Information)
 หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมี
การประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน
มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน (ไพโรจน์ คชชา
, 2542)

ที่มา:
http://www.navy34.com/board342550/index.php?topic=2036.0

4.เทคโนโลยี หมายถึง
การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์

5.เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา
และการสื่อสาร

ที่มา:http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-1.htm

 นาย ธันยธร ทองกล่ำ ม.4/2 เลขที่1

รูปภาพของ pnckanjanaaa

ใบงานที่11.ระบบสารสนเทศ  คือ มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง 2. ข้อมูล  คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ  ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วน ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล ดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง3. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว อาจใช้วิธีง่าย ๆ  เช่น หาค่าเฉลี่ยหรือใช้เทคนิคขั้นสูง เช่น การวิจัยดำเนินงาน  เป็นต้น  เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพข้อมูลทั่วไป ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจหตือตอบ ปัญหาต่าง ๆ ได้ สารสนเทศประกอบด้วยข้อมูลเอกสาร เสียง หรือรูปภาพต่าง ๆ แต่จัดเนื้อเรื่องให้อยู่ใน รูปที่มีความหมาย  สารสนเทศไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงตัวเลขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 4. เทคโนโลยี  คือ สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เข่น อุปกรณ์, ครื่องมือ, เครื่องจักร, วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ วิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอน เพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องของความรวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่มีการนำคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสำหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ โดยนำข้อมูลป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ และทำการประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/itsystem.htm

Tongue outใบงานที่ 1Cool

1)ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการกับข้อมูลเพื่อให้สามารถนำไปใช่

2)ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่น บุคคล สถานที่ สัตว์ สิ่งขอ ซึ่งได้มีการจัดเก็บรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ

3)สารสนเทศ หมายถึง การนำเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ประมวลผล แล้วนำมาใช้ในวัตถุประสงค์ที่วางไว้4)เทคโนโลยี หมายถึงการประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์5)เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้กับสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล การทำสำเนา และการคมนาคม          ที่มา http://www.google.com/search?hl โดย น.ส. บุญเพิ่ม พึ่งสังข์ เลขที่29 ชั้นม.4/2Tongue out

รูปภาพของ pncchompoonuch

ใบงานที่11 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง2 ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ ข้อมูล จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการ รวบรวม ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ดังจะเห็นจาก กระบวนการเลือกตั้ง หลายพรรค การเมือง มีการใช้เทคโนโลยีรวบรวมข้อมูล หาวิธีการที่จะให้ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว และเมื่อ สถานการณ์หรือเหตุการณ์บางอย่างเกิดผันแปรขึ้น การเตรียมการหรือการแก้สถานการณ์ จะดำเนินการได้อย่างทันที 3 สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว การประมวลผลที่ว่านี้ เช่น
การวิเครราะห์ การจัดลำดับ การเรียงข้อมูล  เป็นต้น 4 เทคโนโลยี คือ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์5 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ขั้นตอน วิธีการดำเนินการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับตัวข้อมูล เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกี่ยวข้องกับกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้แล้วยังรวมไปถึง โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ ฯลฯ


http://www.thaigoodview.com/node/55440                                  น.ส ชมพูนุช บุญเรือง ม.4/2 เลขที่42

 

ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บหรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และถูกต้อง 

 http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/itsystem.htm

 ข้อมูล   คือ ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่าง  เช่น ภาพ เสียง วีดิโอไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง   ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และต้องถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูลดังนั้นการเก็บข้อมูลจึงเป็นการเก็บรวบรวมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจนั่นเอง ข้อมูลจึงหมายถึงตัวแทนของข้อเท็จจริง หรือความเป็นไปของสิ่งของที่เราสนใจ

http://301math.exteen.com/20080116/entry-1

สารสนเทศหมายถึง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผลคำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-2.htm

เทคโนโลยี คือ อะไร ? Technology คือการใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธีกระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น….

http://www.xn--42c6d3aap3b3f.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/

เทคโนโลยีสารสนเทศ
           
หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

 

นาย อมรรัตน์  สูงเนิน  ม.4/2 เลขที่ 26 

Cryงงอ่ะ^.^ /:*

รูปภาพของ pncpatcharidah

ใบงานที่ 5

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์มายถึง เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงที่สุดในกลุ่มมีขนาดใหญ่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) สามารถประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากรวมถึงการประมวลผลงานที่มีรูปแบบอันซับซ้อน 


2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึงมีสมรรถภาพที่ต่ำกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาก แต่ยังมีความเร็วสูงมาก และ มีประสิทธิภาพสูงกว่ามินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์สามารถให้บริการผู้ใช้จำนวนหลายร้อยคนพร้อม ๆ


3. มินิคอมพิวเตอร์หมายถึง เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆซึ่งสามารถบริการผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อม ๆ กัน แต่จะไม่มีสมรรถภาพเพียงพอที่จะบริการผู้ใช้ในจำนวนที่เทียบเท่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ จึงทำให้มินิคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง หรือสำหรับแผนกหนึ่งหรือสาขาหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่เท่านั้4. ไมโครคอมพิวเตอร์
หมายถึงคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะ (
desktop computer) หรือขนาดเล็กกว่านั้น อาทิเช่น ขนาดสมุดบันทึก (notebook computer) และขนาดฝ่ามือ
(palmtop computer5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หมายถึง
 
 คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานบนโต๊ะ ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานทั่วไป เช่น 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น และเป็นที่คาดการว่าจะถูกทดแทนโดยคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในอนาคตอันใกล้นี้

6. คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึง คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)


เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย7. คอมพิวเตอร์แบบมือถือ
หมายถึง
 
คอมพิวเตอร์มือถือ ด้วยระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์
2.2 ควบคุมการทำงานผ่านหน้าจอสัมผัสCapacitive
กว่าง 7 นิ้ว หน่วยประมวลผล 1GHz

รองรับการโทรออกเสียง (Voice Call) และ วีดีโอ
(
Video Call)


http://www.siamphone.com/review/2010/samsung/galaxy_tab/page.htm

รูปภาพของ pncpatcharidah

ใบงานที่ 4

 

1.แผ่น CD  จุข้อมูลได้
700MB

2.ดีวีดี จุข้อมูลได้
4.7 กิกะไบต์

3.คลื่นบลูทูธ
เป็นคลื่นวิทยุ

4.Lan  คือ
ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่
เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึง กันทั้งหมดโดยอาศัยสื่อกลาง
มีการแบ่งแยกเครือข่ายออกเป็น
2 รูปแบบการเชื่อมโยงคือ
การเชื่อมโยงภายในพื้นที่ระยะใกล้หรือ แลน (
LAN) และการเชื่อมโยงระยะไกลหรือแวน
(WAN) โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายแบบแลน

5.ฮับ (Hub)


 ทำหน้าที่ จ่ายข้อมุล หรือเชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์

http://www.manacomputers.com/how-long-time-for-download-dvd-vcd/

รูปภาพของ pncpatcharidah

SmileSmileSmileใบงานที่ SmileSmileSmile

1.คอมพิวเตอร์คือ:
คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์ต่อการแสวงหาสารสนเทศเป็น
 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูลประมวลผลสื่อสารเคลื่อนย้ายข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ได้      

  2.หน่วยรับเข้าคือ:หน่วยรับเข้าหรือInputทำหน้าที่รับโปรแกรมข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วส่งไปที่หน่วยความจำเพื่อ
เตรียมประมวลผลหน่วยรับเข้าแบ่งเป็นประเภทย่อยๆได้เช่น

 1.อุปกรณ์รับเข้าแบบกดยกตัวอย่างเช่นแผงแป้นอักขระนิยมเรียกว่าคีย์บอร์ดใช้พิมพ์คำสั่งข้อมูลเข้าไปเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมี

 2. อุปกรณ์รับเข้าแบบชี้ตำแหน่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือเม้าส์  

 3.หน่วยประมวลผลกลางคือ:หน่วยประมวลผลกลางCPUคือศูนย์กลางกลางประมวล ผล
และควบคุมระบบของคอมพิวเตอร์ให้ทุก หน่วยทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กันเช่น
ควบคุมการทำงานของความจำหลักรับข้อหน่วยคำนวณและตรรกะหน่วยแสดงผล
 และเก็บข้อมูลต่างๆ

 4.หน่วยส่งออกคือ:หน่วยที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจอุปกรณ์ส่ง ออกที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์เช่นที่เรานิยมทั่วไปคือจอ(monitor)และเครื่องพิมพ์ (printer)

5.หน่วยความจำหลัก:หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลางและหน่วย ประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรงหน่วย ความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลและชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผลแบ่งได้

  1.หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile
memory)คือถ้าเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้วหากไฟฟ้าดับคือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ วงจรหน่วยความจำข้อมูลที่เก็บไวจะหายไปหมด

     2. หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memory)คือหน่วยความจำเก็บข้อมูลได้โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร 

6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม:คุณลักษณะที่สำคัญของRAM มีอยู2 ประการคือประการแรกสามารถอ่านหรือบันทึก             ข้อมูลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วด้วยการใช้สัญญานไฟฟ้าประการที่สอง ข้อมูลที่เก็บอยู่นั้นเป็นการเก็บไว้ชั่วคราวหน่วยความจำ          RAM จะต้องได้รับพลังงานไฟฟ้ามาป้อนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่คือ DRAM  และ SRAM

7.หน่วยความจำแคชคือ:หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูลหรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือเรียกใช้บ่อยๆข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ในcache

8.หน่วยความจำสำรอง:อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม เหมือนกับ
หน่วยความจำหลักแต่ต่างจากหน่วยความจำหลักหน่วยความจำรอง
 สามารถจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้ง

9.ฮาร์ดดิสก์คือ:อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลือน
มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทำ
งานการติดตั้งเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ผ่านการต่อเข้ากับมา
เธอร์บอร์ดที่มีอินเตอร์เฟซแบบขนานแบบอนุกรมและแบบเล็ก

10.แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ดคือ:เมน
บอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียูเมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุมดูแลและ
จัดการๆทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆแทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ซีพี
ยูไปจนถึงหน่วยความจำแคชหน่วยความจำหลักฮาร์ดดิกส์ระบบบัสบนเมนบอร์ดประกอบ
ด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากมาย
   

ที่มา : http://www.school.net.th/library/snet1/index.html

รูปภาพของ pncpatcharidah

 SmileSmileSmileใบงาน ที่2 SmileSmileSmile1.ฮาร์ดแวร์   
หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้

 2.ซอฟแวร์ หมาย
ถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม)
เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำ
งาน
ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท คือ
1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System
Software) คือ
ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด
เพื่อคอยควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง
และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการใช้งาน
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะด้านเอกสาร บัญชี การจัดเก็บข้อมูล

 3.บุคลากร
หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้
4 ระดับ ดังนี้
1. ผู้จัดการระบบ (System Manager) คือ ผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน
2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ
ผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมหรืองานใหม่และทำการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบงาน
เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้เขียนโปรแกรมให้กับระบบงาน
3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ
ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
โดยเขียนตามแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนไว้
4. ผู้ใช้ (User) คือ
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง
และวิธีการใช้งานโปรแกรม
เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ
 

 

4.SPSS คือ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและงานวิจัย
ที่มีประวัติการพัฒนามานานหลายสิบปี

มีสถิติให้เลือกใช้หลายประเภท ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้ทั่วไป


แต่การนำ

spss มาใช้โดยที่ผู้ใช้มิได้เริ่มต้นอย่างถูกวิธีย่อมจะทำให้ดูแลยาก
ดังนั้นเวปไซด์นี้จึงเอาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้

SPSS มานำเสนอ

 

5.แอสกี หรือ
รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ [1] (อังกฤษ:
ASCII: American Standard Code for Information Interchange)
เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน
และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65
(เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (
A) พิมพ์ใหญ่

 6.เอบซีดิก หรือ
รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย [1] (อังกฤษ:
EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
เป็นรหัสอักขระ 8 บิตที่พัฒนาโดยบริษัท
IBM
ซึ่งพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่

 7.ยูนิโคด (อังกฤษ: Unicode)
คือมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์แสดงผลและจัดการข้อความตัวอักษร
ที่ใช้ในระบบการเขียนของภาษาส่วนใหญ่ในโลกได้อย่างสอดคล้องกัน

 8.อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) ทำ
หน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล
โดยนำผลที่ได้ออกจากหน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก
อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

 

9เลขฐานสอง (อังกฤษ: binary numeral system) หมาย


ถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง)
บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด
, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา
เป็นต้น

 

10.ระบบเลขฐานแปด เป็นระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นแปด
มีตัวเลขอยู่
8 ตัว คือ
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


11.ระบบเลขฐาน 16  มีตัวเลขอยู่ 16
ตัว  คือ
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9
A  B  C  D  E  Fที่ มา : http://www.school.net.th/library/snet1/index.html

รูปภาพของ pncpatcharidah

ใบงานที่

1.

ระบบสารสนเทศ  คือ  งานประยุกต์คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
(
input) แล้วนำมาประมวลผล (process) ให้เป็นสารสนเทศ(information)ในรูปแบบต่าง ๆที่เป็นประโยชน์แก่การใช้งาน 

 

 2.
ข้อมูล  คือ 
ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เราสนใจศึกษา

 3.
สารสนเทศ คือ
ข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการ ต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กัน
มีความหมาย มีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 4.
เทคโนโลยี  คือ 
การ ใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค
ความรู้ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อ
ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น
….

 5.

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่
การเก็บรวบรวมข้อมูล
 

การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา
และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 

 http://blog.eduzones.com/dena/4892

รูปภาพของ pncsomwaraporn

Laughingใบงานที่5Laughing1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ หมายถึงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับงานคำนวณที่ต้องมีการคำนวณตัวเลขจำนวนหลายล้านตัวภายในเวลาอันรวดเร็ว2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนามาตั้งแต่เริ่มแรก
ตัวเครื่องประกอบด้วยตู้ขนาดใหญ่ที่ภายในตู้มีชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ
อยู่เป็นจำนวนมาก
แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มีขนาดลดลงมาก3. มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึง  เป็นเครื่องที่สามารถใช้งานพร้อม ๆ
กันได้หลายคน จึงมีเครื่องปลายทางต่อได้
มินิคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีราคาสูงกว่าสถานีงานวิศวกรรม
นำมาใช้สำหรับประมวลผลในงานสารสนเทศขององค์การขนาดกลาง
จนถึงองค์การขนาดใหญ่4. ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก
บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล หรือเรียกว่า พีซี
(Personal Computer : PC)5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง 
เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กถูกออกแบบมาให้ตั้งบนโต๊ะ
มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็น ซีพียู จอภาพ และแผงแป้งอักขระ6. คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก หมายถึง 
เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อป น้ำหนักประมาณ
1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว7. คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึง
เป็นไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับทำงานเฉพาะอย่าง เช่นเป็นพจนานุกรม
เป็นสมุดจนบันทึกประจำวัน บันทึกการนัดหมายและการเก็บข้อมูลที่มา : 
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index2.htm

รูปภาพของ pncsomwaraporn
Coolใบงานที่ 4Cool
1.แผ่น CD จุข้อมูลได้ 700MB เมกะไบต์

2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 4.7-17 กิกะไบต์

3. คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่นวิทยุความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 10 เมตร


4. Lan คือ ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ๆ กัน
เครือข่ายออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันในส่วนต่างๆขององค์กร
ในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน

5. ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์
ในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โดยทำการขยายสัญญาณจาก Port หนึ่งไปยัง Port
อื่นที่ทำการสื่อสารติดต่อกัน


รูปภาพของ pncsomwaraporn

Kissใบงานที่3Kiss

 

1.คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ
ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

2. หน่วยรับเข้า คือ
เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก
และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภท เช่น เมาส์ จอสัมผัส

3. หน่วยประมวลผลกลาง คือ เป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์
ซึ่งได้มีการพัฒนาผลิตวงจรหน่วยประมวลผลกลางไว้ในซิป เรียกว่า
"ไมโครโปรเซสเซอร์"
ซึ่งจะทำการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยความจำแล้วส่งผลไปยังหน่วยส่งออกต่อไป
เช่น บวก ลบ คูณ หาร และงานด้านตรรกศาสตร์ข้อมูล

4. หน่วยส่งออก คือ
แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ ที่นิยมทั่วไปคือเครื่องพิมพ์
(Printer) อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมาก เช่นจอภาพ (monitor)

5. หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง
และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ
ชนิดนี้จะเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล แบ่งได้
แบ่งตามลักษณะการเก็บข้อมูล 1.หน่วยความจำแบบลบเลือนได้ (volatile memory)
คือถ้าเป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลไว้แล้ว หากไฟฟ้าดับ
คือไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ กับวงจรหน่วยความจำ ข้อมูลที่เก็บไว้จะหายไปหมด 2.
หน่วยความจำไม่ลบเลือน (nonvolatile memory) คือ หน่วยความจำเก็บข้อมูลได้
โดยไม่ขึ้นกับไฟฟ้าที่เลี้ยงวงจร

6. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ
เป็นหน่วยความจำหลักที่สามารถนำโปรแกรม และข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอก
หรือหน่วยความจำรองมาบรรจุไว้
หน่วยความจำแรมนี้ต่างจากรอมที่สามารถเก็บข้อมูลได้ มี 1.
ไดนามิกแรมหรือดีแรม (Dynamic RAM: DRAM) 2. Static Random Access Memory
(SRAM)

7. หน่วยความจำแคช คือส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (Memory)
ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว
การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก

8. หน่วยความจำสำรอง คือ ส่วนความจำรอง (Secondary memory)
ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำ ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น
ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมากและมีราคาถูก
แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก

9.ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์ที่จุ หรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ
ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ในขณะนี้มักจะมีขนาดใหญ่หรือมักจะประกอบไปด้วยไฟล์ต่าง ๆ มากมาย

10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู
เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิสก์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ

ที่มา : www. zonehardwares.siam108site.com/mainbord.html

รูปภาพของ pncsomwaraporn

 

Money mouthใบงานที่2Money mouth

 

1.ฮาร์ดแวร์  คือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
2. ซอฟต์แวร์  คือ ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
3. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้เขียนโปรแกรมสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามความต้องการของผู้ใช้
4.
spss คือ เป็นโปรแกรมช่วยประมวลผลทางสถิติค่ะ ก่อนนำมาประมวลผลใน SPSS จะมีการลง code ก่อน ซึ่งแต่ละตัวจะนำมาคำนวณหาตัวเลขทางสถิติโดยใช้สูตรแตกต่างกันไป
5. รหัสแอสกี คือ เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้กันมากในระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ เป็นคำย่อมาจาก American Standard Code Information Interchange เป็นรหัส 8 บิต
6. รหัสเอบซีดิก คือ
การกำหนดรหัสจะใช้
8 บิต
ต่อหนึ่งอักขระ เหมือนกับรหัสแอสกี แต่แบบของรหัสที่กำหนดจะแตกต่างกัน
โดยรหัสเอ็บซิดิกจะเรียงลำดับแต่ละบิตที่ใช้แทนอักขระดังนี้

7. รหัสยูนิโค้ด คือ ใช้เลขฐานสอง 16 บิตในการแทนตัวอักษร เนื่องจากที่มาของการคิดค้นรหัสชนิดนี้ คือ เมื่อมีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหลายประเทศและมีการสร้างแบบตัวอักษร (font) ของภาษาต่างๆ ทั่วโลก
8. อุปกรณ์ส่งออก (Output Device) คือ
หมาย
ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำ
หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล
การแสดงนั้นอาจแสดงผ่านทางอุปกรณ์ได้หลายชนิด
9. ระบบเลขฐานสอง คือ ระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นสอง มีสัญญลักษณ์ 2 ตัว คือ 0 กับ 1  ค่าตามตำแหน่งของส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของเลขฐานสอง
10. ระบบเลขฐานแปด คือ ป็นระบบตัวเลขที่มีค่าฐานเป็นแปด มีตัวเลขอยู่ 8 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
11.ระบบเลขฐานสิบหก คือ  หมายถึงระบบเลขฐานที่มีสัญลักษณ์ 16 ตัว (ฐานสิบมี 10 ตัวคือ 0-9) โดยปกติจะใช้สัญลักษณ์ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F ในการแสดงหรือเขียนทั้ง 16 ตัว
 

ที่มา : http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page41.htm

รูปภาพของ pncsomwaraporn
Tongue outใบงานที่1Tongue out
1. ระบบสารสนเทศคือ ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย 
2. ข้อมูลคือ ข้อเท็จจิงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราสนใจ
3.สารสนเทศคือ ข้อมูลต่างๆที่ผ่านการประมวลหรือิเคาระห์ด้วยการต่างๆ
 4.เทคโนโลยีคือ ความรู้เครื่องมือความคิดหลักการ กระบวนการ ตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยนช์
 5.เทคโนโลยีสารสนเทศคือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ การรวบรวมข้อมูลประมวลผม การแสดงผลเพื่อให้เกิดประโยนช์
ที่มา:http://blog.eduzones.com/dena/4892
รูปภาพของ pncchadaporn

ใบงานที่4

1.CD  จุข้อมูลได้  700 เมกะไบต์

2.
DVD

จุข้อมูลได้ 4.7กิกะไบต์  


3. Bluetooth คลื่นวิทยุระยะสั้น
จะทำงานในช่วงความถี่
ISM
band ภายในระยะทาง 5 -10 เมตร


4. Lan  ย่อมาจาก Local
Aria Network ซึ่งแปลได้ว่าระบบเครือข่ายขนาดเล็ก


5. HUb(ฮับ) หรือบางทีก็เรียกว่า"รีพีตเตอร์ (Repeater)"
คือ
อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกลุ่มของคอมพิวเตอร์
  มีหน้าที่รับส่งเฟรมข้อมูลทุกเฟรมที่ได้รับจากพอร์ตใดพอร์ตหนึ่งไปยังทุกๆ
พอร์ตที่เหลือ

 

ที่มา:
http://cpe.kmutt.ac.th  http://www.yupparaj.ac.th  http://www.com5dow.com

รูปภาพของ pncchadaporn

ใบงานที่ 5

 

1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ทำงานด้วยความเร็วสูง จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก

2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน

3.
มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึง
คอมพิวเตอร์ขนาดกลางอยู่ระหว่างเมนเฟรมและไมโครคอมพิวเตอร์
ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าไมโครคอมพิวเตอร์มักจะมีหน่วยรับข้อมูลและแสดงผลหลายหน่วย

4.
ไมโครคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก
มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย ทำงานในลักษณะส่วนบุคคลได้

5. คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง ไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดพอที่จะวางอยู่บนโต๊ะทำงานได้สบาย
เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงทุกทีโดยปกติคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าขนาดกระเป๋าหิ้ว

6.
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
หรือขนาดพกพา หรือในบางครั้งเรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่างๆ
ได้สะดวก  ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี่

7.
คอมพิวเตอร์แบบมือถือ หมายถึง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คขนาดพอดีมือที่มีฟังชั่นพิเศษ
ยัดซิมการ์ดเข้าไปในเครื่องได้ ทำให้มันเป็นคอมที่โทรศัพท์ได้

 

ที่มา:http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%
B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B5
 
 

รูปภาพของ pncchadaporn

รูปภาพของ pncchadaporn

ใบงานที่3

1. คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อสังคมของมนุษย์เราในปัจจุบัน
แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและ
การทำงานในชีวิตประจำวัน
 

2. หน่วยรับเข้า คือ เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แล้วแต่ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น  
ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (
Keyboard) เพื่อพิมพ์ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง

3. หน่วยประมวลผลกลาง
คือมีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย
และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง เช่น
 cpu
เป็นต้น

 4. หน่วยส่งออก คือ ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ
อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์
   เช่น จอภาพ (monitor)
และเครื่องพิมพ์ (printer)

 5. หน่วยความจำหลัก คือ
ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ได้แก่  
1. ชุดชิพเซ็ต  2. หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ 3. หน่วยความจำแคชระดับสอง

6. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ หน่วยความจำ ที่เก็บข้อมูล สำหรับใช้งาน ทั่วไป  มี  การอ้างอิง ตำแหน่งที่อยู่ของข้อมูล เป็นต้น


7. หน่วยความจำแคช คือ การใช้วิธีนำหน่วยความจำแบบแรมมาเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์เหล่านั้น
อันจะทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์โดยรวมเร็วขึ้นมาก

8. หน่วยความจำสำรอง คือ แรม ที่เป็น หน่วยความจำหลัก
ส่วนที่ใช้งาน ไม่สามารถ เก็บโปรแกรม หรือข้อมูล
ไว้นาน ได้ เพราะเมื่อ ปิดเครื่อง หรือไฟฟ้าดับ ข้อมูล ที่เก็บอยู่ใน แรมจะหายไป ดังนั้น จึงต้อง มีหน่วยความจำรอง เพื่อใช้ เก็บข้อมูล ที่ต้องการใช้งานต่อ และ หากต้องการ ใช้งาน
เมื่อไรก็จะถ่าย จาก หน่วยความจำรอง มาไว้
ที่หน่วยความจำหลัก
ที่เป็น แรมเพื่อ ให้หน่วย ประมวลผล ทำงาน
หน่วยความจำรอง
ที่ใช้กัน ในระบบ คอมพิวเตอร์


9. ฮาร์ดดิสก์ คือ ประกอบ ด้วย
แผ่นบันทึก แบบแข็ง ที่เคลือบสาร แม่เหล็ก หลายแผ่น เรียงซ้อนกัน
หัวอ่าน ของหน่วยขับ จะมีหลายหัว ในขณะที่
แผ่นบันทึก แต่ละแผ่นหมุน
หัวอ่านจะเคลื่อนที่ เข้าออก


10. แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เมนบอร์ดเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู
เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการๆ ทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ
แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช
หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิกส์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ
มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ เช่น
1. ชุดชิพเซ็ต 2.หน่วยความจำรอมไบออส และแบตเตอรรี่แบ็คอัพ 3. หน่วยความจำแคชระดับสอง

ที่มา: http://www.sglcomp.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=376106

รูปภาพของ pncchadaporn

ใบงานที่2

1.ฮาร์ดแวร์  คือ อุปกรณ์ต่างๆ
ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
            

2.ซอฟต์แวร์ หมายถึง
ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง
เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
 ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น
1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System
Software) 2.
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)


3 บุคลากร หมายถึง
บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
สามารถใช้งาน
สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ แบ่งออกได้
4 ระดับ ดังนี้
1.ผู้จัดการระบบ(System Manager) 2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  3.โปรแกรมเมอร์(Programmer)        

4. ผู้ใช้ (User) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่อง และวิธีการใช้งานโปรแกรม
เพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่สามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ

5. รหัสแอสกี คือ  เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอนและสัญลักษณ์ต่างๆโดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว
เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (
A)
พิมพ์ใหญ่ เป็นต้น

 

 

6.เอบซีดิก หรือ รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย [1] (อังกฤษ: EBCDIC:
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
)เป็นรหัสอักขระ
8 บิตที่พัฒนาโดยบริษัท
IBMซึ่งพัฒนาสำหรับระบบปฏิบัติการขนาดใหญ่

 

7.นิโคด  Unicodeคือ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์แสดงผลและจัดการข้อความตัวอักษร
ที่ใช้ในระบบการเขียนของภาษาส่วนใหญ่ในโลกได้อย่างสอดคล้องกั

8.คือ มีอุปกรณ์ส่งออก (output device) ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก หน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ
จอภาพ และเครื่องพิมพ์

 

9.ระบบเลขฐาน
2
(Binary Number System)
เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 2 ตัว ได้แก่เลข 0 กับ เลข 1
ซึ่งเป็นเลขฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

10.ระบบเลขฐานแปด คือตอบ.เลขฐานแปด
มีความสัมพันธ์กับเลขฐานสอง คือ เลขฐานสองจำนวน
 3 หลัก
แทนด้วยเลข

ฐานแปด 1 หลัก ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเลขฐานสอง 6 บิท แทนด้วยเลขฐานแปด 2 บิท
การใช้เลขฐานแปดแทนเลขฐานสองทำให้จำนวนบิทสั้นลง
 

 

11ระบบเลขฐาน 16 (Hexadecimal
Number System)
เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข 10
ตัวและตัวอักษรแทนตัวเลขอีก
6 ตัว
ซึ่งประกอบด้วยเลข 0
, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษรภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ได้แก่ A, B, C, D, E, F
ซึ่งก็จะเก็บข้อมูลได้มากกว่าระบบเลขฐาน 2 ฐาน 8
 

ที่มา: http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/index2.htm

รูปภาพของ pncchadaporn

 ใบงานที่ 1

1. ระบบสารสนเทศ (Information System ) คือ
ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์
  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ

2. ข้อมูล  คือ   ข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ข้อความ หรือรายละเอียดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ

3. สารสนเทศ คือ อุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บรักษา
และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล
และการสื่อสาร โทรคมนาคม

4.
เทคโนโลยี
  คือ  การ
ใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี
กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ
มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง

5.
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
  เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์
การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 

ที่มา
:  http://www.bcoms.net/temp/lesson1.asp

รูปภาพของ pncnamtip

ใบงานที่ 4 

1.แผ่น CD  จุข้อมูล 70 ได้เมกะไบต์ 

2. ดีวีดี จุข้อมูลได้ 85 กิกะไบต์

3.คลื่นบลูทูธ เป็นคลื่น ความถี่ประมาณ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์ มีระยะรับส่งประมาณ 100
เมตร

4. Lan  คือ เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ถึงกันภายในพื้นที่ใกล้ ๆ กัน เครือข่าย LAN ออกแบบมาเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข่าวสารกัน ในส่วนต่างๆขององค์กรในบริเวณที่ไม่ไกลกันมาก เช่นอยู่ในอาคารเดียวกัน ระหว่างชั้นอาคาร สามารถดูแลได้เองโดยไม่ต้องใช้ระบบสื่อสารข้อมูลแบบอื่น การเชื่อมโยงเครือข่าย

5.ฮับ (Hub) ทำหน้าที่ เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลาง ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ เข้าด้วยกัน http://blog.cstc.ac.th/node/74 

 

รูปภาพของ pncnamtip

ใบงาน 3 1.คอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computare ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า "เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ 
ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์"    2.หน่วยรับเข้า คือ หน่วยรับเข้า เป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลหรือโปรแกรมเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก และใช้ในการประมวลผล อุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายประเภทเช่น แผงแป้นอักขร เมาส์ (mouse)  แทร็กบอล ก้านควบคุม (joystick) เครื่องกราดตรวจ  เครื่องอ่านรหัสแท่ง  เครื่องอ่านลายนิ้วมือจอสัมผัส กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอล ปากกาแสง   3.หน่วยประมวลผลกลาง คือ หน่วยประมวลผลกลาง หรือไมโครโพรเซสเซอร์ของไมโครคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำคำสั่งและข้อมูลที่เก็บไว้ใน หน่วยความจำมาแปลความหมาย และกระทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโพรเซสเซอร์ ซึ่งแทนด้วยรหัสเลขฐานสอง   4.หน่วยส่งออก คือ หน่วยส่งออก ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลในรูปที่มนุษย์สามารถเข้าใจ อุปกรณ์ส่งออก ที่ใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์    ที่นิยมทั่วไปคือ จอภาพ (monitor) และเครื่องพิมพ์ (printer) อุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์ ยังมีอีกมาก5.หน่วยความจำหลัก คือ หน่วยความจำที่ต่อกับหน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยประมวลผลกลางสามารถใช้งานได้โดยตรง หน่วยความจำ ชนิดนี้จะเก็บข้อมูล และชุดคำสั่งในระหว่างประมวลผล และมีกระแสไฟฟ้า เมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลในหน่วย ความจำนี้จะหายไปด้วย หน่วยความจำหลักที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็นชนิดที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ หน่วยความจำชนิดนี้มีขนาดเล็ก ราคาถูก แต่เก็บข้อมูลได้มากและสามารถให้หน่วยประมวลผลกลางนำข้อมูลมาเก็บและเรียกค้นได้อย่างรวดเร็ว6.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือแรม คือ นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า แรม (Ram) หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูงซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีหน่วยความจำนี้โปรเซสเซอร์ก็จะทำงานไม่ได้เลย เนื่องจากหน่วยความจำแรมเป็นเสมือนกระดาษทด ที่เก็บข้อมูลทุกอย่างที่โปรเซสเซอร์ใช้ในขณะกำลังทำงานอยู่ เพราะอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลอื่น เช่น ดิสก์ไดรฟ์ จะมีความเร็วในการอ่านและบันทึกข้อมูลช้ามาก ขณะที่ซีพียูทำงานจึงต้องทำงานกับหน่วยความจำแรมที่มีความเร็วสูงเสมอโดยปกติแล้วถ้าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำมากก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้น เพราะมีเนื้อที่สำหรับเก็บคำสั่งโปรแกรมต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ไม่ต้องเรียกคำสั่งที่ใช้มาจากหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ซึ่งจะทำให้การทำงานช้าลงอย่างมาก แผงวงจรหลัก (main board) ที่อยู่ใน    7.หน่วยความจำแคช คือ ถ้าผู้ใช้ต้องทำงานกับโปรแกรมที่มีการคำนวณซับซ้อนหรือทำงานกับภาพกราฟิก ก็อาจจำเป็นต้องทำการเพิ่มหน่วยความจำให้มากขึ้นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ส่วนมากจำเป็นต้องมีหน่วยความจำ จำนวนมาก    8.หน่วยความจำแคช คือ หน่วยความจำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงซึ่งเก็บข้อมูล หรือคำสั่งที่ถูกเรียกใช้หรือ เรียกใช้บ่อยๆ ข้อมูลและคำสั่งที่เก็บอยู่ใน CACHE ซึ่งทำงานโดยใช้ SRAM (STATIC RAM) จะถูกดึงไปใช้งานได้เร็วกว่าการดึงข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก ( MAIN MEMORY) ซึ่งใช้ DRAM (DYNAMIC RAM ) หลายเท่าตัว         9.หน่วยความจำสำรอง คือ มีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือโปรแกรม  เหมือนกับ หน่วยความจำหลัก แต่          ต่างจากหน่วยความจำหลัก คือ    หน่วยความจำรอง สามารถจัดเก็บข้อมูล และโปรแกรมไว้ใช้ในภายหลังได้  แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์  ข้อมูลและโปรแกรมที่เก็บไว้  ไม่สูญหายหรือถูกลบทิ้นอกจากนี้ หน่วยความจำรอง  สามารถเพิ่มขนาดความจุได้ เนื่องจากหน่วยความจำหลักจะมีขนาดความจุจำกัด

     10.ฮาร์ดดิสก์ คือ ฮาร์ดดิสก์คือ อุปกรณ์ที่จุ หรือเก็บข้อมูลได้มากมาย และ ทำงานได้รวดเร็วกว่าแผ่นดิสก์หลายเท่าตัว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในขณะนี้มักจะมีขนาดใหญ่หรือมักจะประกอบไปด้วยไฟล์ต่าง ๆ มากมาย จนไม่สามารถที่จะใช้บนแผ่นดิสก์ต่อไปได้อีกฉะนั้นสิ่งที่จะมาเป็นตัวยืนในการเก็บข้อมูลจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้ นอกจากเจ้าฮาร์ดดิสก์นี่เอง ภายในฮาร์ดดิสก์จะประกอบไปด้วยหัวอ่าน (เขียน) จานแม่เห็ลกชนิดแข็ง และวงจรควบคุมการทำงานต่าง ๆ สำหรับควบคุมหัวอ่าน (เขียน) และจานแม่เหล็กสัมพันธ์กัน (ข้อมูลล่าสุดขณะนี้ในต่างประเทศกำลังผลิตฮาร์ดดิสก์ประเภทที่ใช้ IC เป็นตัวเก็บข้อมูลซึ่งสามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้ โดยไม่ต้องใช้พลังงานใด ๆ หล่อเลี้ยง และคาดว่าจะถูกนำมาใช้แทนฮาร์ดดิสก์แบบเดิมภายในอนาคตอันใกล้นี้)

   11.แผงวงจรหลักหรือเมนบอร์ด คือ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญรองมาจากซีพียู เมนบอร์ดทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและจัดการทำงานของ อุปกรณ์ชนิดต่างๆ แทบทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ซีพียู ไปจนถึงหน่วยความจำแคช หน่วยความจำหลัก ฮาร์ดดิสก์ ระบบบัส บนเมนบอร์ดประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ มากมายแต่ส่วนสำคัญๆ ประกอบด้วยhttp://zonehardwares.siam108site.com/mainbord.html  

รูปภาพของ pncSurasilp

ใบงานที่ 5
1.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ทำงานด้วยความเร็วสูง
จัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
ในด้านธุรกิจจะใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเช่นเดียวกับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
แต่มักใช้กับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น การควบคุมสาขาของบริษัททั่วโลก
หรือใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความต้องการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและต้องการความเร็วสูง
เช่น การวิจัยทางด้านนิวเคลียร์ การพยากรณ์อากาศ การวิจัยบรรยากาศของโลก
การวิจัยทางด้านอวกาศ เป็นต้น


2.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หมายถึง
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ คือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยโปรแกรมหลายชุดเพื่อให้สามารถบริการผู้ใช้หลายคนได้พร้อมกัน
เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม
หรือใช้สำหรับคำนวนผลข้อมูลจำนวนมาก ๆ เช่น สำมะโนประชากร เป็นต้นคะ
ตัวเครื่องจะมีลักษณะค่อนข้างใหญ่ มีราคาสูง
และต้องอยู่ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี


3.มินิคอมพิวเตอร์ หมายถึง
มินิคอมพิวเตอร์ (
minicomputer) หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดกลาง คือ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติโปรแกรมมิ่งที่จัดสรรให้คอมพิวเตอร์ทำงานหลายโปรแกรมพร้อม
ๆ กันได้ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (
mainframe) แต่มีราคาย่อมเยากว่าคะ
มินิคอมพิวเตอร์มีระดับความสามารถอยู่ระหว่างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และคอมพิวเตอร์ขนาดส่วนบุคคล
(
micro computer) โดยสามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้หลายคนในการทำงานที่แตกต่างกัน
สามารถใช้งานในลักษณะผู้ใช้คนเดียวได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบใด ๆ ทำให้เกิดความยืดหยุ่นต่อการใช้งานบางอย่าง
และไม่ต้องใช้บุคลากรมากนัก แต่ว่ามินิคอมพิวเตอร์
จะมีสมรรถนะน้อยกว่าเครื่องเมนเฟรม
ทำงานได้ช้ากว่าและควบคุมอุปกรณ์รอบข้างได้น้อยกว่า

4.ไมโครคอมพิวเตอร์
หมายถึงเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก บางคนเห็นว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานส่วนบุคคล
หรืดเรียกว่า พีซี (
Personal computer: PC) สามารถใช้เป็นเครื่องต่อเชื่อมในเครือข่าย
หรือใช้เป็นเครื่องปลายทาง (
terminal) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์รับและแสดงผลสำหรับป้อนข้อมูลและดูผลลัพธ์
โดยดำเนินการการประมวลผลบนเครื่องอื่นบนเครือข่าย

5.คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หมายถึงการนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม
ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์
อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
(
desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ"
อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ 
PageMaker
และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

6.คอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ก
หมายถึง เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือขนาดพกพา
หรือในบางครั้งเรียกว่าขนาดสมุดโน้ต เพราะสามารถพกพาติดตัวไปที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรีคะ มีน้ำหนักประมาณ 

7.คอมพิวเตอร์แบบมือถือ1.5 - 3 กิโลกรัม
จอภาพแสดงผลเป็นแบบราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี
โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อปนะคะ
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกำลังได้รับความนิยมมาก
เนื่องจากราคาที่ถูกลงกว่าในอดีต

หมายถึงพัฒนาการคอมพิวเตอร์ทำให้ขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์สูงขึ้น
ขณะเดียวกันก็มีขนาดเล็กลง จากคอมพิวเตอร์ที่เคยมีขนาดเท่าโต๊ะ
ก็สามารถตั้งอยู่บนโต๊ะ จนสามารถวางบนตัก และเล็กลงอีกเหลือขนาดเท่าโน้ตบุค
ลดขนากจากโน้ตบุคมาเป็นสับโน้ตบุค (ครึ่งหนึ่งของกระดาษ 
A4) และในที่สุดก็อยู่ในอุ้งมือ (palm top)
คอมพิวเตอร์มือถือมีมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่บริษัท
แอบเปิ้ลคอมพิวเตอร์ เสนอคอมพิวเตอร์มือถือชื่อ นิวตัน
เมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้ว คอมพิวเตอร์นิวตันไม่ประสบความสำเร็จในการขาย
แต่ก็จุดประกายให้เห็นว่า
แนวโน้มคอมพิวเตอร์จะมีขนาดเล็กลงเหลือเพียงอยู่ในอุ้งมือได้

ที่มา:: http://www.ku.ac.th/magazine_online/plam.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์