ช่างปั้น---Sculpting

ภาพจาก : http://www.ksmecare.com/ImagesUpload/NewsEditor/551000014332709.jpg

 

                   งานปั้น คือการนำวัสดุต่างๆ เช่น ดิน ปูน ขี้ผึ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง มาประกอบเข้าด้วยกัน สร้างเป็นรูปทรงที่มีศิลปะลักษณะ พร้อมอยู่ในรูปวัตถุที่ได้สร้างขึ้นนั้นได้เป็นอย่างดี และมีคุณค่าในทางศิลปกรรม

                   ช่างปั้น คือบุคคลประเภทหนึ่งที่มีทั้งฝีมือและความสามารถในการนำวัสดุต่างๆ อาทิ ดิน ปูน ขี้ผึ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง มาประกอบเข้าด้วยกัน สร้างเป็นรูปทรงที่มีศิลปลักษณะพร้อมอยู่ในรูปวัตถุที่ได้สร้างขึ้นนั้นได้เป็นอย่างดี และมีคุณค่าในทางศิลปกรรม ช่างปั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่างที่มีความสำคัญจัดอยู่ในลำดับรองลงมาจากช่างเขียน ความสำคัญของงานปั้นและช่างปั้นจึงเป็นรองงานเขียนและข่างเขียน แต่อย่างไรก็ตาม ช่างปั้นและงานปั้นก็ยังมีความสำคัญหรือมีอิทธิพลเหนืองานช่างอื่นอยู่หลายประเภทด้วยกัน ทั้งนี้ เนื่องด้วยงานช่างบางประเภทต้องอาศัยวิธีการบางอย่างของช่างปั้น นำไปเป็นแบบดำเนินการทำงานช่างประเภทนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

                   งานปั้นและช่างผู้ทำงานปั้นนี้ ในสมัยโบราณนั้นเรียกว่า "งานปั้น" และ "ช่างปั้น" แต่ในปัจจุบัน งานปั้นเปลี่ยนไปเป็น "ประติมากรรม" ซึ่งมีนัยมาจากคำภาษาบาลีว่า ปฏิมากมฺม หรือในภาษาสันสกฤตว่า ปรฺติมากรฺม ส่วนคำว่าช่างปั้นก็ได้รับความนิยม เรียกว่า "ประติมากร"

                   งานปั้นอย่างไทย หรืองานปั้นแบบไทยประเพณี มักเป็นงานปั้นที่มีรูปลักษณ์โน้มไปในรูปแบบที่เป็นรูปประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า "อดุมคตินิยม" ตามคติความเชื่อในหมู่คนส่วนมากตั้งแต่อดีต เนื่องด้วยเป็นงานศิลปกรรมที่ได้รับการจัดให้มีขึ้น สำหรับหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยและสร้างเสริมความสำคัญแก่ถาวรวัตถุ ถาวรสถานทั้งในฝ่ายศาสนจักรและฝ่ายอาณาจักร ซึ่งมีคตินิยมรูปแบบที่เป็นลักษณะ "บุคลาธิษฐาน" เป็นสำคัญ

                   งานปั้นแบบไทยประเพณี ที่บรรดาช่างปั้นตั้งแต่อดีตได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ซึ่งขั้นตอนการทำงานของช่างปั้น และงานปั้นประเภทต่างๆ มีดังต่อไปนี้

งานปั้นดิน

 

http://images.thaiza.com/177/177_200902271600552..jpg

 

งานปั้นปูน

 

http://www.toplaza.com/adpics/8/4b1072d7a16fcaa0d439e23c2.jpg

 

งานปั้นรักสมุก

 

http://www.siamwoodcarving.com/2007/10/10/modelling-7.jpg

 

                

              

              

                  

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช และคุณครูผการกอง กันทะเขียว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 328 คน กำลังออนไลน์