ช่างสลัก---Engraving

ภาพจาก : http://thaihandiwork.com/images/csm030.jpg

 

          งานสลัก คืองานที่เป็นไปในลักษณะศิลปภัณฑ์ที่ทำขึ้นด้วยการใช้วัสดุ คือ ไม้ หิน หนัง กระดาษ เป็นสื่อสำหรับถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ ความงาม และความสามารถของฝีมือให้ปรากฏ อาจแสดงออกเป็นรูปลักษณ์ด้วยลักษณะเป็นงานสลักรูปลอยตัว งานสลักรูปกึ่งลอยตัว งานสลักรูปกึ่งพื้นราบ และงานสลักรูปบนพื้นราบ เป็นมาเช่นนี้โดยลำดับแต่โบราณกาล

                  ช่างสลัก   เป็นช่างผู้มีความสามารถและฝีมือในการทำลวดลายหรือรูปภาพต่างๆขึ้น ด้วยวิธีการที่เรียกว่า "สลัก" คำว่า "สลัก" อาจเรียกว่าจำหลักหรือฉลักก็มี เป็นวิธีการของช่าง ทำให้เป็นลวดลายหรือรูปภาพ โดยอาจใช้สิ่วเจาะก็ได้

                  การสลักนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท และมีวิธีในการปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างกันออกไปบ้างเล็กน้อย เป็นความรู้ที่จัดเป็นภูมิปัญญาในด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแบบไทยประเพณีอย่างสำคัญสาขาหนึ่ง งานสลักต่างๆ มีดังต่อไปนี้

                         1. งานสลักไม้ คือ งานที่ใช้ไม้เนื้อดี มีคุณภาพคงทนถาวรเหมาะสมที่จะนำมาสลัก มาทำขึ้นเป็นรูปทรงต่างๆ ลวดลาย หรือรูปภาพให้คงรูปอยู่เช่นนั้นได้นานๆ 


                                  เครื่องมือสำหรับงานสลักไม้  มีดังต่อไปนี้


                                             1. ขวานหมู
                                             2. ผึ่ง เครื่องมือถากไม้ รูปคล้ายจอบหน้าแคบ
                                             3. สิ่วหน้าต่างๆ ได้แก่ สิ่วฉากหรือสิ่วหน้าตัดตรง สิ่วหน้าเพล่หรือสิ่วหน้าตัดเฉียง สิ่วเล็บมือ สิ่วร่อง
                                             4. สว่านโยน เครื่องมือสำหรับเจาะไม้
                                             5. ค้อนไม้
                                             6. ไม้ตอกสิ่ว เครื่องมือสำหรับใช้แทนค้อนไม้ในบางที


                                  การปฏิบัติงานสลักไม้ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

                                            1. การขึ้นรูปสลักไม้ คือ ขั้นตอนแรกเริ่มงานปฏิบัติงานส่วนสลักไม้ชั้นต้น จะต้องจัดการร่างแบบขึ้นบนท่อนไม้ หรือ แผ่นไม้นั้นให้เป็นรูปร่าง หรือลวดลายพอเป็นเค้ารอยหยาบๆ ขึ้นเสียก่อนด้วยดินสอขาว จึงใช้หมึกตัดเส้นทับเส้น ร่างเดินสอขาวนั้นให้ชัดเจน จากนั้นจึงเริ่มงานขั้น "ขึ้นรูปสลักไม้" ด้วยการใช้ขวานหมูหรือผึ่ง ฟัน ถาก ตัดเอาเนื้อไม้ ส่วนที่ไม่พึ่งประสงค์ออกไปจากท่อนไม้ จนกระทั่งเป็นรูปทรงเลาๆ ของรูปภาพเรียกว่า "หุ่นโกลน"  
                                            2. การจัดรูปไม้สลัก เป็นขั้นตอนสลักไม้ทำเป็นรูปภาพ หรือลวดลายต่อเนื่องจากการที่ได้ขึ้น "หุ่นโกลน" การปฏิบัติงานขั้นนี้มักใช้สิ่วหน้าต่างๆ และ ขนาดต่างกัน สลักปรับเปลี่ยนหุ่นโกลนให้ปรากฏทรวดทรงขนาด และส่วนสัดให้ ชัดเจนจนดูคล้ายจะเป็นรูปไม้สลักกึ่งสำเร็จ งานสลักไม้ขั้นนี้เรียกว่า "รัดรูป" และชิ้นไม้สลักที่ผ่านขั้นตอนการรัดรูป แล้วนี้เรียกว่า "หุ่น"
                                            3. การสลักส่วนละเอียด การสลักไม้ขั้นนี้ จัดเป็นขั้นตอนงานฝีมือที่ต้องใช้ความสามารถมากกว่า การปฏิบัติงานสลักไม้ขั้นต้นๆ เพราะต้องสลักทำส่วนละเอียดต่างๆ ของรูปภาพ หรือลวดลายให้ปรากฏเห็นได้ชัดตามกระบวนแบบอันเป็นขนบนิยม ทั้งยังเป็นช่องทางและโอกาสให้ช่างสลักได้แสดงออกความสามารถของฝีมือ ประสบการณ์ความชำนิชำนาญ และภูมิรู้โดยเต็มกำลังของช่าง  
                                            4. การเก็บไม้สลัก  คือ การตรวจดูความเรียบร้อยของงานไม้สลัก โดยตรวจเก็บส่วนที่ควรปรับควรแก้ แต่งให้ดีงามสมบูรณ์ และยังกินความถึงการสลักทิ้งฝีสิ่วไว้บนชิ้นงานให้เห็นความสด ในการตัดสินใจอย่างแม่นยำฉับพลันในชิ้นงานนั้น หรือการแสดงออกวุฒิภาวะในทางสุนทรียภาพ ของช่างสลักฝากขึ้นไว้ในชิ้นงาน เช่น การสะบัดปลายกระหนกอย่างพิสดารในขั้นสุดท้าย เป็นการเน้นความสมบูรณ์แก่ชิ้นงานเป็นขั้นท้ายที่สุด 
                                            5. การตกแต่งงานไม้สลัก ปกติจะทาน้ำมันเพื่อรักษาเนื้อไม้ หรือสามารถตกแต่งได้อีกหลายวิธี เช่น การตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองคำเปลว ด้วยการเขียนระบายสี ด้วยการประดับมุก และด้วยการประดับกระจกสี

 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:5i1Zcqdo5jv_DM:http://www.plazathai.com/uppic/72/123691066072.JPG&t=1

 

http://th.88dbmedia2.jobsdb.com/DB88UploadFiles/2008/10/02/5B5888A1-5C6B-41BC-A9F2-C3A325B48EC8.jpg

                

                    

               

                        

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช และคุณครูผกากรอง กันทะเขียว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์