งานช่างสิบหมู่---Ten Crafts---Homepage

                    

                 งานช่างสิบหมู่ เป็นงานช่างประเภทประณีตศิลปและวิจิตรศิลป  โดยบรรดาช่างสิบหมู่ จัดว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือ ความสามารถ และความชำนาญการในการสร้างสรรค์ "สิ่งดีของงาม" ที่เป็นศิลปกรรม เพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ ในส่วนของการทำนุบำรุงพระศาสนา และการบริการสังคม หรือผลงานที่ได้สร้างให้เป็นผลสำเร็จด้วยฝีไม้ลายมือ และความสามารถในเชิงประณีตศิลปและวิจิตรศิลปโดยแท้

                 ช่างสิบหมู่ หรือบรรดาช่างทำการศิลปกรรมประเภทต่างๆ จัดว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญในการสร้างสรรค์แบบแผนของรูปลักษณะ  ศิลปลักษณะขนบนิยม และประเพณีนิยมขึ้นในงานศิลปกรรมแต่ละประเภท   สมัยนิยมและค่านิยมในหมู่คนทั่วไปในสังคม มักได้รับการชี้นำหรือกำหนดขึ้นจากแบบแผนทางรูปลักษณะของงานศิลปกรรมที่บรรดาช่างต่างๆ สร้างสรรค์  และแสดงออกต่อสังคมในแต่ละสมัย  ช่างสิบหมู่แต่ละพวกอาจดำเนินการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมด้วยวัสดุที่ต่างกัน ทั้งระเบียบวิธีสร้างงานและเนื้อหาสาระที่นำเสนอ แต่มีประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือ สาระสำคัญทางด้าน "รูปลักษณะ" ที่บรรดาช่างใช้เป็น "สื่อ" แสดงออกความนึกคิดให้ปรากฏเป็น "รูปธรรม" จะได้รับการแสดงออกด้วย "รูปลักษณะ" เป็นไปตาม "ขนบและประเพณีนิยม"

                 ช่าง : หมายถึง ผู้ทำงานด้วยมือ ใช้แรงงานสร้างสรรค์งานศิลป์ออกมาในสมัยโบราณ เป็นผู้มีปัญญาล้ำเลิศ สามารถเนรมิตผลงานศิลปะซึ่งปัจจุบันยากที่จะกระทำได้

                สิบ : ยังไม่อาจตีความได้แน่ชัด บางท่านก็ว่ามาจากคำว่า "สิปปะ" ในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึง ศิลปะนั่นเอง บางท่านว่าหมายถึง สิบๆ ซึ่งเป็นวิธีการเรียกรวมๆ ในสิ่งที่ยากแก่การนับ คือ มีช่างเป็นสิบๆหมู่

                หมู่ : หมายถึง กลุ่ม พวก หรือหมวด

                ช่างสิบหมู่  : หมายถึง กลุ่มช่างผู้ทำงานด้วยมือ ใช้แรงงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานช่างศิลปะไทยโบราณมีสิบอย่างเท่านั้น ที่เรียกว่าช่างสิบหมู่ก็เพื่อต้องการรวบรวมช่างที่เป็นส่วนสำคัญไว้ก่อนเพียงสิบหมู่   แล้วภายหลังคิดเพิ่มเติมหรือแยกแขนงออกไปอีกตามลักษณะของงาน

 

            งานช่างสิบหมู่ ลำดับตามความสำคัญของหมู่ช่างในทำเนียบที่เป็นมาแต่อดีต มีช่างต่างๆ ดังนี้         

          1. ช่างเขียน
          2. ช่างปั้น
          3. ช่างแกะ
          4. ช่างสลัก
          5. ช่างหล่อ
          6. ช่างกลึง
          7. ช่างหุ่น
          8. ช่างรัก
          9. ช่างบุ
         10. ช่างปูน

              ช่างสิบหมู่แต่ละหมู่ มีแบบฉบับในการใช้วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระเบียบวิธีทำงาน และกลวิธีในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป และเป็นไปเฉพาะหมู่หนึ่งๆอย่างเป็นเอกลักษณ์   

 

                           

              

               

                                               

สร้างโดย: 
นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช และคุณครูผกากรอง กันทะเขียว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน กำลังออนไลน์