ช่างกลึง---Turning

 ภาพจาก : http://thaihandiwork.com/images/royalfamily120.jpg

 

                งานกลึง คืองานของช่างกลึง จะมีการกลึงให้กลมและกลึงให้ผิวเรียบ รวมไปถึงการประดับตกแต่งสิ่งที่กลึงแล้วอีกด้วย เช่น การปิดทอง การประดับกระจก การแกะสลัก 

               ช่างกลึง คือช่างผู้สร้างสิ่งของบางสิ่งขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีการกลึงเป็นรูปทรงต่างๆ มีรูปลักษณ์ที่ประกอบด้วยศิลปลักษณะ เป็นงานสร้าง ทำเครื่องอุปโภคและเครื่องสำหรับประดับตกแต่ง ซึ่งโดยมากเป็นทรงกลม ทรงกระบอก หรือทรงกรวยกลม จัดเป็นงานประณีตศิลปอีกประเภทหนึ่ง

               วัสดุในงานกลึง   ช่างกลึงในอดีตได้นำวัสดุเหล่านี้มาใช้ทำการกลึง ด้วยโบราณวิธีกลึงที่ยังคงอยู่ให้เห็นได้ ได้แก่ ไม้  งาช้าง และเขาสัตว์บางชนิด เช่น เขาวัว เขาควาย

              เครื่องมือและอุปกรณ์ของช่างกลึง

                      1. สิ่วกลึง สิ่วหน้าต่างๆ
                      2. ไม้กางเวียนแบบเขาควาย สำหรับสอบขนาด
                      3. เลื่อย
                      4. บิหล่า เครื่องเจาะชนิดหนึ่ง
                      5. เครื่องกลึง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานของงานกลึง แบ่งได้หลายแบบ ดังนี้

                                  - เครื่องกลึงแบบแรก เป็นแบบที่ใช้กำลังแรงคน ทำการฉุดชักโดยตรง ส่วนสำคัญของเครื่องกลึงแบบนี้อยู่ที่ตัวไม้ที่เรียกว่า "ภมร" คือ แกนสำหรับชักให้หมุน งานกลึงซึ่งทำขึ้นจากเครื่องกลึงแบบแรกนี้ มักเป็นสิ่งของที่เป็นลักษณะทรงกลม เช่น ตลับ ตัวหมากรุก ตราประทับ เป็นต้น

                                  - เครื่องกลึงแบบที่สอง หรือเรียกว่า เครื่องกลึงแบบกงชัก เป็นเครื่องกลึงที่ประกอบด้วย อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการฉุดชักภมร โดยไม่ต้องออกแรงชักเชือกฉุดภมรตรงๆ เครื่องกลึงแบบกงชักนี้ ในส่วนตัวภมร มีลักษณะคล้ายกับภมรในแบบแรก แต่จะมีที่ต่างกัน ตรงส่วนแคร่รองรับส่วนหัว และส่วนท้ายได้รับการสร้างให้มั่นคงแข็งแรงมากขึ้น ส่วนประกอบสำหรับภมรนี้เรียกว่า "เรือนภมร"

                                 - เครื่องกลึงแบบที่สาม หรือเรียกว่า เครื่องกลึงแบบกงดีด เครื่องกลึงแบบนี้ มีลักษณะโดยรวมของเรือนภมรคล้ายกับเครื่องกลึงแบบที่สอง แต่แทนที่จะใช้กำลังฉุดชักภมรด้วยมือ หากได้ใช้เท้าถีบ ชักเชือกฉุดภมร เครื่องกลึงแบบนี้ ดูออกจะใช้งานได้สะดวก และคล่องตัวกว่าเครื่องกลึงสองแบบแรก เพราะช่างกลึงสามารถเหยียบคานกระเดื่องชัก ภมรให้หมุนไปได้ในขณะเดียวที่ช่างทำการกลึงไปได้พร้อมกัน และ ที่สำคัญคือช่างกลึงอาจควบคุมความเร็วในการ หมุนของภมรได้ตามประสงค์ของตัวเอง

                                 เครื่องกลึงแบบนี้ อาจใช้กลึงทำสิ่งในลักษณะทรงกระบอก หรือ ทรงกรวยกลมได้มากอย่าง เช่น กลึงลูกกรง กลึงด้ามมีด-ด้ามดาบ กลึงหัวเม็ดทรงมัณฑ์ กลึงโกศไม้ เป็นต้น

               

              

               

                            

สร้างโดย: 
นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช และคุณครูผกากรอง กันทะเขียว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์