คณะที่ใฝ่ฝัน


สื่อออนไลน์เรื่อง คณะที่ใฝ่ฝันจัดอยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในด้านของการเลือกคณะหรือสาขาที่สนใจ สื่อออนไลน์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะเข้าเรียนในคณะไหนและเหมาะสำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับช่วงชั้นที่4(ม.4-ม.6) มีเนื้อหาสาระ ดังนี้

 

 

  วิธีการเลือกคณะ  

สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมตัวก่อนเป็นเด็กเอ็น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ 

คณะสถาปัตย์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะจิตวิทยา

คณะบริหารธุรกิจ

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะประมง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์/คณะอักษรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะรัฐศาสตร์

คณะวนศาสตร์

 

คณะครุศาสตร์

 

ผู้จัดทำ

  แหล่งอ้างอิง  

 

สร้างโดย: 
นางสาวมานิดา จิระเสถียรพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 482 คน กำลังออนไลน์