กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:270ce67d1fd0b7b32e19c88e6edee927' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><table align=\"center\" bgColor=\"#ffb7cd\" width=\"600\" cellPadding=\"0\" cellSpacing=\"0\" border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colSpan=\"3\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" width=\"600\" height=\"142\">\n <param name=\"width\" value=\"600\" />\n <param name=\"height\" value=\"142\" />\n <param name=\"src\" value=\"/files/u21093/head.swf\" />\n <embed type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"600\" height=\"142\" src=\"/files/u21093/head.swf\"></embed>\n </object></td>\n</tr></tbody></table>', created = 1716962980, expire = 1717049380, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:270ce67d1fd0b7b32e19c88e6edee927' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:8a5727e6041dfbf50c08e27362c48579' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div align=\"center\">\n<!--[if gte mso 9]><xml><br />\n<w:WordDocument><br />\n<w:View>Normal</w:view><br />\n<w:Zoom>0</w:zoom><br />\n<w:TrackMoves/><br />\n<w:TrackFormatting/><br />\n<w:PunctuationKerning/><br />\n<w:ValidateAgainstSchemas/><br />\n<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:saveifxmlinvalid><br />\n<w:IgnoreMixedContent>false</w:ignoremixedcontent><br />\n<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:alwaysshowplaceholdertext><br />\n<w:DoNotPromoteQF/><br />\n<w:LidThemeOther>EN-US</w:lidthemeother><br />\n<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:lidthemeasian><br />\n<w:LidThemeComplexScript>TH</w:lidthemecomplexscript><br />\n<w:Compatibility><br />\n<w:BreakWrappedTables/><br />\n<w:SnapToGridInCell/>\n</w:snaptogridincell/></w:breakwrappedtables/></w:compatibility></w:donotpromoteqf/></w:validateagainstschemas/></w:punctuationkerning/></w:trackformatting/></w:trackmoves/></w:worddocument></xml></div>', created = 1716962981, expire = 1717049381, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:8a5727e6041dfbf50c08e27362c48579' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

Poonsak KM วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รูปภาพของ ssspoonsak

KM ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รูปภาพของ ssspoonsak

หนังสือออนไลน์วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแสดงผล Message Box

เส้นทางประเพณี วัฒนธรรม ถิ่นอีสาน

 เส้นทางประเพณี วัฒนธรรม ถิ่นอีสาน

ผญาไทยลาว ฮีต 12

Cool ผญาไทยลาว ฮีต 12 Cool
 
 

MV ฮีตสิบสองของดีอีสาน

เมื่อ พุธ, 02/05/2012 - 11:20 | แก้ไขล่าสุด พฤ, 03/05/2012 - 14:09| โดย narinchoti55m3

สารคดี ฮีต 12

สารคดีสั้น ฮีต 12

ฮีตที่ ๑๒ บุญทอดกฐิน

ฮีตที่ ๑๑ บุญออกวัดสาหรือบุญเดือนสิบเอ็ด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 322 คน กำลังออนไลน์