บล็อกยอดนิยม

 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/tgv/htdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:fd4098f3b8c8dc759b9f55b204d296c9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img height=\"360\" width=\"360\" src=\"/files/u54834/3.jpg\" style=\"width: 182px; height: 197px\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<b>เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ  </b>\n</p>\n<!--pagebreak--><!--pagebreak--><p><b></b></p>\n<p>\n<b>www.it-402.ob.tc </b>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:fd4098f3b8c8dc759b9f55b204d296c9' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:8d176ec9f604f167db777d6e3fe0731b' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div><img src=\"/files/u48870/home_2_.gif\" alt=\"\" width=\"100\" height=\"47\" /><span style=\"color: #000000;\"><strong>&nbsp; <span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #000000;\">ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้</span></span></span></span></strong></span></div>\n<div>&nbsp;</div>\n<p><span style=\"background-color: #ffcc00;\"> 1. ลักษณะทั่วไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</span></p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:8d176ec9f604f167db777d6e3fe0731b' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:9e44ef054288c25ca405d6150853f2ba' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><span style=\"background-color: #ff99cc;\"><span style=\"color: #800080;\"><strong>\" เซอรามัตดาตัง \"</strong></span></span><span style=\"font-family: Tahoma; color: #663399; font-size: small;\"> สวัสดีเคิ้บ</span><span style=\"color: #008000;\">(ครับ</span><span style=\"font-family: Tahoma; color: #663399; font-size: small;\"><span style=\"background-color: #ffff99;\">(= =\')</span></span><span style=\"color: #008000;\">)</span><span style=\"font-family: Tahoma; color: #663399; font-size: small;\"> แหมๆทักทายกันด้วยภาษาของชาวมาเลเซียซะเลย งานครั้งที่3(Assingment 3) ที่อ.ปรีชาให้มาก็คื้อออออ \"ASEAN : Malaysi</span></p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:9e44ef054288c25ca405d6150853f2ba' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:97cf3910393794a0c5429d4304d3f44a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<script type=\"text/javascript\">// <![CDATA[\ngoogle_ad_client = \"ca-pub-4345580538062578\";\n/* 300x250, ถูกสร้างขึ้นแล้ว 5/9/09 */\ngoogle_ad_slot = \"1424642690\";\ngoogle_ad_width = 300;\ngoogle_ad_height = 250;\n// ]]></![cdata[></script><script type=\"text/javascript\" src=\"http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js\">// <![CDATA[\n\n// ]]></![cdata[></script></p>\n<p><strong><span style=\"background-color: #ffff00;\">การเขียนรายงานโครงงาน</span><br /> </strong></p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:97cf3910393794a0c5429d4304d3f44a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:2c53f2ce29ed69d540a2da4b59800118' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<strong><span style=\"color: #ff0000\">เซลล์สัตว์</span></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<strong></strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img height=\"209\" width=\"415\" src=\"http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/KNOWLEDGE/picknowledge/เซลล์สัตว์.jpg\" style=\"width: 413px; height: 294px\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<strong><span style=\"color: #ff0000\"> ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์</span></strong>\n</p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:2c53f2ce29ed69d540a2da4b59800118' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d6574230d5482713e4a2342e7a024552' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n<strong><span style=\"color: #993300\"> <img height=\"63\" width=\"490\" src=\"/files/u51974/fish1.gif\" border=\"0\" /></span></strong>\n</p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d6574230d5482713e4a2342e7a024552' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e93d928e98432aebfd9a947e65b34205' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; {ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงให้แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดนานกว่า 30 ปี คือ ใช้จ่าย 3 ส่วน และเก็บออม 1 ส่วน ฉันและครอบครัวได้นำมาปฏิบัติทำให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e93d928e98432aebfd9a947e65b34205' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:18a836942f017836811c8e1e07ac69df' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n <span style=\"color: #0000ff\"><strong>ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย</strong></span> </p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:18a836942f017836811c8e1e07ac69df' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:880c83fbf33ca33b3522dff77a181667' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><h6 align=\"center\">\n<div style=\"text-align: center\">\n<img height=\"405\" width=\"566\" src=\"/files/u84409/translit01.jpg\" border=\"0\" style=\"width: 412px; height: 237px\" />\n</div>\n<p>\n</p></h6>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"background-color: #ff99cc\"><strong>การใช้คำทับศัพท์และศพท์บัญญัติต่าง ๆ </strong> </span>\n</p>\n', created = 1719279584, expire = 1719365984, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:880c83fbf33ca33b3522dff77a181667' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 360 คน กำลังออนไลน์