บล็อกของ puangtip

  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e4e74aa000fa8a7499259474d221d0db' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ff00ff\"><strong>วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน <span style=\"color: #ff0000\">(อยู่ระหว่างปรับปรุง)</span></strong></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #0000ff\"><strong>กรอบการเรียนรู้ /คำอธิบายรายวิชา</strong></span>\n</p>\n', created = 1716425729, expire = 1716512129, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e4e74aa000fa8a7499259474d221d0db' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ puangtip

สวัสดีค่ะ ...Smile

วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ปลาย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม. โดย...ครูพวงทิพย์

รูปภาพของ puangtip

วิชา ฟิสิกส์พื้นฐาน (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

กรอบการเรียนรู้ /คำอธิบายรายวิชา

ทักทาย : สำหรับผู้เรียนฟิสิกส์พื้นฐาน ปี 2552 กับครู พวงทิพย์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ puangtip

สวัสดีค่ะ นักเรียนที่รักทุกคนSmile

ห้อง3/8 งานชิ้นที่1

รูปภาพของ puangtip

มอบหมายงาน ชิ้นที่ 1

สวัสดีค่ะนักเรียนที่รัก

m3/8 job3

รูปภาพของ puangtip

มอบหมายงาน ชิ้นที 3

ให้นักเรียนค้นคว้า

m3/8 job2

รูปภาพของ puangtip

มอบหมายงาน ชิ้นที่ 2

ม.5/8 ส่งงานชิ้นที่ 1 วิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เทอม 1 ปี 2552 ถึงครูพวงทิพย์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ puangtip

งานชิ้นที่ 1 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ระบุสาขาวิชา และเขียนบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงด้วย

ม.5/7 ส่งงานชิ้นที่ 1 วิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เทอม 1 ปี 2552 ถึงครูพวงทิพย์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ puangtip

งานชิ้นที่ 1 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ระบุสาขาวิชา และเขียนบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงด้วย

ม.5/6 ส่งงานชิ้นที่ 1 วิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เทอม 1 ปี 2552 ถึงครูพวงทิพย์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ puangtip

งานชิ้นที่ 1 บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ให้ระบุสาขาวิชา และเขียนบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีแหล่งที่มาของเอกสารอ้างอิงด้วย

มอบงาน ม.5 (ห้อง 6-8)งานชิ้นที่ 1 วิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเพิ่มเติม เทอม 1 ปีการศึกษา 2552 ครู พวงทิพย์ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย กทม.

รูปภาพของ puangtip

สวัสดีค่ะนักเรียนที่รัก........Smile

มอบหมายงานชิ้นที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 199 คน กำลังออนไลน์