การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 4 (ม.4-6)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:7f869aff8c839087423afced0d54d3e8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719280261, expire = 1719366661, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:7f869aff8c839087423afced0d54d3e8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f392009a540d39fea0d296ed58179f05' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<u><strong><span style=\"color: #800080\"><span style=\"color: #808000\">ภาพถ่ายดอกไม้</span></span></strong></u>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ภาพดอกไม้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะ รูปทรง รูปร่าง และสีสันที่สวยงาม สามารถเน้นให้เห็นลวดลายของกลีบดอก </span></span>\n</p>\n', created = 1719280261, expire = 1719366661, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f392009a540d39fea0d296ed58179f05' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:3313b76053b991441efce8e1efd98975' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/borm.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/orm.jpg\" height=\"293\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <a href=\"http://lh3.ggpht.com/_Lpei8TuZ_Lw/SbiC8vd4HfI/AAAAAAAAB3I/hfM5jZVusbw/s576/003.JPG\">http://lh3.ggpht.com/_Lpei8TuZ_Lw/SbiC8vd4HfI/AAAAAAAAB3I/hfM5jZVusbw/s576/003.JPG</a>\n</p>\n', created = 1719280262, expire = 1719366662, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:3313b76053b991441efce8e1efd98975' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:585121115ec1d4576f1262b1061df3a6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" /><img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/byel.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n <img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/yel.jpg\" height=\"233\" style=\"width: 268px; height: 173px\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <a href=\"http://www.plazacool.com/attachments/product/images_1-131227.jpg\">http://www.plazacool.com/attachments/product/images_1-131227.jpg</a>\n</p>\n<p>\n ส่วนผสม\n</p>\n', created = 1719280262, expire = 1719366662, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:585121115ec1d4576f1262b1061df3a6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e5427bede4e7ded7fcc5e3fe37753ae5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><table bgColor=\"#ff6600\" width=\"90%\" cellPadding=\"5\" cellSpacing=\"5\" style=\"border: #ff6600 3px dashed\">\n<tbody>\n<tr>\n<td background=\"http://diary.yenta4.com/diary_folder/53229/53229_uploaded/BG/bk64r-05.gif\" bgColor=\"#ffffff\" style=\"border: white 3px dashed\">\n<p>\n <img height=\"150\" width=\"623\" src=\"/files/u49562/ban.gif\" />\n </p>\n</td></tr></tbody></table>', created = 1719280262, expire = 1719366662, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e5427bede4e7ded7fcc5e3fe37753ae5' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:5720ac03ea8a6d263ec1adbb8c2065fc' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" /><img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bsom.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/som.jpg\" height=\"263\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <a href=\"http://www.siammoo.com/picturefood/Hot-and-sour-curry-paste.jpg\">http://www.siammoo.com/picturefood/Hot-and-sour-curry-paste.jpg</a>\n</p>\n<p>\n ส่วนผสม\n</p>\n', created = 1719280262, expire = 1719366662, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:5720ac03ea8a6d263ec1adbb8c2065fc' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f5a18bf424322319daa217515aa74f94' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n <img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bkakua.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/kakua.jpg\" height=\"263\" style=\"width: 304px; height: 220px\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <a href=\"http://www.bloggang.com/data/mamchan/picture/1178175733.jpg\">http://www.bloggang.com/data/mamchan/picture/1178175733.jpg</a>\n</p>\n<p>\nส่วนผสม\n</p>\n', created = 1719280262, expire = 1719366662, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f5a18bf424322319daa217515aa74f94' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:c3cc79fe199e83a150684384840a33d6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" /><img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bped.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"188\" src=\"/files/u39948/ped.jpg\" height=\"150\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <a href=\"http://www.ezythaicooking.com/images/thaifood_red_curry_paste.jpg\">http://www.ezythaicooking.com/images/thaifood_red_curry_paste.jpg</a>\n</p>\n<p>\nส่วนผสม\n</p>\n', created = 1719280262, expire = 1719366662, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:c3cc79fe199e83a150684384840a33d6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

เทคนิคการถ่ายภาพอาหาร

 

 

 

เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม้

ภาพถ่ายดอกไม้

ภาพดอกไม้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะ รูปทรง รูปร่าง และสีสันที่สวยงาม สามารถเน้นให้เห็นลวดลายของกลีบดอก

ภูมิปัญญาไทย

ความหมายและลักษณะของอาหารพื้นบ้าน

น้ำพริกแกงอ่อม อิน ไทยแลนด์

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://lh3.ggpht.com/_Lpei8TuZ_Lw/SbiC8vd4HfI/AAAAAAAAB3I/hfM5jZVusbw/s576/003.JPG

น้ำพริกแกงเหลือง อิน ไทยแลนด์

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.plazacool.com/attachments/product/images_1-131227.jpg

 ส่วนผสม

อาหารไทย วิถีการกินแบบไทย ๆ

น้ำพริกแกงส้ม อิน ไทยแลนด์

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.siammoo.com/picturefood/Hot-and-sour-curry-paste.jpg

 ส่วนผสม

น้ำพริกแกงคั่ว อิน ไทยแลนด์

 

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.bloggang.com/data/mamchan/picture/1178175733.jpg

ส่วนผสม

น้ำพริกแกงเผ็ด อิน ไทยแลนด์

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.ezythaicooking.com/images/thaifood_red_curry_paste.jpg

ส่วนผสม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 387 คน กำลังออนไลน์