• user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:df2ff569f904625f020ff9016f98bb32' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<u><strong><span style=\"color: #800080\"><span style=\"color: #808000\">ภาพถ่ายดอกไม้</span></span></strong></u>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ภาพดอกไม้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะ รูปทรง รูปร่าง และสีสันที่สวยงาม สามารถเน้นให้เห็นลวดลายของกลีบดอก </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ตลอดจนแนวเส้นของกิ่งก้านช่วยให้ภาพมีความงดงาม </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">โดยเฉพาะการถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้จะให้สีที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ที่ปลูกไว้ตามบ้านเรือน </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">เวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพดอกไม้ ควรเป็นเวลาเช้า เพราะดอกไม้จะให้ความรู้สึกสดชื่น </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">หากมีหยดน้ำค้างเกาะอยู่ตามกลีบดอกหรือหาน้ำหวาน </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">หรือน้ำผึ้งหยอดลงบนดอกไม้เพื่อล่อให้ผึ้งหรือแมลงมาตอมก็จะได้ภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">แสงที่ใช้ในการถ่ายภาพดอกไม้ควรเป็นแสงธรรมชาติโดยจัดให้แสงเข้าทางด้านข้าง </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ถ้าเป็นดอกไม้ชนิดที่ควรเน้นให้เห็น ลักษณะความบางและโครงสร้างของกลีบดอก </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #008080\"><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ควรให้แสงส่องจากด้านหลังของดอกไม้และจัดให้พื้นหลังมีสีค่อนข้างเข้ม และต้องระวังอย่าให้แสงทวนเข้าที่หน้าเลนส์ของกล้อง</span></span> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #008080\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"406\" src=\"/files/u44852/014_20_88_.jpg\" alt=\"ที่มารูปอยู่ใต้ภาพจ้า\" height=\"364\" style=\"width: 380px; height: 301px\" /><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"302\" src=\"/files/u44852/Chaba.jpg\" alt=\"ดอกชบา\" height=\"301\" />      </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #008080\"></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">การถ่ายภาพดอกไม้ ควรต้องใช้ขาตั้งเพื่อช่วยในการปรับระยะความคมชัดที่แน่นอน </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">พยายามจัดมุมกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงฉากหลังที่รกรุงรัง หรือแก้ไขโดยใช้กระดาษสีเทาหรือสีดำไปวางไว้ทางด้านหลังของดอกไม้ </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">โดยใช้สีของกระดาษให้ตัดกับสีของดอกไม้ เพื่อความเด่นชัดหรืออาจใช้วิธีเปิดช่องรับแสงให้กว้างเพื่อจะได้ฉากหลังที่พร่ามัว </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">อาจใช้เลนส์ถ่ายไกลหรือเลนส์ซูมก็จะช่วยให้ได้ภาพดอกไม้ที่มีลักษณะเด่นชัดเฉพาะ สวยงามอีกแบบหนึ่ง </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">สำหรับใน ประเทศไทยนักถ่ายภาพมักจะเดินทางไปถ่ายภาพ ดอกไม้เมืองหนาวกันที่เชียงใหม่ เชียงราย </span></span><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพัน</span>ธ์</span></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"400\" src=\"/files/u44852/1.jpg\" alt=\"ดอกไม้เมืองหนาวในประเทศไทย\" height=\"384\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n<!--pagebreak--><!--pagebreak--><p align=\"center\">\n<em><span style=\"color: #ffcc99\"><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #ff6600\">ดอกไม้ให้ความสดชื่นและความเพลิดเพลินแก่ผู้พบเห็น การถ่ายภาพดอกไม้จึงนิยมมากไม่แพ้ภาพทิวทัศน์</span></span></span></em>\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"right\">\n<strong><u><span style=\"color: #339966\"><span style=\"color: #808000\">เทคนิคในการถ่ายภาพดอกไม้มีดังนี้</span></span></u></strong>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">1. ในการถ่ายภาพดอกไม้ใกล้ๆ เพียง 1 – 2 ดอก ควรจัดให้ดอกไม้มีความชัดตื้นมากๆ </span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">ด้วยการเปิดหน้ากล้องกว้าง เพื่อให้ฉากหลังเบลอ ดอกไม้จะมีลักษณะเด่นออกมาจากพื้นหลัง </span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">การถ่ายภาพใกล้ๆ เช่นนี้จำเป็นต้องใช้ Close-up Lens หรือ Macro Lens ช่วยในการถ่ายภาพด้วย</span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"546\" src=\"/files/u44852/DSC-0009.jpg\" height=\"367\" />\n</p>\n<p align=\"left\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"left\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">2. การจัดตำแหน่งของดอกไม้ในภาพ ไม่จำเป็นต้องจัดให้ดอกไม้อยู่ตรงกึ่งกลางภาพเสมอไป </span></span>\n</p>\n<p align=\"left\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">แต่อาจจัดให้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของจุดตัดสามส่วนตามหลัก rule of Thirds </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"left\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\">และให้ดอกไม้ดอกอื่นๆมีลักษณะเบลออยู่ในตำแหน่งอื่น ที่ล้อเลียนจุดเด่นหลัก เสริมให้ดอกไม้ที่เป็นจุดเด่นหลักมีความสำคัญยิ่งขึ้น</span> </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"600\" src=\"/files/u44852/gomed2.jpg\" height=\"400\" /> </span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">3. ควรจัดให้ฉากหลังของดอกไม้มีสีอ่อนหรือสีเข้ม ตรงข้ามกับสีของดอกไม้หรือจัดให้เป็นกลาง </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">โดยใช้กระดาษสีดำหรือสีเทา รองไว้ด้านหลังอยู่ห่างจากดอกไม้พอสมควร ที่จะไม่ทำให้เกิดเงาดำบนกระดาษ</span></span> </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"381\" src=\"/files/u44852/flowpep.jpg\" height=\"401\" /> </span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\">4. เมื่อถ่ายภาพดอกไม้ที่เป็นกลุ่มใหญ่หลายๆดอก ควรรวมดอกไม้ในพื้นที่กว้างๆ เข้ากับองค์ประกอบอื่นๆภายในภาพด้วย</span> </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"508\" src=\"/files/u44852/scr_72619.jpg\" height=\"412\" /> </span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">5. การถ่ายภาพดอกไม้ในบริเวณที่ลมแรง ควรหาผ้าหรือส่วนอื่นใดมาป้องกันลม </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">เพื่อขจัดการสั่นไหวของดอกไม้ขณะถ่ายภาพ หรือใช้ความเร็วชัดเตอร์สูงๆ</span></span> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"400\" src=\"/files/u44852/rose-rain.jpg\" height=\"300\" />  </span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n<!--pagebreak--><!--pagebreak--><p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">6. ในการถ่ายภาพดอกไม้ด้วยฟิล์มขาว-ดำ ถ้าสีของดอกไม้และพื้นหลังเป็นสีเดียวกัน หรืออยู่ในโทนใกล้เคียงกัน </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">เช่น ดอกไม้สีแดงบนพื้นสีเขียว ภาพที่ได้ ดอกไม้จะไม่เด่นออกมาจากพื้นหลังจึงควรใช้ฟิลเตอร์กรองแสงให้มีความแตกต่างทางสีมากขึ้น </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">โดยใช้ฟิลเตอร์ที่มีสีเดียวกับดอกไม้สวมหน้าเลนส์จะช่วยทำให้ดอกไม้มีโทนสีสว่างขึ้น </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">หรือใช้ฟิลเตอร์สีตรงข้ามกับดอกไม้ เพื่อช่วยทำให้ดอกไม้ดอกนั้นมีโทนสีมืดคล้ำลง </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"450\" src=\"/files/u44852/07.jpg\" height=\"298\" /> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"600\" src=\"/files/u44852/id_25412_19.jpg\" height=\"424\" /> </span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">7. อาศัยจินตนาการ จินตนาการถึงความเป็นไปได้คิดโดยการมองต้องมองดอกไม้เหมือนที่กล้องและฟิล์ม เสนอออกมาไม่ใช่มองแบบที่ตาเราเห็น </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ต้องวิเคราะห์วัสดุนั้นอย่างหยาบๆ ต้องนำเสนอขนาดและสี เป็นอย่างไร ส่วนไหนจะทำให้มีความคมชัด ส่วนไหนที่ควรจะทำให้เบลอ </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">เปิดแสงแค่ไหนจะดีที่สุด การตอบคำถามเหล่านั้น จะช่วยให้ประเมินวัตถุที่สร้างไว้ได้อย่างชัดเจน</span></span> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"400\" src=\"/files/u44852/q_33005.jpg\" height=\"351\" /> </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">8. การเข้าใจในการเลือกเทคนิคที่ใช้ โดยทั่วไปภาพดอกไม้ขึ้นอยู่กับวิสัยพันธ์ด้านความงามของช่างภาพ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ถ้ามีกล้องต้องควบคุมความหลากหลายของภาพอัตโนมัติ เพื่อกำหนดภาพที่ต้องการในตอนท้าย </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ความเร็วชัตเตอร์ ควบคุม 2 สิ่ง คือ การเคลื่อนไหวและจำนวนแสงที่จะเข้ามา ความเร็วชัตเตอร์ต่ำจะให้ผลของการเคลื่อนไหวในแบบต่าง ๆ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">และให้จำนวนแสงที่เข้ามาในกล้องมาก ตัวอย่าง การเปิดความเร็วชัดเตอร์ต่ำ 1/30 วินาที หรือ 1/60 วินาที </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ให้แสงเข้ามามากกว่าความเร็วชัดเตอร์ที่เร็วกว่าที่ 1/125 วินาที หรือ 1/250 วินาที การเปลี่ยนความเร็วชัดเตอร์ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">สามารถแสดงวัตถุที่มนุษย์มองไม่เห็นความเร็ว ชัดเตอร์ที่เร็วมากสามารถบันทึกความเคลื่อนไหวที่เร็วมากได้อย่างสมบูรณ์แบบ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ในทางกลับกันความเร็วชัดเตอร์ที่ต่ำมาก สามารถวาดความเคลื่อนไหวของดอกไม้ให้เบลอ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">หรือมีลวดลายต่อเนื่องก่อนจะตั้งชัตเตอร์ควรต้อง คิดเกี่ยวกับจำนวนการเคลื่อนไหวที่ชอบให้เข้ามาในภาพ </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"393\" src=\"/files/u44852/scr_72618.jpg\" height=\"276\" /></span> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"></span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n<!--pagebreak--><!--pagebreak--><p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">9. มองก่อนที่จะถ่ายภาพ คิดเกี่ยวกับชนิดของภาพที่ต้องการ ทั้งในแง่ความงามและเทคนิคแล้วจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุอย่างถี่ถ้วน </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">มองดอกไม้ทั้งเข้าใกล้ วนรอบ และถอยห่างมองดูมันจากด้านบนและล่าง คิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนตำแหน่งกล้อง </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">การเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย มีผลแก่องค์ประกอบเป็นอย่างมาก สังเกตเส้นสาย รูปทรง สี หรือ พื้นผิว </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">และเล่นกับองค์ประกอบที่แข็งแกร่งของมัน สังเกตรูปแบบของแสงและเงา ตลอดจนพื้นหลัง (Back Ground) และใช้ให้เป็นประโยชน์ </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ต้องฝึกสายตา ให้เป็นอย่างกล้องที่รวมสิ่งที่ต้องการไว้ในภาพและขจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยการเคลื่อนเข้าใกล้เปลี่ยนสัดส่วน </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ให้เลนส์ที่แตกต่างและให้สิ่งนั้นอยู่ในโฟกัสถ้าไม่แน่ใจว่าดอกไม้ที่ถ่ายออกมา จะได้ภาพอย่างที่เห็น </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">การถ่ายเฟรมเพิ่มพิเศษอาจเป็นการสร้างภาพพิเศษได้เหมือนกับขบวนการนี้เรียกว่าการถ่ายเผื่อเลือก การถ่ายเผื่อเลือกอาจสิ้นเปลือง </span></span></span>\n</p>\n<p align=\"right\">\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">แต่ยังนึกว่าต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และอาจสร้างโอกาสให้ได้สิ่งที่พิเศษขึ้น</span> </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"446\" src=\"/files/u44852/pljk.jpg\" height=\"368\" /></span> </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">10. ขยายจินตนาการออกมา ความเป็นไปได้ในการถ่ายภาพไม่มีสิ้นสุดการเริ่มต้นของการสร้างสรรจะต้องเปลี่ยนแปลงหนทางที่ปกติ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">จากการมองภาพประจำ ลองดูความแตกต่างในตอนโพล้เพล้ หรือตอนพระอาทิตย์ขึ้น จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในอากาศซึ่งมีขึ้นในภาพ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ถ้าลองดูทุกอย่างแล้วก็พร้อมสำหรับประสบการณ์ที่มากขึ้นกับเลนส์, ฟิลเตอร์, แฟลชอีเลคโทนิค แสงการตั้งกล้องในรูปแบบหลากหลาย </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">ถ้าจะใช้เลนส์มาตรฐาน 50 มม. ลองกับเลนส์อื่น ๆ อย่างเลนส์โฟโต้ หรือเลนส์มุมกว้าง </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\">อีกวิธีคือการฝึกฝนโดยการถ่ายภาพดอกไม้หนึ่งดอกแล้วเปลี่ยนเป็นดอกไม้สองดอก, สามดอก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ </span></span></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ff9900\"><span style=\"color: #993366\">แต่ละครั้งที่เพิ่มดอกไม้เข้าไปจะพบว่าจินตนาการขยายออกไป มีการแก้ปัญหาการถ่ายภาพ ภาพที่ดีที่สุดโดยการพบ</span><span style=\"color: #993366\">กับการท้าทายใหม่ ๆ</span></span><span style=\"color: #993366\"> </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"300\" src=\"/files/u44852/giho.jpg\" height=\"440\" /> \n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n<!--pagebreak--><!--pagebreak--><p align=\"right\">\n<u><strong><em><span style=\"color: #33cccc\">การถ่ายภาพดอกไม้ให้สวยงาม ต้องอาศัยอุปกรณ์ และ เทคนิคพอสมควร</span></em></strong></u>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและสภาพแวดล้อมต่างๆ </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">หากดอกไม้มีขนาดใหญ่ อาจใช้เลนส์มาตรฐาน 50 มม. ก็ได้ เพราะสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ได้ถึง 45 ซม. </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">หรือใช้เลนส์ซูม ที่มีระบบมาโคร สำหรับถ่ายภาพใกล้ในตัว ซึ่งมักจะมีอัตราขยาย ประมาณ 1:4 </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">แต่ถ้าดอกไม้มีขนาดที่เล็กมาก ก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่ช่วยให้ถ่ายภาพใกล้ และมีอัตราขยายสูง </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">เช่นเลนส์มาโคร ท่อต่อเลนส์หรือแหวนกลับเลนส์ หรือฟิลเตอร์โคลสอัพ เป็นต้น </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\"></span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">การถ่ายภาพใกล้จะทำให้ได้ระยะชัดลึกน้อย จึงต้องใช้รูรับแสงแคบ เพื่อให้ภาพ มีระยะชัดลึกเพิ่มขึ้นมากขึ้น แต่ความเร็วชัตเตอร์ก็จะต่ำ </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">ซึ่งอาจทำให้ภาพเบลอ เนื่องจากการสั่นไหวของกล้องได้ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์รองรับกล้อง เพื่อความมั่นคง เช่น ขาตั้งกล้อง </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">นอกจากนี้ควรใช้ระบบล็อคกระจกสะท้อนภาพ และสายลั่นชัตเตอร์ เพื่อให้กล้องนิ่งมากที่สุด </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">หากเป็นการถ่ายภาพในที่โล่ง มักจะมีปัญหาเรื่องของลม ที่ทำให้ดอกไม้สั่นไหว อาจแก้ปัญหาโดยหาที่บังลม เช่นกระเป๋ากล้อง หรืออื่นๆ </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">แต่ถ้าหาที่บังลมไม่ได้ให้ใช้แฟลช โดยแยกแฟลชออกจากตัวกล้อง ซึ่งมีสายซิงโครไนซ์เชื่อมต่อระหว่างแฟลชกับตัวกล้อง </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">ตำแหน่งของแสงแฟลช ควรอยู่ทางด้านบนเฉียงซ้ายหรือขวาเลียนแบบทิศทางแสงจากดวงอาทิตย์ และใช้กระดาษเช็ดเลนส์ปิดทับหน้าแฟลช </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">เพื่อให้แสงกระจาย ทำให้ได้แสงที่นุ่มขึ้น ทางด้านตรงข้ามแฟลช ให้วางกระดาษขาว เพื่อสะท้อนแสงแฟลชช่วยลบเงาดำที่เกิดขึ้นได้ </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">การใช้แฟลชถ่ายภาพดอกไม้  ในขั้นแรกต้องวัดแสงตามปกติเสียก่อน โดยหรี่รูรับแสงไปที่เล็กสุด แล้ววัดแสงดูว่าได้ความเร็วชัตเตอร์เท่าใด </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">จากนั้นปรับความเร็วให้ถูกต้อง หรือสูงกว่าที่วัดได้สักหนึ่งสตอป เนื่องจากช่วงแวบแฟลชสูงมาก </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #008080\">จึงสามารถหยุดการสั่นไหวของดอกไม้ได้ หากใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงกว่าค่าที่วัดได้มาก จะทำให้ฉากหลังดำจนขาดรายละเอียด</span>\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"500\" src=\"/files/u44852/kluymai.jpg\" height=\"333\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n<!--pagebreak--><!--pagebreak--><p>\n<strong><u><span style=\"color: #808080\">อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายภาพดอกไม้</span></u></strong>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993300\">คือเลนส์ที่สามารถถ่ายภาพใกล้ได้ เช่น เลนส์มาโครที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ท่อต่อเลนส์หรือแหวนกลับเลนส์ ใช้ร่วมกับเลนส์ที่มีอยู่แล้ว </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993300\">ส่วนฟิลเตอร์โคลสอัพ มีราคาประหยัด แต่คุณภาพไม่ดีนัก นอกจากนี้ควรมีแฟลช สำหรับใช้ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993300\">นอกจากนี้ยังใช้เลนส์ซูม ที่ทำให้เปลี่ยนสัดส่วนทัศนียภาพง่ายขึ้น เลนส์เทเลโฟโต้ จะทำให้ภาพแคบลงและนำระยะทางบนวัตถุให้ใกล้ขึ้น </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993300\">ความสามารถนี้ทำให้แยกดอกไม้ดอกหนึ่งเดี่ยวๆ ได้ในท้องทุ่งและกดช่องว่างระหว่างวัตถุที่อยู่ใกล้และไกล </span>\n</p>\n<p>\n<span style=\"color: #993300\">ในทางตรงกันข้ามเลนส์มุมกว้างทำให้สัดส่วนทัศนียภาพกว้างขึ้น และขยายพื้นที่ระหว่างฉากหน้าและฉากหลัง</span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" align=\"left\" width=\"309\" src=\"/files/u44852/post-8-1212925522.jpg\" alt=\"เลนส์มาโคร\" height=\"290\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"right\">\n <img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"347\" src=\"/files/u44852/38659Reverse-1.jpg\" alt=\"แหวนกลับเลนส์\" height=\"296\" /><img border=\"0\" align=\"left\" width=\"300\" src=\"/files/u44852/11-1-4.jpg\" alt=\"เลนส์เทเลโฟโต้\" height=\"325\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           \n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n', created = 1720799519, expire = 1720885919, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:df2ff569f904625f020ff9016f98bb32' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:e210e2723640b788fc8b53ed092e979a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<u><strong><span style=\"color: #800080\"><span style=\"color: #808000\">ภาพถ่ายดอกไม้</span></span></strong></u>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ภาพดอกไม้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะ รูปทรง รูปร่าง และสีสันที่สวยงาม สามารถเน้นให้เห็นลวดลายของกลีบดอก </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ตลอดจนแนวเส้นของกิ่งก้านช่วยให้ภาพมีความงดงาม </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">โดยเฉพาะการถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้จะให้สีที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ที่ปลูกไว้ตามบ้านเรือน </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">เวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพดอกไม้ ควรเป็นเวลาเช้า เพราะดอกไม้จะให้ความรู้สึกสดชื่น </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">หากมีหยดน้ำค้างเกาะอยู่ตามกลีบดอกหรือหาน้ำหวาน </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">หรือน้ำผึ้งหยอดลงบนดอกไม้เพื่อล่อให้ผึ้งหรือแมลงมาตอมก็จะได้ภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">แสงที่ใช้ในการถ่ายภาพดอกไม้ควรเป็นแสงธรรมชาติโดยจัดให้แสงเข้าทางด้านข้าง </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ถ้าเป็นดอกไม้ชนิดที่ควรเน้นให้เห็น ลักษณะความบางและโครงสร้างของกลีบดอก </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #008080\"><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ควรให้แสงส่องจากด้านหลังของดอกไม้และจัดให้พื้นหลังมีสีค่อนข้างเข้ม และต้องระวังอย่าให้แสงทวนเข้าที่หน้าเลนส์ของกล้อง</span></span> </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #008080\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"406\" src=\"/files/u44852/014_20_88_.jpg\" alt=\"ที่มารูปอยู่ใต้ภาพจ้า\" height=\"364\" style=\"width: 380px; height: 301px\" /><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"302\" src=\"/files/u44852/Chaba.jpg\" alt=\"ดอกชบา\" height=\"301\" />      </span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #008080\"></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">การถ่ายภาพดอกไม้ ควรต้องใช้ขาตั้งเพื่อช่วยในการปรับระยะความคมชัดที่แน่นอน </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">พยายามจัดมุมกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงฉากหลังที่รกรุงรัง หรือแก้ไขโดยใช้กระดาษสีเทาหรือสีดำไปวางไว้ทางด้านหลังของดอกไม้ </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">โดยใช้สีของกระดาษให้ตัดกับสีของดอกไม้ เพื่อความเด่นชัดหรืออาจใช้วิธีเปิดช่องรับแสงให้กว้างเพื่อจะได้ฉากหลังที่พร่ามัว </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">อาจใช้เลนส์ถ่ายไกลหรือเลนส์ซูมก็จะช่วยให้ได้ภาพดอกไม้ที่มีลักษณะเด่นชัดเฉพาะ สวยงามอีกแบบหนึ่ง </span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n<span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #993366\"><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">สำหรับใน ประเทศไทยนักถ่ายภาพมักจะเดินทางไปถ่ายภาพ ดอกไม้เมืองหนาวกันที่เชียงใหม่ เชียงราย </span></span><span style=\"color: #ffcc00\"><span style=\"color: #993366\">ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพัน</span>ธ์</span></span></span>\n</p>\n<p align=\"center\">\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"400\" src=\"/files/u44852/1.jpg\" alt=\"ดอกไม้เมืองหนาวในประเทศไทย\" height=\"384\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n           <a href=\"/node/86238\" title=\"Home\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/home.gif\" alt=\"กลับสู่หน้าแรก\" height=\"121\" style=\"width: 91px; height: 69px\" /></a><u>                                                                                                                  </u><a href=\"/node/93005\" title=\"MENU\"><img border=\"0\" align=\"middle\" width=\"150\" src=\"/files/u44852/backtomenu.gif\" alt=\"กลับสู่เมนูหลัก\" height=\"123\" style=\"width: 89px; height: 73px\" /></a>\n</p>\n', created = 1720799519, expire = 1720885919, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:e210e2723640b788fc8b53ed092e979a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

เทคนิคการถ่ายภาพดอกไม้

ภาพถ่ายดอกไม้

ภาพดอกไม้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะ รูปทรง รูปร่าง และสีสันที่สวยงาม สามารถเน้นให้เห็นลวดลายของกลีบดอก

ตลอดจนแนวเส้นของกิ่งก้านช่วยให้ภาพมีความงดงาม

โดยเฉพาะการถ่ายภาพดอกไม้ในระยะใกล้จะให้สีที่ตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ป่าหรือดอกไม้ที่ปลูกไว้ตามบ้านเรือน

เวลาที่เหมาะสมในการถ่ายภาพดอกไม้ ควรเป็นเวลาเช้า เพราะดอกไม้จะให้ความรู้สึกสดชื่น

หากมีหยดน้ำค้างเกาะอยู่ตามกลีบดอกหรือหาน้ำหวาน

หรือน้ำผึ้งหยอดลงบนดอกไม้เพื่อล่อให้ผึ้งหรือแมลงมาตอมก็จะได้ภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

แสงที่ใช้ในการถ่ายภาพดอกไม้ควรเป็นแสงธรรมชาติโดยจัดให้แสงเข้าทางด้านข้าง

ถ้าเป็นดอกไม้ชนิดที่ควรเน้นให้เห็น ลักษณะความบางและโครงสร้างของกลีบดอก

ควรให้แสงส่องจากด้านหลังของดอกไม้และจัดให้พื้นหลังมีสีค่อนข้างเข้ม และต้องระวังอย่าให้แสงทวนเข้าที่หน้าเลนส์ของกล้อง

ที่มารูปอยู่ใต้ภาพจ้าดอกชบา     

การถ่ายภาพดอกไม้ ควรต้องใช้ขาตั้งเพื่อช่วยในการปรับระยะความคมชัดที่แน่นอน

พยายามจัดมุมกล้อง เพื่อหลีกเลี่ยงฉากหลังที่รกรุงรัง หรือแก้ไขโดยใช้กระดาษสีเทาหรือสีดำไปวางไว้ทางด้านหลังของดอกไม้

โดยใช้สีของกระดาษให้ตัดกับสีของดอกไม้ เพื่อความเด่นชัดหรืออาจใช้วิธีเปิดช่องรับแสงให้กว้างเพื่อจะได้ฉากหลังที่พร่ามัว

อาจใช้เลนส์ถ่ายไกลหรือเลนส์ซูมก็จะช่วยให้ได้ภาพดอกไม้ที่มีลักษณะเด่นชัดเฉพาะ สวยงามอีกแบบหนึ่ง

สำหรับใน ประเทศไทยนักถ่ายภาพมักจะเดินทางไปถ่ายภาพ ดอกไม้เมืองหนาวกันที่เชียงใหม่ เชียงราย ประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

 

ดอกไม้เมืองหนาวในประเทศไทย

 

 

 

           กลับสู่หน้าแรก                                                                                                                  กลับสู่เมนูหลัก

สร้างโดย: 
คุณครูสมชาย น่วมกลิ่น และ นางสาว ชนนิกานต์ แซ่อึ้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 539 คน กำลังออนไลน์