การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 4 (ม.4-6)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:83a844f5f519683c951b551ade972965' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bhnu.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/Num_0.jpg\" height=\"245\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <u><span style=\"color: #810081\"><a href=\"http://www.allthaifood.com/images/Nam_Prik_Num1122551153213.jpg\">http://www.allthaifood.com/images/Nam_Prik_Num1122551153213.jpg</a></span></u>\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:83a844f5f519683c951b551ade972965' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:83321490825017af20b86bd5908fe8b6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bpla.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"1\" src=\"/\" height=\"1\" /><img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/pla.jpg\" height=\"263\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n ขอบคุณรูปภาพจาก <a href=\"http://static1.pg.in.th/asset/photo/medium/19/A8BoywibJy.jpg\">http://static1.pg.in.th/asset/photo/medium/19/A8BoywibJy.jpg</a>\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:83321490825017af20b86bd5908fe8b6' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:0ab64ae24ed820728a6c40e385c6a6ed' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p>\n&nbsp;\n</p>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" width=\"600\" border=\"0\" height=\"300\" />\n</div>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img src=\"/files/u39948/bmakam.jpg\" width=\"350\" border=\"0\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img src=\"/files/u39948/ma.jpg\" width=\"350\" border=\"0\" height=\"237\" />\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:0ab64ae24ed820728a6c40e385c6a6ed' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:7c061f234f2eb6ec2d3038d26cf10b08' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bkun.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"250\" src=\"/files/u39948/kun.gif\" height=\"240\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\nขอขอบคุณรูปภาพจาก <u><span style=\"color: #810081\"><a href=\"http://www.fisheries.go.th/dof_thai/knownledge/job29/images/fd50_1.gif\">http://www.fisheries.go.th/dof_thai/knownledge/job29/images/fd50_1.gif</a></span></u>\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:7c061f234f2eb6ec2d3038d26cf10b08' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f13427cceba871a1a95280d450530e11' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"600\" src=\"/files/u39948/banner2.jpg\" height=\"300\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/bpao.jpg\" height=\"233\" />\n</p>\n<p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"350\" src=\"/files/u39948/pao1.jpg\" height=\"210\" />\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f13427cceba871a1a95280d450530e11' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:1b7c5e53840615e64bffaaa90edad92a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"300\" src=\"/files/u47532/Location2.gif\" height=\"230\" />\n</div>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n<p>\n<span class=\"postbody1\"><span style=\"color: #000000\"><span style=\"font-size: 9pt; line-height: 115%; font-family: \'Tahoma\',\'sans-serif\'\" lang=\"TH\"><span style=\"color: #46371f\"><strong><u>หลักง่ายๆ ควรจำดังนี้นะครับ</u></strong></span> </span></span></span>\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:1b7c5e53840615e64bffaaa90edad92a' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f3df4d77bb79055795a7ace42471e100' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div style=\"text-align: center\">\n<b><span style=\"color: #339966\" class=\"Apple-style-span\">การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ยานางิ</span></b>\n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n \n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n \n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n<img src=\"http://chinfarm.com/myimage/yanangi2.jpg\" alt=\"http://chinfarm.com/myimage/yanangi2.jpg\" width=\"720\" align=\"texttop\" height=\"482\" /> \n</div>\n<div style=\"text-align: center\">\n \n</div>\n<p style=\"margin: 0cm 0cm 0pt\" class=\"MsoNormal\">\n</p>', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f3df4d77bb79055795a7ace42471e100' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:68b9ad5e67b0bbe6dfafb0688044b9d8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"400\" src=\"/files/u47532/actor2_0.gif\" height=\"150\" />\n</div>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:68b9ad5e67b0bbe6dfafb0688044b9d8' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:dec9b163df2d77adbd3c4904a98dc138' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<img border=\"0\" width=\"400\" src=\"/files/u47532/your.gif\" height=\"212\" />\n</p>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:dec9b163df2d77adbd3c4904a98dc138' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:4a360e30a6edc0fd5fe8ddda7aaf3737' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><div style=\"text-align: center\">\n<img border=\"0\" width=\"400\" src=\"/files/u47532/learn.gif\" height=\"139\" />\n</div>\n<p>\n&nbsp;\n</p>\n', created = 1719281316, expire = 1719367716, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:4a360e30a6edc0fd5fe8ddda7aaf3737' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

น้ำพริกหนุ่ม อิน ไทยแลนด์

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.allthaifood.com/images/Nam_Prik_Num1122551153213.jpg

น้ำพริกปลาย่าง อิน ไทยแลนด์

 ขอบคุณรูปภาพจาก http://static1.pg.in.th/asset/photo/medium/19/A8BoywibJy.jpg

น้ำพริกมะขาม อิน ไทยแลนด์

 

 

น้ำพริกกุ้งเสียบ อิน ไทยแลนด์

ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.fisheries.go.th/dof_thai/knownledge/job29/images/fd50_1.gif

น้ำพริกเผา อิน ไทยแลนด์

การหาสถานที่ถ่ายทำ

 

หลักง่ายๆ ควรจำดังนี้นะครับ

การเพาะเห็ดอย่างง่ายการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ยานางิ

การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น ยานางิ
 
 
http://chinfarm.com/myimage/yanangi2.jpg 
 

การคัดเลือกนักแสดง

 

ตำเเหน่งในกองถ่าย

 

ขั้นตอนการเขียนบทภาพยนตร์

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 418 คน กำลังออนไลน์