การงานอาชีพ เทคโนโลยี, ช่วงชั้น 1 (ป.1-3)

 • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:b24f54f5ea16fa35153dbe07d0679a53' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong>ประกาศผลการตัดสินประเภททีม<br />\n</strong>โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1<br />\nชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา<br />\n \n</p>\n', created = 1718596894, expire = 1718683294, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:b24f54f5ea16fa35153dbe07d0679a53' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:d25d1b69d0700f39b08d9309b10af342' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong>ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล<br />\n</strong>โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1<br />\nชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี <br />\nและทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท </p>\n', created = 1718596894, expire = 1718683294, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:d25d1b69d0700f39b08d9309b10af342' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:1de19124eea607a116c3a94e6dce1eec' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong>ประกาศผลการตัดสินประเภททีม</strong><br />\nโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1<br />\nชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี <br />\nและทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท <br />\n------------------------ </p>\n', created = 1718596894, expire = 1718683294, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:1de19124eea607a116c3a94e6dce1eec' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:2bb486e70d5758eb05cd10a55e180327' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\nโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) <br />\nณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘ <br />\nถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร </p>\n', created = 1718596894, expire = 1718683294, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:2bb486e70d5758eb05cd10a55e180327' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:720c6aad857fac348b10bcc38ce372f1' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p align=\"center\">\n<strong>ประกาศผลการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1</strong><br />\n<strong>ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี </strong>\n</p>\n<p align=\"center\">\n--------------------------------\n</p>\n', created = 1718596894, expire = 1718683294, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:720c6aad857fac348b10bcc38ce372f1' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:14af0d8588f23b5b6b1d3114a51b69fb' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><table border=\"1\" width=\"550\" cellPadding=\"0\" cellSpacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td rowSpan=\"6\" vAlign=\"top\"><a href=\"/node/11736/submission/1593\">201.</a></td>\n<td vAlign=\"top\"><b>โรงเรียน</b></td>\n<td colSpan=\"3\" vAlign=\"top\">สตรีศรีสุริโยทัย</td>\n</tr>\n<tr>\n<td vAlign=\"top\"><b>ที่อยู่</b></td>\n<td colSpan=\"3\" vAlign=\"top\">1 ซ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กทม. 10120</td>\n</tr>\n<tr>\n<td vAlign=\"top\"><b>ชื่อเรื่อง</b></td>\n</tr></tbody></table>', created = 1718596894, expire = 1718683294, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:14af0d8588f23b5b6b1d3114a51b69fb' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:f750615649ac668e05fc3b47ba3e2af3' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><table border=\"1\" width=\"550\" cellPadding=\"0\" cellSpacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td rowSpan=\"6\" vAlign=\"top\"><a href=\"/node/11736/submission/1352\">101.</a></td>\n<td vAlign=\"top\"><b>โรงเรียน</b></td>\n<td colSpan=\"3\" vAlign=\"top\">สตรีศรีสุริโยทัย</td>\n</tr>\n<tr>\n<td vAlign=\"top\"><b>ที่อยู่</b></td>\n<td colSpan=\"3\" vAlign=\"top\">เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120</td>\n</tr>\n<tr>\n</tr></tbody></table>', created = 1718596895, expire = 1718683295, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:f750615649ac668e05fc3b47ba3e2af3' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ประเภททีม

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภททีม
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา
 

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

ประกาศผลการตัดสินประเภททีม โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภททีม
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท
------------------------

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)

รูปภาพของ ssspoonsak

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark) อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น ๘
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวันเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

--------------------------------

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 201-300

รูปภาพของ ssspoonsak
201. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง

ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 101-200

รูปภาพของ ssspoonsak
101. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เทคนิคการใช้งาน Power Point

รูปภาพของ ketsarin

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครประเภททีม

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครประเภททีม
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word

รูปภาพของ ketsarin

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 727 คน กำลังออนไลน์