เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word

รูปภาพของ ketsarin

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


       เทคนิคการใช้งาน Microsoft Word  

 
การใส่ลักษณะพิเศษให้กับตัวอักษร   การจัดรูปแบบ Word Art
การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร   การค้นหาข้อความในเอกสาร
การใช้ทาสก์เพน(Task Pane)   การจัดรูปในเอกสาร
แสดงหรือซ่อนปุ่มบนแุถบเครื่องมือ   การแทรกรูปภาพ
เลือกแสดงแุถบเครื่องมือแบบแุถวเดียวหรือสองแถว   การใส่หัวตารางอัตโนมัติ
ซ่อนหรือแสดงแถบเครื่องมือ   การทำเอกสารให้เป็นหลายคอลัมน์
หลายวิธีในการออกจากโปรแกรม Word   การนับจำนวนคำ
ยกเลิกคำสั่งที่ทำไปแล้ว   การเน้นข้อความสำคัญ
การตั้งค่าให้ Word แสดงไฟล์เอกสารเก่าล่าสุดมากกว่า 4 ไฟล์   การดูตัวอย่างเอกสารก่อนทำการพิมพ์
การทำ Word Art   การพิมพ์เอกสารจากแฟ้มขัอมูล

 

สร้างโดย: 
ครูเกศริน ขจรคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 522 คน กำลังออนไลน์