ตรวจสอบผลงานประเภทบุคคล จ.กรุงเทพฯ ลำดับที่ 201-300

รูปภาพของ ssspoonsak
201. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง งานประดิษฐ์
ผู้จัดทำ อ.ฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์ โทร 022110383
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18860
202. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวงยานาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ซออู้
ผู้จัดทำ นายนิพันธ์ วรรณเวช โทร 022110383
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18863
203. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง Paranoia
ผู้จัดทำ วนิดา นันทกิจ โทร 0867788865
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/
204. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง ไฟฟ้า น่ารู้
ผู้จัดทำ จำเริญ บุญยืน โทร 0832322244
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18871
205. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง 57 ยานนาวา สาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
ผู้จัดทำ ศรนรินทร์ สังวาลย์ โทร 0865104293
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18872
206. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.
ชื่อเรื่อง Value_Jewel
ผู้จัดทำ สมบัติ เอกเชี่ยวชาญ โทร 0896915599
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18867
207. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 10120
ชื่อเรื่อง ปริศนาอักษรไขว้
ผู้จัดทำ สรไกร สัตย์เพริศพราย โทร 0892258859
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18875
208. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร 10120
ชื่อเรื่อง ไตรยางค์
ผู้จัดทำ ครู แกวลิน โทร 0802650820
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/
209. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ยานนาวา สาทร กทม.10120
ชื่อเรื่อง ภาคตะวันออก
ผู้จัดทำ รัชญา ไชยนา โทร 0892047609
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18565
210. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง 57
ชื่อเรื่อง ภาคเหนือ
ผู้จัดทำ รัชญา ไชยนา โทร 0892047609
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18885
211. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ
ชื่อเรื่อง กำเนิดสุริยะจักรวาล
ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง โทร 022110383
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18729
212. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ยานนาวา สาทร กทม.10120
ชื่อเรื่อง ไตรยางค์
ผู้จัดทำ ครู เกวลิน โทร
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18886
213. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ
ชื่อเรื่อง การประหยัดพลังงาน
ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง โทร 022110383
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18531
214. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57
ชื่อเรื่อง ลายสือไทย
ผู้จัดทำ เกวลิน ทวีสุข โทร 022110383
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18893
215. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 เจริญกรุง 57 กทม
ชื่อเรื่อง รัฐธรรมนูญ
ผู้จัดทำ นิรุชา ปรีชาเลิศศิลป์ โทร 0807764644
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18892
216. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 แขวง ยานนาวา เขต สาทร กทม. 10120
ชื่อเรื่อง อาณาจักรสมัยสุโขทัย
ผู้จัดทำ นาง รัชยา ไชยนา โทร
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18895
217. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประวัติภาษาฝรั่งเศส
ผู้จัดทำ ดวงดาว สุวรรณประทีป โทร 022110383
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18897
218. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง อาณาจักรสมัยสุโขทัย
ผู้จัดทำ นาง รัชยา ไชยนา โทร
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18895
219. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ
ชื่อเรื่อง “ภาวะโลกร้อน” ความจริงช็อกโลก!!!
ผู้จัดทำ นางสาวพรรณนภา กำบัง โทร 022110383
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18898
220. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง กรุงเทพ
ชื่อเรื่อง คำราชาศัพท์น่ารู้ คู่เมืองไทย
ผู้จัดทำ เกวลิน ทวีสุข โทร
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18900
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 534 คน กำลังออนไลน์