รายชื่อโรงเรียนที่สมัครประเภททีม

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครประเภททีม
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

  ผู้เข้าแข่งขันกรุณาตรวสอบข้อมูล ถ้ามีข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องที่ ที่นี่ หรือ webmaster@thaigoodview.com

  • รายชื่อ: เป็นรายชื่อของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
    (1) โรงเรียนทั่วไป
    (2) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด) และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • ประเภท: เป็นประเภทของโรงเรียนที่จะใช้ในการตัดสิน
  • ที่อยู่: เป็นที่อยู่ในการจัดส่งวุฒิบัตร และของรางวัล

   ในกรณีที่ท่านไม่แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ผิดพลาดของท่าน ซึ่งจะส่งผลต่อการติดต่อ และการจัดส่งของรางวัล วุฒิบัตร 


001. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย: เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
002. กสิณธร(เซนต์ปีเตอร์): 110 หมู่ 6 ซอย 24/8 ถ.กาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
003. กันทรารมณ์: เลขที่ 1 ตำบลดูน อำเภอกันทรารามย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
004. กัลยาณวัตร: เลขที่ 240 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
005. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม: ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
006. กุดดู่พิทยาคม: หมู่ 12 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
007. กุดบงพิทยาคาร: เลขที่ 156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
008. กุดเรือคำพิทยาคาร: เลขที่ 96 หมู่ 9 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
009. กู่จานวิทยาคม: เลขที่ 127 หมู่ที่ 3 บ้านสมบูรณ์พัฒนา ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
010. คลองทรงกระเทียม: เลขที่ 1/4 หมู่ 8 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
011. คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์: เลขที่ 207 หมู่ 2  ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
012. คันโช้งพิทยาคม: ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป       
013.โคกสีพิทยาสรรพ์: ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
014. จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย: เลขที่ 345 หมู่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
015. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง: เลขที่ 196 หมู่ 4 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
016. เฉลิมขวัญสตรี: เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
017. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี: 154 หมู่1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
018. ชำนาญสามัคคีวิทยา: เลขที่ 108 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
019. ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์): เลขที่ 114 หมู่ 7 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
020. ชุมชนวัดบางไผ่: เลขที่ 15 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
021. เชียงม่วนวิทยาคม: เลขที่ 251 หมู่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
022. เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์: เลขที่ 92 ซอยมิตราคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
023. เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์: เลขที่ 6/8 หมู่ 2 แขวงคลองสอง เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
024. เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์: เลขที่ 39/4 หมู่ 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
025. เซนต์ไมเกิ้ล: เลขที่ 46 ซอยสาทร 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
026. ดรุณานุกูลหัวถนน: เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
027. ดรุโณทัย: เลขที่ 49 ถนนเจิมปัญญา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
028. ดำรงราษฎร์สงเคราะห์: เลขที่ 554 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
029. ตรังรังสฤษฎ์: เลขที่ 1 หมู่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
030. ตากพิทยาคม: เลขที่ 12 ถนนท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
031. เตรียมอุดมศึกษา: เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
032. เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้: หมู่ที่ 6 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
033. ท่าจำปาวิทยา: เลขที่ 50 หมู่ 10 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
034. ทุ่งช้าง: เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
035. เทคโนโลยีชลบุรี: เลขที่ 80/90 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
       ประเภท: -
036. เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค): เลขที่ 231 หมู่ 2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
       ประเภท: -
037. เทพศิรินทร์ นนทบุรี: เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
038. ไทรน้อย: เลขที่ 127 หมู่ 5 ถนนต้นเชือก-ไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
039. นครนายกวิทยาคม: ข1-330 ถนนสุวรรณศร ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
040. นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี: เลขที่ 119/1 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
041. นวมินทราชูทิศ พายัพ: เลขที่ 186 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
042. นวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร: เลขที่ 115 หมู่ 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10230
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
043. นางรอง: เลขที่ 19 ถ.ณรงค์รักษาเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
044. นารีนุกูล: เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
045. นารีรัตน์: เลขที่ 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
046. นิคมสร้างตนเอง 8: หมู่ 3 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
047. โนนสุวรรณพิทยาคม: 183 หมู่ 1 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
048. บ่อหยวก: หมู่ 3 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 55220
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2)

049. บัณฑิตศึกษาลัย: เลขที่ 136 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
050. บางคูลัด: เลขที่ 62 หมู่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
051. บ้านกรวดวิทยาคาร: เลขที่ 144 หมู่ที่ 4 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
052. บ้านกุดนาแก้ว: หมู่ที่ 7 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
053. บ้านแก่งวิทยา: เลขที่ 343 หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
054. บ้านทุ่งส่อหงษา: เลขที่ 636 หมู่ 11 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
055. บ้านน้ำดิบ: เลขที่ 144 หมู่ 6  บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
056. บ้านโนนจานหนองแสง: หมู่ 3 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
057. บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา: หมู่ 3 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
058. บ้านสระมาลา ตำบลคลองมานิง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2)
059. บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์): หมู่ที่ 11 บ้านหนองโคลน ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
060. บ้านห้วยหละ: เลขที่ 138 หมู่ 14 ตำบลป่าหพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
061. บึงมะลูวิทยา: เลขที่ 175 หมู่ 1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
062. บึงสามพันวิทยาคม: เลขที่ 800 หมู่ 7 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
063. เบตง"วีระราษฎร์ประสาน": เลขที่ 19 ถ.รวมวิทย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2)
       (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว) ไม่จำเป็นต้องส่ง

064. ปทุมเทพวิทยาคาร: อำเภอเมือง จ.หนองคาย  43000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
065. ประชาสงเคราะห์: เลขที่ 112 ม.6 ซ.เทศบาล 18 ถ.แสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
066. ประชาอุปถัมภ์: อำเภอเมือง จ.นนทบุรี
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
067. ปรางค์ทองวิทยา: เลขที่ 268 หมู่ 13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
068. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย: เลขที่ 117 ถ.แก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
069. ปัญญาวรคุณ: เลขที่ 8 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
070. ปากท่อพิทยาคม: อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
071. ปิยะบุตร์: เลขที่ 133 หมู่ 6  ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15100
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
072. พนัสพิทยาคาร: เลขที่ 52 หมู่ที่4 ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี20140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
073. พระแก้ววิทยา: ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
074. พระสุธรรมยานเถระวิทยา: เลขที่ 60 หมู่ 1 ถ.อุทัย - มโนรมย์ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
075. พระหฤทัยเชียงใหม่: เลขที่ 225 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ 50000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
076. พิชญศึกษา: เลขที่ 94/1 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ซอยสุขาประชาสรรค์ 3
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
077. พุทธิรังสีพิบูล: ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
078. พุทไธสง: เลขที่ 3 หมู่4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
079. เพชรราษฎร์บำรุง: ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
080. โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา: ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
081. ไพโรจน์วิชชาลัย: เลขที่ 143  ม.9 ถ.ร้อยเอ็ด-ดินดำ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
082. มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม: เลขที่ 19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
083. มอ.วิทยานุสรณ์: เลขที่ 110/5 ถ.ปุณณกันต์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
084. มัธยมพระราชทานนายาว: เลขที่ 342 หมู่ 18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2)
085. มัธยมวัดหัตถสารเกษตร: เลขที่ 34 หมู่ 8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
086. เมืองตลุงพิทยาสรรพ์: เลขที่ 191 ม.3 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
087. แม่เมาะวิทยา: เลขที่ 1937 หมู่ 8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง 52220
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
088. แม่ระมาดวิทยาคม: อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
089. แม่ริมวิทยาคม: เลขที่ 668 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
090. ยานนาเวศวิทยาคม: เลขที่ 146 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
091. เยาวเรศศึกษา: เลขที่ 161 ถ.พโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  34000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
092. ร่องตาทีวิทยา: เลขที่ 374 หมู่ 10 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
093. ระยองวิทยาคม: เลขที่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
094. ราชประชานุเคราะห์ 24: เลขที่ 149 หมู่ 10 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
095. ราชประชานุเคราะห์ 31: เลขที่ 99 หมู่10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2) 
       (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว) ไม่จำเป็นต้องส่ง
096. ลับแลพิทยาคม: ถนนอินใจมี หมู่ที่ 13 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
097. ลิไทพิทยาคม: ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
098. เล็กโกเมศอนุสรณ์: เลขที่ 38/2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลวังดาล อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
099. วัดดอนตูม: ถ.ทรงพล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
100. วัดท่าพระ: เลขที่ 30 ซ.จรัญฯ 4 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
101. วัดโบราณหลวง: หมู่ที่ 1 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
102. วัดสุทธาราม: เลขที่ 403/1 แขวงบางลำภูล่าง ซ.เจริญนคร46 ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ 10600
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
103. วัดสุทธิวราราม: เลขที่ 252 ถ.เจริญกรุง เเขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
104. วัดสุนทริกาวาส: หมู่ 6 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
105. วัดห้วยจระเข้วิทยาคม: เลขที่ 445/5 ถนนพิพิธประสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
106. วัดใหม่ผดุงเขต: เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
107. วารีเชียงใหม่: เลขที่ 59  หมู่ 6  ถ.มหิดล  ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
108. วาสุเทวี: เลขที่ 200 จันทน์ 23 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป  
109. วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์: เลขที่ 84 ม. 4  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
110. วิทยานุกูลนารี: ถ.สามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
111. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก: เลขที่ 410 หมู่ 1 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
        ประเภท: - (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว) ไม่จำเป็นต้องส่ง
112. วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC): เลขที่ 36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน จ.กรุงเทพฯ 10220
        ประเภท: - (ได้รับใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว) ไม่จำเป็นต้องส่ง
113. วิสุทธรังษี: เลขที่ 32 ถ.แสงชูโต อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
114. เวียงป่าเป้าวิทยาคม: เลขที่ 212 หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
115. ศรีแก้วพิทยา: บ้านศรีแก้ว  ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
116. ศรีวิกรม์: เลขที่ 1020 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
117. ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน: เลขที่ 179 หมู่ที่ 5 บ้านดอนมูล ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
118. ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี: เลขที่ 1 หมู่ 14 ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170 
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2)
119. ศึกษาสงเคราะห์นางรอง: ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
       ประเภท: โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (ประเภทที่ 2) 
       (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว) ไม่จำเป็นต้องส่ง
120. สตรีระนอง: อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
121. สตรีวิทยา 2: เลขที่ 47 หมู่ 2 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
122. สตรีศรีสุริโยทัย: เลขที่1 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
123. สตรีสมุทรปราการ: เลขที่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
124. สตรีสิริเกศ: ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
125. สตึก: เลขที่ 123 หมู่ 23 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
126. สรรพวิทยาคม: เลขที่ 51 ถนนประสาทวิถี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
127. สระแก้ว: เลขที่ 58 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
128. สลกบาตรวิทยา: เลขที่ 1449 หมู่ 1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
129. สันป่าตองวิทยาคม: เลขที่ 134 ม.11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
130. สายปัญญารังสิต: จังหวัดปทุมธานี
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
131. สิรินธร: ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
132. สุราษฏร์พิทยา: เลขที่ 388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
133. เสลภูมิ: เลขที่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ เรียบร้อยแล้ว)
134. โสมาภาพัฒนา: เลขที่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ 10510
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
135. หนองแค "สรกิจพิทยา": ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  18140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
136. อนุบาลยอดไม้งาม: เลขที่ 70 ซอย2 ถนนเดิมบาง ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
137. อนุบาลลานสัก: หมู่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
138. อนุบาลวัดอู่ตะเภา: หมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
139. อนุบาลศรีประชานุกูล: ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป
140. อนุบาลหนองคาย: ถนนศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป 
141. อุดมดรุณี: ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
142. อุดมวิทยา: เลขที่ 104 ซอยนครนายก 31 ถนนนครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130             
      
ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)
143. อุตรดิตถ์: เลขที่ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
       ประเภท: โรงเรียนทั่วไป (ได้รับใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ เรียบร้อยแล้ว)


สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

อาจาร์พูนศักดิ์ครับ  ลงรูปทำไงครับทำไม่เป็น   UndecidedUndecidedUndecided

รูปภาพของ Ja2536

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
จัดเป็นโรงเรียนประเภทที่ 2
ไม่ใช่ประเภททั่วไปนะคะ ช่วยแก้ไขให้ด้วย
ขอบคุณคะ

ทามมัยประกาศผลช้าจังคัฟ

เลื่อนวันประกาศผลให้เร็วกว่าเดิมม่ายหรอคัฟ

รูปภาพของ ssspoonsak

งง

เดิมประกาสผลวันที่ 7 กุมภาพันธ์นะครับ ตอนนี้เลื่อมาอีก 1 อาทิตย์ เร็วขึ้นนะครับ ไม่ไช่ช้าครับ

ขนาดนี้ยังทำไม่ทันเลยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

คุณครูพูนศักดิ์คะ ดิฉันขอชื่นชมในความตั้งใจของคุณครูที่อุทิศเวลาให้กับการศึกษา ให้โอกาสเพื่อนครูได้แสดงผลงาน เป็นประโยชน์มากค่ะขอบคุณและขอบคุณ

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ
ขอยืนยันว่า จะเป็นเวทีให้ครุและนักเรียนได้แสดงผลงาน เป้าหมายคือ
1. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเอง
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเพื่อนครูและเยาวชนไทยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

แข่งแบบแยกประเภทโรงเรียน หรือรวมประเภทคะ?

รูปภาพของ supatkul

ตัดสินแบบแยกประเภท คือ

1. โรงเรียนทั่วไป
2. โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในโครงการสมเด็จพระเทพฯเพื่อเด็กด้อยโอกาส(โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร )
ครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

รับทราบและแก้ไขแล้วครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ถ้าข้อมูลประเภทโรงเรียนผิด แจ้งที่นี่ด่วน ก่อนวันที่ 5 มกราคม 2552

(1) โรงเรียนทั่วไป
(2) โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกสังกัด) และโรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 523 คน กำลังออนไลน์