ช่วงชั้น 4 (ม.4-6)

  • warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:270ce67d1fd0b7b32e19c88e6edee927' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
  • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><table align=\"center\" bgColor=\"#ffb7cd\" width=\"600\" cellPadding=\"0\" cellSpacing=\"0\" border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colSpan=\"3\">\n<object classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0\" width=\"600\" height=\"142\">\n <param name=\"width\" value=\"600\" />\n <param name=\"height\" value=\"142\" />\n <param name=\"src\" value=\"/files/u21093/head.swf\" />\n <embed type=\"application/x-shockwave-flash\" width=\"600\" height=\"142\" src=\"/files/u21093/head.swf\"></embed>\n </object></td>\n</tr></tbody></table>', created = 1718793387, expire = 1718879787, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:270ce67d1fd0b7b32e19c88e6edee927' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

การปิดโปรเจ็กต์

การเปิดโปรเจ็กต์

วิธีการลงโปรแกรม

 

การใช้งานโปรแกรมแบบหลายทางเลือก


การใช้งานแบบสองทางเลือก


การเขียนโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือก


การเขียนโปรแกรมแบบทางเลือก


การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ

การแปลงชนิดข้อมูล

การแสดงผล Message Box

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 718 คน กำลังออนไลน์