การเขียนโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือก


การเขียนโปรแกรมแบบ 1 ทางเลือก

การใช้งาน if
                เป็นการทำงานที่มีการเลือกหนึ่งตัวเลือก ซึ่งถ้าเงื่อนไขเป็นจริง (true) จะทำงานคำสั่งที่อยู่ภายในเครื่องหมายวงเล็บปีกกานั่นเอง
                รูปแบบ กรณีคำสั่งเดี่ยว (single statement)
                if (เงื่อนไข){คำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ; }

                ตัวอย่าง กรณีคำสั่งเดี่ยว
if(textBox1.text= = “”)||(textBox2.Text= = “”){MessageBox.Show(“กรุณาป้อนข้อมูล”);}

                รูปแบบ กรณีที่มีคำสั่งมากกว่าหนึ่งคำสั่ง (compound statement)
if (เงื่อนไข){
คำสั่งที่ 1 เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ;
คำสั่งที่ 2 เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ;
….
คำสั่งที่ n เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง ;
}
ตัวอย่าง กรณีเป็นคำสั่งที่มีมากกว่าหนึ่งคำสั่ง
if(age<60)
{
pictureBox1.Visible = true; //แสดงรูปภาพ 1
pictureBox2.Visible = false; //ซ่อนรูปภาพ 2
label3.Text = คุณเป็นเยาวชน
}

						 			
			

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์