การแปลงชนิดข้อมูล

                   การแปลงชนิดข้อมูล

เนื่องจากภาษาซีชาร์ปนั้นเข้มงวดเรื่องชนิดข้อมูลมาก เราไม่สามารถนำข้อมูลต่างชนิดกันมาใช้งานร่วมกันได้ แต่จะต้องนำมาทำการแปลงให้เป็นข้อมูลชนิดเดียวกันก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ 
เมท็อด ความหมาย ตัวอย่าง
int.Parse(ข้อความ); แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร (string)ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม i=int.Parse(textbox1.Text);หมายถึงแปลงข้อมูลที่ได้รับจาก textBox1 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิด String ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็มแล้วเก็บค่าไว้ที่ตัวแปร i
double.Parse(ข้อความ); แปลงข้อมูลชนิดตัวอักษร(string)ให้เป็นข้อมูลชนิดจำนวนจริง(double) i=Double.Parse(“22.45”); หมายถึง แปลงข้อมูล “22.45”
ToString(); แปลงข้อมูลประเภทใด ๆ ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร (string) Int a = 20;textBox1.Text=a.ToString();หมายถึง แปลงตัวเลข 20 ซึ่งเป็นข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม(int) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วแสดงผลใน textbox1(textbox จะแสดงผลได้เฉพาะข้อมูลชนิด string)
DateTime.Now.Tostring(); แปลงข้อมูลชนิดวันเวลา (DateTime) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร(string) str1 = DateTime.Now.Tostring();หมายถึง แปลงข้อมูลวันเวลาปัจจุบัน (DateTime.Now) ให้เป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร แล้วกลับค่าในตัวแปร str1

 

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 353 คน กำลังออนไลน์