การใช้งานโปรแกรมแบบหลายทางเลือก


การเขียนโปรแกรมแบบหลายทางเลือก

การใช้งานแบบหลายทางเลือก
ในกรณีต้องการตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ซ้อนกัน เรามักใช้งาน if…else…if แบบซ้อนกัน ซึ่งจะซ้อนเข้าไปกี่ชั้นก็ได้
  รูปแบบ
       if(เงื่อนไข 1)
          {
               คำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่ 1 เป็นจริง;
          }
        else if(เงื่อนไข 2)
        {
               คำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่ 2 เป็นจริง ;
         }
         else
         {
                คำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่ 1 และ 2 เป็นเท็จ;
         }

          

 

												 									
			

สร้างโดย: 
นางสาวธันสินีย์ เหล่าวีระธรรม & ว่าที่ร.ต. เดชา ดรินทพงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 316 คน กำลังออนไลน์