ช่วงชั้น 1 (ป.1-3)

warning: Creating default object from empty value in /home/tgv/htdocs/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ขอเชิญผู้เข้าเรียนรู้การใช้บล็อก ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอเชิญผู้เข้าเรียนรู้การใช้บล็อก ร่วมแสดงความคิดเห็น

บุคคลสำคัญของโลก

รูปภาพของ ssspoonsak

บุคคลสำคัญของโลก

index1.gif

จำนวนนับ 1 ถึง 10

รูปภาพของ ssspoonsak

จำนวนนับ 1 ถึง 10 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปภาพของ ssspoonsak

รูปเรขาคณิตสองมิติ คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษา

          รูปเรขาคณิต 2 มิติ เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเกี่ยวกับชนิดของรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

รูปภาพของ sss28261

 

กว่าจะมาเป็น e-Book

บริการโทรเลข จากอดีตวันนั้น จนถึงวันนี้

รูปภาพของ ssspoonsak

มองย้อนหลังบริการโทรเลข ศึกษา อดีตวันนั้น จนถึงวันนี้ [29 ก.พ. 51 - 06:28]

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย ทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ supatkul

สมัยอาณาจักรน่านเจ้า

 1. พระเจ้าเหม่งแซเจ้า
 2. พระเจ้ามองกาตา
 3. พระเจ้าสินุโล (โอรสพระเจ้ามองกาตา)
 4. พระเจ้าพีล่อโก๊ะ (ขุนบรม)
 5. พระเจ้าโก๊ะล่อฝง (โอรสพระเจ้าพีล่อโก๊ะ)

กำเนิดภาษาไทยและหลักสูตรท้องถิ่น ช่วงชั้นที่ 2-3

รูปภาพของ ssspoonsak

กำเนิดภาษาไทยและหลักสูตรท้องถิ่น วิชาภาษาไทย ช่วงประถมศึกษา

... " พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์  แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบาลเมือง กูพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสาม ผู้หญิงสอง พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตียมแต่ยังเล็กเมื่อกูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก พ่อกูไปรบขุนสามชน หัวซ้ายขุนสามชนขับมาหัวขวา ขุนสามชนเคลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกูหนีญญ่ายพ่ายจะแจ กูบ่หนี กูขี่ช้างเนกพล กูขับเข้าก่อนพ่อกู กูต่อตั้งด้วยขุนสามชน ตนกูพุ่งช้างขุนสามชนตัวชื่อมาสเมืองแพ้ ขุนสามชนพ่ายหนี พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู พระรามคำแหง เพื่อกูพุ่งช้างขุนสามชน "...

คำประพันธ์ วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น

รูปภาพของ ssspoonsak

คำประพันธ์ วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นป. 2

รูปภาพของ ssspoonsak

 คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นป. 2 เกี่ยวกับคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด ที่จะฝึกกันในครั้งนี้มีทั้งหมด    25  คำ  ได้จากการทดสอบ  วิเคราะหคำที่นักเรียนเขียนผิด มีดังนี้

               บวช     ตรวจ      พญาครุฑ     ปรากฏ     เมตตา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์