รูปเรขาคณิตสองมิติ

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

red_spot.gif 

 

 

รูปเรขาคณิตสองมิติ

          รูปเรขาคณิต 2 มิติ เป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ซึ่งเกี่ยวกับชนิดของรูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม

          ในการจัดทำแหล่งความรู้ เรื่อง รูปเรขาคณิต 2 มิติ จะมีส่วนที่เป็นเนื้อหาและแบบทดสอบในแต่ละเรื่อง แนะนำให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน จึงเข้าไปศึกษาเนื้อหา หลังจากนั้นจึงทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบตนเองว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมมากน้อยเท่าไร

ไปผู้จัดทำ

 fish_blue.gif

จัดทำโดยครูอรพรรณ อินทโชติ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
copyright[c] 2005 MissOrapun Intachod All right reaerved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.