บล็อกของ ssspoonsak

 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:9e286e6b945a82c5e5f26ae86a803b35' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p style=\"color: #2a6d7e;\" align=\"center\"><strong><span style=\"color: #ff0000;\" data-mce-mark=\"1\">แจ้งผู้ใช้งานบล็อกในเว็บไซต์ www.thaigoodview.com</span></strong></p>\n<p style=\"color: #2a6d7e;\" align=\"center\"><strong><span data-mce-mark=\"1\"><span style=\"color: #ff0000;\"><a href=\"https://www.thaigoodview.com/knowledge/2129/copyright\" target=\"_blank\">ด่วน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558&nbsp;คลิกอ่านรายละเอียด</a></span><br /></span></strong></p>\n', created = 1716963914, expire = 1717050314, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:9e286e6b945a82c5e5f26ae86a803b35' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '3:232152994c4173937352becc53e44e38' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<!--paging_filter--><p><strong>ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว</strong> ...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร</p>\n<p align=\"center\">&nbsp;<img src=\"/files/u9/2010-08-30_155301.jpg\" alt=\"สถิติ Thaigoodview\" width=\"600\" height=\"285\" border=\"0\" /></p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ขณะนี้องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนไทยกู๊ดวิว โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด เพียงต้องการให้ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์สีขาวที่มีข้อมูลให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล ให้เข้ามาใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)</p>\n', created = 1716963914, expire = 1717050314, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '3:232152994c4173937352becc53e44e38' in /home/tgv/htdocs/includes/cache.inc on line 112.

การใช้ ZOOM โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

รูปภาพของ ssspoonsak

การใช้ ZOOM เบื้องต้น
โดยครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

  

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://zoom.us

 
ภาพที่ 1

การใช้ ZOOM โดย รศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ

รูปภาพของ ssspoonsak

การใช้ ZOOM ในการเรียนการสอน

วิทยาการคำนวณ ระดับประถม เปลี่ยนแค่ชื่อ แต่เนื้อหาเหมือนเดิมนะ ♥️

รูปภาพของ ssspoonsak

เปลี่ยนแค่ชื่อ แต่เนื้อหาเหมือนเดิมนะ โป้ง ก้อย อิ่ม อยู่ครบ

อาจารย์ท่านใดที่มีเล่มป.1,2,4,5 ที่จัดพิมพ์ก่อนหน้านี้ ก็ยังใช้ได้

สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์องค์การค้าของ สกสค. หรือตรวจสอบรายชื่อร้านค้าตัวแทนได้จากลิงก์นี้ค่ะ https://www.suksapanpanit.com/index.php?route=bossblog%2Farticle&blog_ar...

ส่วนระดับมัธยมศึกษาจะยังเป็น เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เหมือนเดิม

 

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ ssspoonsak

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด
สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
 1. คุณครูต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org/
 2. หากเป็นสมาชิกแล้วต้อง login เข้าสูระบบก่อน
 3. คู่มือครูทั้งหมดสำหรับครูเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย

 

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์

รูปภาพของ ssspoonsak

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด
สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
 1. คุณครูต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org/
 2. หากเป็นสมาชิกแล้วต้อง login เข้าสูระบบก่อน
 3. คู่มือครูทั้งหมดสำหรับครูเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย

รวมลิ้งค์คู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลด สำหรับปีการศึกษา 2562 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

รูปภาพของ ssspoonsak

 

รวมคู่มือครูพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว สำหรับปีการศึกษา 2562
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
 1. คุณครูต้องสมัครสมาชิกก่อนที่เว็บไซต์ https://www.scimath.org/
 2. หากเป็นสมาชิกแล้วต้อง login เข้าสูระบบก่อน
 3. คู่มือครูทั้งหมดสำหรับครูเท่านั้น เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายบนสื่อสาธารณะ ห้ามจำหน่าย

การใช้งาน kahoot

รูปภาพของ ssspoonsak

เอกสารประกอบการอบรม
จากออนไลน์สู่ห้องเรียน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรศัพท์มือถือในห้องเรียน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเรียนให้ได้ผลดี
เรื่อง การวัดและประเมินผลแบบโหด มัน ฮา
ปรับปรุง ครั้งที่ 5
01-12-2560
โดย
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
Email: webmaster@thaigoodview.com

 

การวัดและประเมินผลแบบโหด มัน ฮา

Kahoot

การใช้งาน Wheeldecide

รูปภาพของ ssspoonsak

CAN'T DECIDE? 
WHEEL DECIDE FOR YOU!

การใช้งาน Wheeldecide เป็นเครื่องในการจัดการเรียนรู้

นายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ID Line : thaigoodview

ร่วมด้วยช่วยกันครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

แจ้งผู้ใช้งานบล็อกในเว็บไซต์ www.thaigoodview.com

ด่วน พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 คลิกอ่านรายละเอียด

ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว ...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

 สถิติ Thaigoodview

          ขณะนี้องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนไทยกู๊ดวิว โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด เพียงต้องการให้ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์สีขาวที่มีข้อมูลให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล ให้เข้ามาใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 369 คน กำลังออนไลน์