ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

รูปภาพของ ssspoonsak

ช่วยกันแจ้งผลการใช้งาน ไทยกู๊ดวิว ...ว่าเร็ว ช้า อย่างไร

 สถิติ Thaigoodview

          ขณะนี้องค์กรหลักที่ให้การสนับสนุนไทยกู๊ดวิว โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ประการใด เพียงต้องการให้ไทยกู๊ดวิว เป็นเว็บไซต์สีขาวที่มีข้อมูลให้ครูและนักเรียนได้เข้ามาค้นหาข้อมูล ให้เข้ามาใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ได้แก่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การปรับปรุงด้านเครื่องแม่ข่าย

 • วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ทำการเพิ่ม CPU เป็น 2 CPU เรียบร้อยแล้วครับ เมื่อ เวลา 07:30 น. ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 3 นาที
  สาเหตุที่ต้องเพิ่มคือ ผมได้แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นผู้สนับสนุนดูแลเครื่องแม่ข่ายของไทยกู๊ดวิว ว่า
        ขณะนี้มีครูและนักเรียนเข้ามาใช้งานเยอะมาก ทำให้เข้าช้ามาก โดยเฉพาะในช่วง 15.00-21.00 น. เพราะเปิดเรียนใหม่ นักเรียนกำลังสมัครสมาชิกและเริ่มทำงานต่างๆ จะมีคนใช้งาน 4-5 พัน IP/ชม. ซึ่งผมขอความกรุณาให้เพิ่ม CPU อีก 1 ตัว ในเครื่องเซิฟร์เวอร์
       ก็ได้รับการตอบสนองในทันที ในเวลา 10 นาที จากบุคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยท่านให้ความสำคัญกับครูและนักเรียนที่เข้ามาใช้งานในไทยกู๊ดวิวเพื่อการเรียนการสอน หาความรู้ พวกเราต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับ ขอให้ท่านที่เข้ามาใช้งาน แจ้งผลการใช้งานที่แสดงความคิดเห็นครับ
 • ช่วงนี้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1/2553 การเข้าใช้งานไทยกู๊ดวิวอาจจะเริ่มมีปัญหา เพราะคนเข้าใช้งานมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ที่เข้าใช้งานไทยกู๊ดวิวมี 2 ประเภท
  1. เข้ามาหาข้อมูลเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะใช้แบนด์วิธไม่มากนัก
  2. เข้ามาสร้างบทเรียน หรือสร้างบล็อก ซึ่งจะใช้แบนด์วิธมากกว่าประเภทแรกสองเท่าตัว 
        ผู้เข้าใช้งานประเภทที่สองมีมากขึ้นเรื่อย เพราะมีโรงเรียนเข้ามาใช้งานจำนวนมาก จากเดิมวันละกว่า 50,000 IP ซึ่งเป็นผู้ใช้ประเภทที่ 1 จะเป็นบางวันที่ขึ้นไปกว่า 60,000 IP ก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่พอมาเพิ่มเป้นประเภทที่ 2 มากขึ้น พอผู้ใช้ถึง 60,000 IP ก็ทำให้ CPU ซึ่งเพิ่มเป็น 2 ตัว ไม่สามารถประมาวลผลได้ทัน ทำให้มีการรอคิวประมวลผล จึงทำให้ผู้เข้าใช้งานรู้สึกช้า บางครั้งก็ถึงกับหยุดชงักไปเลย 
        ทางเว็บไทยกู๊ดวิวจึงได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาทางแก้ไข โดยเบื้องต้นแก้ไขเร่งด่วนคือจะเพิ่มเป็น 4 CPU จากเดิม 2 CPU จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น ส่วนในระยะยาว จะแยกส่วนที่เป็นฐานข้อมูลออกจากข้อมูลทั่วไป ไปไว้อีก Server เพื่อให้การประมวลผลเร็วขึ้น อาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 อาทิตย์นะครับ
        ดังนั้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 12:04:03 น. ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้เพิ่ม CPU เป็น 4 CPU เรียบร้อยแล้วครับ ใช้เวลา down ระบบทั้งสิ้น 13 นาที 4 วินาที เสร็จเมื่อเวลา 12:17:07 น.
        ต้องกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมแทนเด็กๆนักเรียนด้วยครับ

 • หลังจากที่ได้ปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายกันมาระยะหนึ่งแล้ว ก็เกิดปัญหาการใช้งานอีก คือ ผู้ใช้งานได้เพิ่มจากวันละกว่า 50,000 IP บางวันขึ้นไปถึง 60,000 IP เป็นวันกว่า 80,000 IP ทำให้ไม่สามารถประมาวลผลได้ทัน มีการรอคิวประมวลผล จึงทำให้ผู้เข้าใช้งานรู้สึกช้า บางครั้งก็ถึงกับหยุดชงักไปเลย
          ทางเว็บไทยกู๊ดวิวจึงได้ประสานไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อหาทางแก้ไข ขณะนี้ได้ปรับปรุงแก้ไขโดยแยก Database และตัวเว็บออกจากกัน ไปไว้ที่ Server ใหม่ คือ
  1. Web Server
     - CentOS 6.2
     - Apache
     - 4 CPUs
     - 8 GB of RAM
     - Harddisk 300 GB
  2. Database Server
     - CentOS 6.2
     -  MySQL Server
     - 4 CPUs
     - 8 GB of RAM
     - Harddisk 150 GB
         ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อเวลา 04.00 น. เช้ามืดของวันที่ 22 มีนาคม 2555
         ผมครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ในนามของผู้ดูแลเว็บ www.thaigoodview.com ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุม ท่านอธิการบดี ศูนย์ ICT คุณธนศักดิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ และที่สำคัญคือคุณสุกรี  พัฒนภิรมย์ ที่แก้ไขปรับปรุงทั้งคืน รวมทั้งทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
  ช่วยกันแจ้งข้อบกพร่อง ติดขัด มาด้วยนะครับ จะได้ดำเนินการปรับปรุงต่อไป

การปรับปรุงระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System)

 • เนื่องจาก CMS Drupal ที่ใช้งานตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551 คือรุ่น 5.0 แล้วปรับเป็น 5.5 ซึ่งโครงสร้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับในเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์กับการรักษาความปลอดภัย เมื่อ Drupal มีการพัฒนาเป็นรุ่น 6.0 ก็คิดว่ายังไม่ปรับดีกว่า จนปัจจุบัน Drupal ได้พัฒนาปรับเป็นรุ่น 7.22 ก็นับเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว สมควรจะมีการปรับเปลี่ยนเสียที จึงได้ประสานงานกับคุณสุกรี พัฒนภิรมย์ ผู้ที่คอยดูแลเราตลอดว่าช่วยอนุเคราะห์ปรับให้ด้วย ท่านก็ดีใจหายทำให้ทันที เริ่มจากปรับจากรุ่น 5.5 มาเป็น 6.28 ตั้งแต่ 10 เมษายน 2556 เสร็จเอา 15 เมษายน 2556 แล้วกำลังจะปรับจาก 6.28 เป็น 7.22 ให้เสร็จในเมษายน 2556 นี้ หรือย่างช้าก็จะเป็นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2556
         ดังนั้นช่วงนี้ อาจมีการปิดเว็บเป็นครั้งคราว อย่าตกใจนะครับ ข้อมูลและการใช้งานทำตามปกติได้ครับ เครื่องมือต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ลองศึกษาดูนะครับ ส่วนคู่มือฉบับใหม่ จะออกมาให้ใช้งาน หลังจากปรับเป็นรุ่น 7.22 แล้วนะครับ แล้วจะมาส่งข่าวต่อครับ

รูปภาพของ sss29106_1

Error บ่อยค่ะ

รูปภาพของ tsosittisak

ขอขอบพระคูณมหาลัยศรีปทุมและครูพูฯศักดิ์  เร็วขึ้นครับ

ผมเข้าไปอ่านเร็วมาก

รูปภาพของ stn38443

เร็วค้ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...........   http://www.thaigoodview.com/node/146184

ช้าคับ

รูปภาพของ ynwkossakuntala

ใช้ได้ดี..OK คะ

ขอบคุณนะคะLaughing

รูปภาพของ wrtkamnung

ขอแสดงความยกย่อง เทิดทูน บอกว่าขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง ที่ทำสิ่งดีๆไว้ในแผ่นดินไทยนี้

คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

รูปภาพของ krukung

ขอบคุณท่านที่ใจบุญ  รู้สึกว่าเร็วขึ้น  สอนนักเรียนง่ายขึ้น

รูปภาพของ sss28055

เร็วดีค่ะอาจารย์ Smile

รูปภาพของ wpc

เร็วใช้ได้ดีครับ อยากให้มีการใช้งานได้เรื่อย ๆ ครับ ถ้าเป็นไปได้ขยาย server ให้มากขึ้นด้วยครับ

ระบบสมาชิกควรทำเป็นปี จะได้ไม่เต็ม

 

เนื้อหาเยอะขนาดนี้  ความเร็วขนาดนี้  สุดยอดครับ...Wink

ช่วงนี้ผมเข้ามาเยี่ยมบ่อยใช้งานได้รวดเร็วดีครับ

ผมเข้ามาใช้วันนี้เป็นครั้งแรก ตอนตี 4 ครึ่ง บาง link ช้า และ

บาง link ก็เข้าไม่ได้ รอนาน ๆ จน timeout ขึ้นแจ้ง ...


หน้าเว็บนี้ไม่พร้อมใช้งาน

หน้าเว็บใน http://www.thaigoodview.net/ อาจหยุดให้บริการชั่วคราว

หรืออาจถูกย้ายไปยังที่อยู่เว็บใหม่อย่างถาวร

 ...................................

ดู ๆ แล้ว มีสมาชิก 2 บุคคลทั่วไป 100 คน ครับ

 

รูปภาพของ ssspoonsak

http://www.thaigoodview.net/ ปิดให้บริการแล้วครับ เหลือแต่ www.thaigoodview.com

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

*

glyco flex
euroflex americas
obagi nu derm
ornamec
hylox
cat dewormer
canine dewormer
calf stretcher
collyre bleu
fitflop walkstar
teak shower stools
vw jetta parts
kids shower curtains
organic buckwheat pillow
revitol stretch mark
tub transfer bench
adult cloth diapers
ipod touchh
nursing sleepwear
sevin bug killer
swivel sweeper
swivelsweeper com
wheelbarrow parts
cheapest frontline plus for dogs
swiffer sweeper vac
swivel sweeper
organic buckwheat pillow
ulcergard best price
samsung lcd hdtv
fitflop walkstar
greenline beach cruisers
tw steel watches
locman watches
willow tree nativity
double easel
fitflops electra
plastic cards
vcan helmets
greenline beach cruisers
cheapest skechers
baby nursery bedding sets
pet solutions
best elliptical trainers
best price
nuwave oven
calico critters baby
best ipad leather case
8000 btu airconditioner
magic bullet platinum pro
hammock stands
rollup solar shades
wireless ip camera
eevelle covers
durex extra
silk epilepilator
samsung led tv 46inch
blackberry 9800
farouk chi flatiron
wireless ip camera
petmeds
ezineonline
stainless steel cookware
invisible shield
best luggage set
kathy reichs books
swansons vitamins
timothys coffee
online store upholstery fabric
michael miller fabrics
flannel quilting fabric
premier print fabric
quilting treasures fabric
alexander henry fabrics
eyeletf abric
wool fabrics
faux fur fabric
south sea fabric
best home theater projector
smoke alarm detector
corolle dolls
sectional sofa set ottoman
king electric blanket
corelle dinnerware set
vitatops
silk flowers
hammock pillows
sitemap
healthy life style
home improvement
everyday lowprice bathroom
everyday lowprice automotive
golf scan
wilson tennis racquet
wilson tennis shoe
fan edge sports
just good health
i woman blog
pitchaya's food
swivelsweeper
ladies taylormade golfclubs
brother sewing machines
fabricland
baby shopping guide
honeywell thermostat
hair dryer quiet
the babysitters
sitter city guide
bridal shower gifts ideas
identity theft
dental care helper
coupon smart shop
umbrella strollers review
sbaloan blog
swivel sweeper spot
organicbuckwheatpillow
dollars roadmap
linkvarity

เร็วดีครับ ของผมใช้เน็ต TOT 1 เมก

ผมว่าช้าไปนิสนึงครับ หรือเน็ตผมมันห่วยก็ไม่รู้ อยากได้ซัก 10 เมกจัง แต่อย่างว่าสินค้าไทยแนวนียังแพงอยู่ไม่มีปัญญาจะจ่ายรายเดือน

ช่วยเปลี่ยน password ของ  pnp34361

หั้ยด้วยค่ะ

จำม่ายด้ายค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

การขอเปลี่ยนรหัสผ่านให้ส่งมาทางอีเมล์เท่านั้นครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ช่วยเปลี่ยนรหัสผ่านของ pnp34357 เป็น 1215

รูปภาพของ ssspoonsak

การขอเปลี่ยนรหัสผ่านให้ส่งมาทางอีเมล์เท่านั้นครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ cwsjuntra

เพิ่งสมัครเป็นสมาชิก  ยังไม่มีปัญหา

รูปภาพของ pnp31868

ไวดีครับ

รูปภาพของ pcc3195

หนูอยากทราบวิธีการเขียนบล็อกโดยการใส่ตารางลงไป  คือหนูก๊อปปี้จากไฟล์เวิรด์มาวางแล้วม่แต่ตัวหนังสือไม่มีเส้นตารางนะค่ะ  อาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมค่ะ

ถ้าหนู save เป็น PDF จะสามารถแนบทั้งไฟล์ได้ไหมค่ะ

และเว็บที่หนูเปิดช้ามากๆๆ เลยค่ะ

รูปภาพของ sakluksika

เรียน อ.พูนศักดิ์

     ดิฉันได้อบรมกับอาจารย์พูนศักดิ์ที่ราชภัฎพระนครศรีอยุธยาแล้ว ดีมาก และน่าที่จะนำมาเผยแพร่ให้ครูและนักเรียน แต่พอกลับมาที่โรงเรียน ทดลองให้นักเรียนสมัครสมาชิกใช้เวลาเปิดนานมาก และในจำนวนคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง จะเปิด เว็บนี้ใช้ได้ 3 เครื่องค่ะ และนานมากค่ะ  กว่าจะเข้าไปสมัครสมาชิกได้
     ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นที่ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน หรือเปล่า จึงทำให้ทางโรงเรียนยังไม่ได้ใช้และสมัครเว็บนี้ได้เท่าที่ควรค่ะ
     ส่วนตอนนี้ดิฉันมาอบรมเรื่องหลักสูตรที่สถาบันวัดไร่ขิง และลองเปิดเว็บ www.thaigoodview.com ดู เปิดได้เร็วกว่าอยู่ที่โรงเรียนมากค่ะ ถ้ากลับไปที่โรงเรียนดิฉันจะลองเปิดเว็บนี้ดูอีกว่าจะเปิดได้เร็วขึ้นจากเดิมรึเปล่า
     ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความรู้แก่คณะครู ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง และผลงานท่านผ่าน เร็ว เร็ว นะค่ะ

จาก ครูลักษิกา  มีกุศล โรงเรียนสาคลีวิทยา  อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปภาพของ knw33310

http://www.thaigoodview.com/node/63833 http://www.thaigoodview.com/node/63735 http://www.thaigoodview.com/node/63136 ฝากด้วยน่ะ เม้นให้หน่อยสัก10เม้นก็ยังดี ช่วยหน่อยน่ะ

เร็วดีค่ะ 

ไม่ได้ช้าเลยครับก็ปกติดีครับ

เร็วดีครับ

..Smile

ผมว่าเร็วดีนะครับ

สารานุกรม
โปรโมทเว็บฟรี

 

รูปภาพของ ahc8938

ช่ายเลย

รูปภาพของ ahc8938

ช่ายเลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์