บทที่ 2 สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ ssspoonsak

หัวข้อที่น่าสนใจ

เนื้อหา
    ข้อมูลและสารสนเทศ 
    ระบบสารสนเทศ 
    ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 
    ประเภทของข้อมูล 
    การประมวลผลข้อมูล 
    วิธีการประมวลผล 
    การจัดการสารสนเทศ 
    การแทนข้อมูล 
        รหัสแอสกีภาษาไทย
แบบฝึกหัดท้ายบท
กิจกรรมเสริม 
    ทบทวนความรู้ 
    จับคู่รู้จริง 
    รู้จริงตอบถูก

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและลักษณะของข้อมูลได้
2. อธิบายความแตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับสารสนเทศได้
3. จัดเก็บและแยกประเภทของข้อมูลได้
4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
5. แทนข้อมูลด้วยรหัสแอสกีได้

แนวคิด

      ข้อมูล  คือ  ข้อเท็จจริงที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือ  เหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลสามารถได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  คอมพิวเตอร์ วิทยุ

      สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ในรูปแบบที่ใช้งานได้ และอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ

     การแทนข้อมูลของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลอยู่ในรูปของเลขฐานสอง คือ 0 กับ 1  

 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์