การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutaiรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของหนังสือ (Book Properties) ..ดูภาพประกอบ..

 • ค่าที่โปรแกรมตั้งไว้ (Default) คือ
  กำหนด ความกว้าง (Width) = 700 Pixels
  กำหนด ความสูง (Height) = 440 Pixels

  [ขนาดของหนังสือสามารถตั้งค่าขนาดที่ต้องการให้แสดงผล ซึ่งในโปรแกรมจะมีแม่แบบ (Template) ให้เลือกใช้งาน เช่น 700x300 Pixels, 700x440 Pixels, 710x538 Pixels, 715x539 Pixels, 780x500 Pixels, 780x580 Pixels เป็นต้น]
 • Border Colour:  =  สีของขอบหนังสือ
 • No Border:  =  ให้คลิก   (ในกรณีไม่ต้องการมีขอบหนังสือ)
 • Paper Colour:  =  สีของหน้ากระดาษ (ปกติเป็นสีขาว)
 • Mask Colour:  =  สีของหน้าที่ปิดบังไว้ (หน้าที่ไม่ต้องการให้แสดงเห็น - ปกติใช้สีเขียว)
 • Background colour:  =  เลือกใช้สีพื้นหลังของหนังสือ (ปกติใช้สีดำ)
 • Character set:  =  ตั้งค่าตัวอักษร (เลือกใช้ THAI เพื่อสะดวกในการสร้างหนังสือเป็นภาษาไทย)
 • Text default left:  =  ตั้งค่าระยะห่างตัวอักษรทางด้านซ้าย - ปกติตั้งค่าที่ 10 Pixels)
 • Text default top:  =  ตั้งค่าระยะห่างตัวอักษรทางด้านบน - ปกติตั้งค่าที่ 10 Pixels)
 • Text default width:  =  ตั้งค่าความกว้างของกรอบพิมพ์ข้อความ
 • Text default height:  =  ตั้งค่าความสูงของกรอบพิมพ์ข้อความ

 วิธีตั้งค่าความกว้าง ความสูงของกรอบพิมพ์ข้อความ

สูตรหาความกว้าง: = (width ÷ 2) - (left x 2)

แสดงวิธีคิด:  =  (700 ÷ 2) - (10 x 2)
                 =  350 - 20
                 =  330

สูตรหาความสูง: = (height) - (top x 2)

แสดงวิธีคิด:  =  (440) - (10 x 2)
                 =  440 - 20
                 =  420

การทำวิธีนี้จะช่วยให้เราได้ขนาดของกรอบข้อความ ที่จะพิมพ์ข้อความได้ขนาดพอเหมาะกับหน้าหนังสือ ทำให้ผลงานที่
ได้จะดูสวยงามขึ้น

 • Start with tooltip auto update:  =  เปิดหน้าหนังสือพร้อมกับแสดงคำแนะนำเครื่องมืออัพเดท (ปกติไม่นิยมเลือกใช้งาน หากต้องการใช้ให้คลิก  )
 • Auto start:  =  เปิดหน้าหนังสือเองแบบอัตโนมัติ หากต้องการใช้ให้คลิก
 • Start with background window:  =  เปิดหนังสือพร้อมแสดงพื้นหลังของหน้าต่าง แนะนำให้  ซึ่งจะทำให้การแสดงหนังสือดูเด่นชัดขึ้น โดยไม่มีภาพพื้นหลังของโปรแกรมต่างๆ ที่เราเปิดใช้งานอยู่ในเวลานั้น)
 • Disable print function:  =  ไม่แสดงฟังก์ชั่นในการพิมพ์
 • Page turn/Expiry date:  =  การกำหนดวิธีเปลี่ยนหน้าหนังสือ ในส่วนนี้เราจะมาตั้งค่าหลังจากที่เราได้สร้างหนังสือเสร็จแล้ว (ดูรายละเอียดในส่วนนี้..คลิกที่นี่)
 • Fly speed:  =  ความเร็วในการเปลี่ยนหน้าหนังสือ ซึ่งจะมีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่

SuperFly  =  เร็วมาก, Fast  =  เร็ว,  Medium  =  กลาง,  Slow  =  ช้า

 • Start status:  =  เปิดแสดงสถานะ
  โดยถ้าเลือก WithoutMenu = ไม่แสดงแถบเมนูคำสั่ง, WithMenu = แสดงแถบเมนูคำสั่ง
 • DWB Go To:  =  Style 1, Style 2
 • Default Unicode Value:  =  หมายถึง ตั้งค่าให้แสดงเป็นแบบยูนิโค้ด
 • With/Without Password:  =  หมายถึง ใส่หรือไม่ใส่รหัส (กรณีใส่รหัส เพื่อเป็นการป้องกันผู้อื่นมาแก้ไขโครงสร้างหรือเนื้อหาในหนังสือ แนะนำว่า..ถ้ายังไม่สำคัญนัก ก็อย่าพึ่งไปใส่รหัส เพราะถ้าลืมรหัสไปแล้วจะแก้ไขงานไม่ได้)
 • Book Password:  =  ใส่รหัส (ในกรณีที่เราเลือกใช้งานจากข้างต้น)
 • Book Backup Files:  =  ใส่จำนวนไฟล์ที่เราต้องการให้มีการ backup ไว้ ปกติจะกำหนดไว้ที่ 5
 • Disable Send Mail Function:  =  คลิก  ในกรณีไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นส่งเมล์
 • Disable SaveAs Function:  =  คลิก  ในกรณีไม่ต้องการใช้ฟังก์ชั่นบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ใหม่
 • Book Transparency:  =  ตั้งค่าความโปร่งแสงของพื้นหลัง (ในส่วนปกหน้า-หลัง) ในส่วนนี้ให้ข้ามไปก่อน ซึ่งเราจะมาทำการตั้งค่าภายหลังอีกครั้ง
 • Book DRM:  =  ตั้งค่าการป้องกันต่างๆ
 • Book Email:  =  ตั้งค่า e-mail สำหรับหนังสือ
 • Book Multimedia:  =  ตั้งค่ารุ่น (Version) ของโปรแกรม Windows Media Player

เมื่อเราทำการตั้งค่า Book Properties เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม  


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์