การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutai


 
การแทรกตัวอักษร

   หลังจากที่เราได้ทำการสร้างหน้าปกเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาเพิ่มเนื้อหาที่เราต้องการสร้าง ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 • ไปที่แถบเมนูคำสั่ง เลือกใช้คำสั่ง Insert และเลือก Page หรือ ไปที่กล่องเครื่องมือ
  คลิกที่สัญรูป  (ดูรูปประกอบ)

         

 • เราก็จะได้หน้ากระดาษเพิ่มเข้ามาอีก 1 หน้า ให้สังเกตที่มุมขวาด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรม ซึ่งเป็นแถบแสดงสถานะ (Status Bar) จะบอกให้เราทราบว่า หนังสือมีขนาดเท่าใด, มีทั้งหมดกี่หน้า, และขณะนี้กำลังอยู่ที่หน้าใด ดังรูป


อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องเครื่องมือ Page

            =  เพิ่มหน้ากระดาษ            =  ลบหน้ากระดาษ

            =  ย้ายหน้ากระดาษ            =  คัดลอกหน้ากระดาษ

            =  ไปหน้าก่อนหน้านี้            =  ไปหน้าถัดไป


 • ให้ทำการกำหนดเส้นกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยการใช้เมาส์ชี้ไปที่ตำแหน่งตัวเลข 350 บนเส้นไม้บรรทัด
  คลิกที่ปุ่มซ้ายของเมาส์
 • ไปที่แถบเมนูคำสั่ง เลือกใช้คำสั่ง Insert และเลือก Text หรือ ไปที่กล่องเครื่องมือ
  คลิกที่สัญรูป  (ดูรูปประกอบ)

             

 • จะมีกรอบ Text Editor แสดงขึ้นมา ดังรูป

 • ให้กำหนดตัวอักษรเป็น MS Sans Serif
 • กำหนดขนาดตัวอักษรที่ 12
 • คลิก   Unicode 
 • พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปในพื้นที่ในกรอบ
 • คลิกปุ่ม 

หมายเหตุ: ให้สังเกตที่ช่องบอกภาษา ต้องกำหนดให้แสดงผลเป็น THAI (ดังรูป)

หมายเหตุ: กรณีต้องการแก้ไข เราสามารถปรับแต่ง แก้ไขข้อความให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ใส่สีและขนาดได้ โดยการใช้เมาส์ชี้ไปที่บริเวณข้อความ แล้วดับเบิ้ลคลิก โปรแกรมจะทำการเรียกหน้าต่าง Text Editor ขึ้นมาให้เราทำการแก้ไขตามต้องการ และเมื่อแก้ไขเรียบร้อย ให้กดปุ่ม  


อธิบายเพิ่มเติม:

   ในการสร้างหนังสือ 1 เล่ม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย

 • ปกหน้า
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อหา
 • แบบทดสอบ (ในกรณีทำเป็นสื่อการเรียนรู้)
 • บรรณานุกรม / แหล่งอ้างอิง
 • ผู้จัดทำ

   ซึ่งในบทเรียนนี้ ได้อธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) แนะนำให้รู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ และการใช้เครื่องมือที่โปรแกรมมีให้มา ดังนั้นภาพตัวอย่างที่นำมาประกอบเป็นเพียงขั้นตอนแสดงวิธีการทำเท่านั้น สามารถทำการศึกษาดูผลงานต่างๆ ที่มีผู้สร้างไว้ และได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

แนะนำเว็บไซต์ที่สามารถชมผลงาน:


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 0 คน กำลังออนไลน์