การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutai


 
การแทรกสันกลาง (Spines)

   สันกลาง (Spines) หมายถึง แถบแบ่งกึ่งกลางหน้ากระดาษ ซึ่งโดยปกติแล้วหนังสือทุกเล่มจะมีสันกลาง ในโปรแกรม DesktopAuthor ก็มีรูปแบบของสันกลางมาให้เลือกใช้หลายแบบ

วิธีเรียกใช้งาน

 • ใช้เมาส์คลิกไปที่  ตรงสัญรูป 
 • จะปรากฏกรอบรายชื่อคำสั่งขึ้นมา ให้เลือกคำสั่ง 3D_spines หรือ 3D_spines_transparent หรือ Dividers ดังรูป

 

 •  
  • เลือกรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งจะมีรูปแบบให้เลือกใช้หลายแบบ
  • กดปุ่ม  เพื่อยืนยันการใช้งาน หรือกดปุ่ม  เพื่อยกเลิก และต้องการเลือกใหม่
  • ใช้เมาส์จับเลื่อนมาวางตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษ สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสม ดังรูป

 


การแทรกปุ่ม (Buttons)

   ในโปรแกรม DesktopAuthor มีปุ่ม (Buttons) ให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งปุ่มแต่ละแบบเราสามารถนำมาใช้ประกอบในหนังสือที่สร้างขึ้นมา เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการอ่านหนังสือ เช่น ปุ่ม Index, ปุม Close, ปุ่ม Print, ปุ่ม Arrow, ปุ่ม Home เป็นต้น

วิธีเรียกใช้งาน

 • ใช้เมาส์คลิกไปที่  ตรงสัญรูป 
 • จะปรากฏกรอบรายชื่อคำสั่งขึ้นมา ดังรูป

 • เลือกใช้งานปุ่มที่ต้องการ ยกตัวอย่างการใช้งานปุ่ม ดังรูป

หมายเหตุ: ปุ่มต่างๆ ที่เราทำการแทรกลงไปในหนังสือที่สร้างขึ้น จะยังไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเราจะต้องแทรกฟังก์ชั่นการทำงานเข้าไป ให้ศึกษาในหัวข้อ "การสร้างจุดเชื่อมโยง"


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์