การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book)

รูปภาพของ khrutaiวิธีตั้งค่าการเปลี่ยนหน้าหนังสือ (Page Turn/Expiry Date)

การเปิดหน้าหนังสือ ก็เป็นเทคนิคหนึ่งของโปรแกรม DesktopAuthor ซึ่งจะช่วยทำให้หนังสือของเราน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเรายังสามารถเลือกกำหนดวิธีการเปิดในแต่ละหน้าได้อีกด้วย (ดูรูปประกอบ)

Page transition mode  =  วิธีการเปลี่ยนหน้า (หนังสือ)

1  หมายถึง Fly1 คือการเปิดแบบปกติ (บิน 1 ระดับ)
2  หมายถึง Fly2 คือการเปิดแบบปกติ (บิน 2 ระดับ)
3  หมายถึง Fly3 คือการเปิดแบบปกติ (บิน 3 ระดับ)
4  หมายถึง Turn คือการเปิดแบบหมุน
5  หมายถึง Slide คือการเปิดแบบสไลด์
6  หมายถึง Wipe คือการเปิดแบบเช็ด

แถวที่ 1 = Global Setting หมายถึง การตั้งค่าโดยรวมทั้งหมด ถ้าเราคลิกที่ช่องใด หนังสือจะเปิดด้วยวิธีเดียวกันทั้งเล่ม
แถวที่ 2 = Page 1 หมายถึง กำหนดวิธีให้หน้าที่ 1 เปิด
แถวที่ 3 = Page 2 หมายถึง กำหนดวิธีให้หน้าที่ 2 เปิด
แถวที่ 4 = Page 3 หมายถึง กำหนดวิธีให้หน้าที่ 1 เปิด

หมายเหตุ: จำนวนแถวขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของหนังสือ

Turn time interval:  หมายถึง การกำหนดช่วงเวลา (เป็นวินาที)

Start date:  หมายถึง เริ่มวันที่ (แสดงเป็น DD/MM/YYYY)

Expiry date:  หมายถึง สิ้นสุดวันที่ (แสดงเป็น DD/MM/YYYY)

หมายเหตุ: ถ้าเราไม่ต้องการกำหนดวัน ก็ไม่ต้องพิมพ์ค่าใดๆ ลงในช่อง Start date และ Expiry date


สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการศึกษายุคเทคโนโลยี เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด
โดย..นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์ (ครูต่าย) โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

สร้างโดย: 
Khrutai

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์