เนื้อหาที่ไปลอกที่อื่นมาแล้วไม่อ้างอิง

รูปภาพของ ssspoonsak

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก เพื่อส่งงานหรือการบ้านให้คุณครู กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
การอ้างอิงแหล่งที่มาควรอ้างอิงให้ละเอียด ถูกต้อง ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

 


 

        ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2552 ทางเว็บไซต์ www.thaigoodview.com ได้เริ่มการตรวจสอบว่ามีเนื้อหาใดที่ไปคัดลอกเขามาแล้วไม่อ้างอิง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อพบแล้วหรือได้รับแจ้ง จะดำเนินการคือ แจ้งผู้จัดทำให้ทำการอ้างอิงให้ถูกต้อง หรือทำการลบทิ้ง หากผู้ใดพบก็แจ้งมาแลยนะครับ ช่วยกันครับ (ตามที่ได้รับคำแนะนำจากหลายๆท่านครับ )

(การอ้างอิง เนื่องจากชื่อเว็บที่มาของวิกิพีเดียจะยาวมาก มีบางกรณีอาจจะต้องคลิกที่ภาพ หรือเอาเม้าส์แตะที่ภาพ หรือที่ชื่อเว็บ)

 • เรื่อง ศิลปะบาโรก อยู่ที่ http://thaigoodview.com/node/14493 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 20/04/2552
 • เรื่อง 0201 หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง(80วิธีหยุดโลกร้อน) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/8963 ได้ลอกมาจาก http://www.rsalife.com/board/view.php?id=3455  ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0101 ภาวะโลกร้อนหมายถึง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6831 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0102 สาเหตุที่เกิดภาวะโลกร้อน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6913 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0201 แก๊สเรือนกระจก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6914 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0202 การป้อนกลับ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6916 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0203 การผันแปรของดวงอาทิตย์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6917 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0103 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7402 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0103 ตัวแปรภูมิอากาศก่อนยุคมนุษย์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7519 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0104 แบบจำลองภูมิอากาศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7518 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0108 คอนเสิร์ตไลฟ์เอิร์ธ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/8100 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0202ประวัติ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14299 ได้ลอกมาจาก http://darasart.netfirms.com/story/cropcircle/main.html  ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0301แร็กนาร็อก สงครามอวสานโลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14308 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0401ตำนานน้ำท่วมโลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14325 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0501เส้นนัซกา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14333 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0601โมอาย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14337 ได้ลอกมาจาก http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?p=3873&sid=b90fe61503fd7faa2d7fb29eb4672f23 ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง 0901เนสซี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14354 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/04/2552
 • เรื่อง ดาวเคราะห์แคระอีริส อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16169 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง ดาวเคราะห์แคระ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16167 ได้ลอกบางส่วนมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0507 ดาวเคราะห์แคระดวงใหม่ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16171 ได้ลอกมาจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=43833 ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0201 จูเลียส ซีซาร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6999 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0401 กาลิเลโอ กาลิเลอี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6702 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0102 หลุยส์ ปาสเตอร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6992 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0101 อาร์คิมิดีส อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/6701 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0129 ดาวพลูโต อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13955 ได้ลอกบางส่วนมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0105 ผลกระทบที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิด อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7522 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0501 ด้านเศรษฐกิจ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7523 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0502  ด้านความมั่นคง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7525 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0106 การปรับตัวและการบรรเทา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7527 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0107 ประเด็นปัญหาภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/8086 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0118 เตือนน้ำท่วมโลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10309 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0202 เทรนด์ถุงผ้าลดโลกร้อน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10307 ได้ลอกมาจาก http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=60539 ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0203 ถุงพลาสติกทำลายโลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10312 ได้ลอกมาจาก http://www.tuator.net/content/view/210/74/ ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0204 ประหลาดผลกระทบ10ปรากฏการณ์วิกฤต"ภาวะโลกร้อน" อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10319 ได้ลอกมาจาก http://www.envcorp.org/main/modules/news/article.php?storyid=41 ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0205 อาร์เจนตินาหิมะตกในรอบ100ปี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10320 ได้ลอกบางส่วนมาจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=72380 ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 26/04/2552
 • เรื่อง 0131 เกร็ดอวกาศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16223 ได้ลอกมาจาก http://www.rmutphysics.com/charud/astronomy/index3.htm ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0130 ดาวเนปจูน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14317 ได้ลอกบางส่วนมาจาก http://www.geocities.com/tabooiibu/Untitled-43.htm และ http://www.vcharkarn.com/vblog/18386/7  ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0128 จรวด อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13993 ได้ลอกมาจาก http://203.172.208.242/tatalad/subject/Science/Earth%20Science/space/rocket/rocket_index.htm ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0127 มนุย์อวกาศชายที่ไปอวกาศคนแรก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16227 ได้ลอกมาจาก http://funscience.gistda.or.th/spaceexploration/timeline.html ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0125 สุนัขตัวแรกที่ไปอวกาศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16221 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0125 ลิงตัวแรกที่ไปอวกาศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16222 ได้ลอกมาจาก http://funscience.gistda.or.th/spaceexploration/timeline.html ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0124 มนุษย์ต่างดาว อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/12345 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 27/04/2552
 • เรื่อง 0800 สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7960 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 28/04/2552
 • เรื่อง 0123 ดาวหมีใหญ่ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/12349 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 05/05/2552
 • เรื่อง 0122 ดาวลูกไก่ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/12319 ได้ลอกบางส่วนมาจาก http://203.158.100.140/astronomy-rmut/P/003.htm และ http://pirun.ku.ac.th/~feduktc/jeabjeab.html ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 05/05/2552
 • เรื่อง 0121 ดาวเหนือ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/12318 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 05/05/2552
 • เรื่อง 0120 ดาวสิงโต อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13882 ได้ลอกบางส่วนมาจาก http://www.doostars.com/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=26 ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 06/05/2552
 • เรื่อง 0119 ดาวจระเข้ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13878 ได้ลอกมาจาก http://www.camptour.net/Activity-Information/Stra/Detail/stra-3.html ได้อ้างแหล่งข้อมูลแล้ว เมื่อ 06/05/2552
 • เรื่อง เว็บไซต์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2085 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/05/2552
 • เรื่อง พระจันทร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5331 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/05/2552
 • เรื่อง ไฟไหม้ป่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5585 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 28/05/2552
 • เรื่อง มารี กูรี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7492 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง อัลเบิร์ต ไอสไตน์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5346 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง หินภูเขาไฟ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4839 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง การปฏิวัติฝรั่งเศส อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/19208 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง พระจันทร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5298 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง พระอาทิตย์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5301 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง น้ำท่วม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5580 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 12/06/2552
 • เรื่อง ดาวเคราะห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16641 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 23/06/2552
 • เรื่อง อินทราเน็ต อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2090 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 23/06/2552
 • เรื่อง ทิวเขาแดนลาว อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5785 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 23/06/2552
 • เรื่อง พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4618 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 23/06/2552
 • เรื่อง มนุษย์หมาป่า (Werewolf) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2381 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 23/06/2552
 • เรื่อง ประวัติของกล้องจุลทรรศน์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4571 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วไม่อ้างอิงให้ถูต้อง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/06/2552
 • เรื่อง กีฬาซีเกมส์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3231 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วอ้างอิงไม่ถูกต้อง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 25/06/2552
 • เรื่อง ซากุระ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2788 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วอ้างอิงไม่ถูกต้อง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง Hello kitty อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2589 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วอ้างอิงไม่ถูกต้อง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง ภาษาจีนกวางตุ้ง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/19093ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วอ้างอิงไม่ถูกต้อง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 05/06/2552
 • เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/27305 ได้ลอกมาจาก วิกิพีเดีย แล้วอ้างอิงไม่ถูกต้อง ได้ลบข้อมูลแล้ว เมื่อ 09/07/2552
 • เรื่อง สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/30 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง สัญลักษณ์ที่เภสัชกร....ควรรู้ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3794 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 10/09/2552
 • เรื่อง เอกภพและระบบสุริยะ อยู่ที่
  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/42/universe/index.html ลบทิ้งแล้วเมื่อ 10/09/2552 
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่
  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/42/universe/data.html  รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง 0000 ความรัก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9916 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9954 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง พลังงาน อยู่ที่
  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/85/2/energy/index.html  รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่
  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science04/85/2/energy/html/ang.html  รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง อันดับ 1 : แจ๊ค เดอะ ริปเปอร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9496 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10046 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง อันดับ 2 : ยักษ์แห่งเกาะอีสเตอร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/12418  รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10046 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง อันดับ 3 : คร็อพเซอร์เคิล อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15491 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10046 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง อันดับ 4 : สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนส  อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9512 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10046 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง บทความชีวิตและบทเพลงของฉัน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4310 ลบทิ้งส่วนที่ไม่อ้างอิงแล้ว 08/06/2553
 • เรื่อง รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลซีไรต์ของประเทศไทย อยู่ที่
  http://www.thaigoodview.com/node/18408 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง 0000 Healthy สุขภาพที่ดีอยู่ที่เรา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/8623 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
  โดยอ้างอิงไว้ที่หน้าอ้างอิง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15159 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20145 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง ละครนอก.. หนึ่งในละครไทยที่เด็กไทยต้องรู้ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/16625 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง ศิลปะยุคคลาสิก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/21930 รอลบทิ้งเร็วๆนี้
 • เรื่อง Australia อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4190 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552
 • เรื่อง ดวงจันทร์ (Luna) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2543 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552
 • เรื่อง คีตกวี ?? อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4909 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง อุทยานปราสาทเขาพระวิหาร อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4909 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง 0215 สยามสแควร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13756 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/22025 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง องค์การยูเนสโก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4972 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง วัดยานนาวา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3330 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง ที่มาของกระดาษ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3678 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง ดอกทานตะวัน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4891 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2997 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง เปาบุ้นจิ้น อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3179 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง นักเทนนิสมือวางอันดับ 4 อันดับแรกของโลก ( ถึง June 2009 ) อยู่ที่
  http://www.thaigoodview.com/node/23307?page=0%2C4 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง แมวเหมียว อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3506 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/09/2552
 • เรื่อง กรุงรัตนโกสินทร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1394 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 10/09/2552
 • เรื่อง สงกรานต์ ประเพณีน่าสนใจ... อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1890 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง รักประเทศไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5234 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง สงกรานต์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3318 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง ประวัติ "มาชู ปิกชู" อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1968 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง ที่มาของกระดาษ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3678 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง น้ำอัดลม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4929 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง ไดโนเสาร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3324 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง อุทกภัย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3180 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง พืช อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4964 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง พายุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3186 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง พายุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3184 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง พายุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/1654 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง เกลือ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4948 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 29/06/2552
 • เรื่อง อุทยานปราสาทเขาพระวิหาร อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4909  29/06/2552
 • เรื่อง GMO คือ สิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/25493 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 05/06/2552
 • เรื่อง ซาตาน ผู้ที่เป็นศัตรูของพระเจ้า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/2896 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 05/06/2552
 • เรื่อง บทความชีวิตและบทเพลงของฉัน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/4310 ลบทิ้งบางส่วนแล้วเมื่อ 05/06/2552
 • เรื่อง ห้องสมุดมีทรัพย์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/29094 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 21/07/2552
 • เรื่อง เต้าหู้ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/22464 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 27/07/2552
 • เรื่อง องุ่น อยู่ที่  http://www.thaigoodview.com/node/22641  ลบทิ้งแล้วเมื่อ 27/07/2552
 • เรื่อง คุณสมบัติของเซลล์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31491  ลบทิ้งแล้วเมื่อ 06/08/2552
 • เรื่อง เซลล์ประสาท อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31490  ลบทิ้งแล้วเมื่อ 06/08/2552
 • เรื่อง สารพันธุกรรม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31482  ลบทิ้งแล้วเมื่อ 06/08/2552
 • เรื่อง เพลงไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31516  ลบทิ้งแล้วเมื่อ 07/08/2552
 • เรื่อง วันวิทยาศาสตร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31481 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 07/08/2552
 • เรื่อง เครื่องดนตร๊ไทยเเละสากล อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31459 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 07/08/2552
 • เรื่อง ความลี้ลับของ...สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา...อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/32618 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 12/08/2552
 • เรื่อง พัฒนาการด้านการเมืองและการปกครองของไทย อยู่ที http://www.thaigoodview.com/node/31370 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง กบฏวังหลวง 26 กุมภาพันธ์ 2492 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/29966 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง การเลิกทาส อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/29428 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง รัฐประหาร 6 เมษายน พ.ศ. 2491 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/29611 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง ไดโนเสาร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33179 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง ช้าง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33178 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง กระเบน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33175 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง ปลาหางไม้ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33173 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง จระเข้ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33171 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง สิงโต อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33169 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง เต่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33168 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง ค้างคาว อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33167 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง งู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/33166 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง พายุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5287 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 17/08/2552
 • เรื่อง สภาพเศรษฐกิจสมัยสุโขทัยตอนปลาย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/35290 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 31/08/2552
 • เรื่อง เครื่องดนตรี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/32164 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 31/08/2552
 • เรื่อง กรุงธนบุรี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/32287 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 31/08/2552
 • เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง (หลัง พ.ศ. 2475) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31172 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 31/08/2552
 • เรื่อง การเมืองการปกครองหลัง พ.ศ. 2475-2489 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31347 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 1/09/2552
 • เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการปกครอง (หลัง พ.ศ. 2475) "กรณีพิพาทอินโดจีน" อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/31708 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 1/09/2552
 • เรื่องโครโมโซม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/5868 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552
 • เรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/20145 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552
 • เรื่องประวัติรางวัลซีไรต์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/18409 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552
 • เรื่องอียิปต์โบราณ(เรื่องของเทพไอซิส) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/3296 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552
 • เรื่องการเกิดแฝด อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/24413 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 11/10/2552    
 • เรื่อง T^T อ่านแล้วถึงจะรู้เข้ามาอ่านชะเด็กน้อย [^ ^] อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/24413 ลบทิ้งแล้วเมื่อ 26/10/2552 
 • เรื่อง เหตการณ์สำคัญ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10273 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 18/08/2553
 • เรื่อง เลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/141390 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 14/10/2555
 • เรื่อง การสร้างแผนภูมิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/141391 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 14/10/2555
 • เรื่อง ขั้นตอนการแทรกรูปภาพ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/141390 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 14/10/2555
 • เรื่อง กังหันลมคณิตศาสตร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/147258 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 08/12/2555
 • เรื่อง กังหันลมคณิตศาสตร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/147259 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 08/12/2555
 • เรื่อง การทำเสน่ห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13584 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 12/11/2556
 • เรื่อง มนต์ดำ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7036 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 12/11/2556
 • เรื่อง การทำเสน่ห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13614 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 12/11/2556
 • เรื่อง การทำเสน่ห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13289 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 12/11/2556
 • เรื่อง การทำเสน่ห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13561 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 12/11/2556
 • เรื่อง การทำเสน่ห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13578 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 12/11/2556
 • เรื่อง กฎกติกาของกีฬาลีลาศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/92619 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 20/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13932 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13926 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13923 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13920 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13916 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13915 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13968 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เรื่องเล่า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13963 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14610 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14608 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14607 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14605 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14604 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14600 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14599 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14313 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/13976 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง การทำเสน่ห์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/7039 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 02/03/2555
 • เรื่อง วิทยาศาสตร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151302 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง ดิน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150656 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง หิน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150680 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง แหล่งน้ำ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150681 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ  22/01/2557
 • เรื่อง แร่ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/152127 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง แร่ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150303 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง แหล่งน้ำ  อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150707 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง หิน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151145 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง น้ำ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151138 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง โลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151162 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง โลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151506 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง โลก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150744 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 24/01/2557
 • เรื่อง ประวัติศาสตร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150510 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 25/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14335 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง เสกตะปู อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14336 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 22/01/2557
 • เรื่อง สังคมศึกษา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151233 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง กำเนิดประวัติศาสตร์ชาติไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151355 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151357 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สังคมศึกษา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151336 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151250 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151238 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151328 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แหล่งน้ำ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/151289 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แร่ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150912 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง หิน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150910 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ดิน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150532 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง วิทยาศาสตร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/150394 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง คำศัพท์ที่ใช้ในวงการโอตาคุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10249 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ฮิคิโคโมริ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11146 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ทามุระ ฮิโยริ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11295 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง มิเนะกิชิ อายาโนะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11285 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง คุซาคาเบะ มิซาโอะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11283 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แพทริเซีย มาร์ติน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11280 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง อิวาซากิ มินามิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11273 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง โคบายาคาวะ ยูทากะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11265 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ทาคาระ มิยูกิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11259 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ฮิอิรากิ สึตาสะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11253 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ฮิอิรากิ คางามิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11250 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง อิซึมิ โคนาตะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11239 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เรื่องย่อ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11222 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร ทานิกุจิ และ คุนิคิดะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15392 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง กองพล SOS อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15948 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร น้องสาวของคิอน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15395 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร ประธานชมรมคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15393 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร สุรุยะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15390 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร อาซาคุระ เรียวโกะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/15388 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร โคอิซุมิ อิสุกิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14666 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร อาซาฮินะ มิคุรุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14665 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร นากาโตะ ยูคิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14663 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร คิอน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/14659 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แนะนำตัวละคร สุซุมิยะ ฮารุฮิ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11732 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เนื้อเรื่องย่อ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11210 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง วิธีสังเกตโอตาคุ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10023 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สายพลังต่างๆ(4) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10753 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สายพลังต่างๆ(5) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11051 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สายพลังต่างๆ(7) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11062 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สายพลังต่างๆ(6) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11053 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ซึนเดเระ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11167 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง โมเอะ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/11157 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สายพลังต่างๆ(3) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10573 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง สายพลังต่างๆ(2) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/10571 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139502 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139500 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139499 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139498 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139496 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139495 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139503 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139501 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139497 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประเทศสิงคโปร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/139493 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง "หางนกยูง" อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/121822 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง "ต้อยติ่ง" อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/121821 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง "บานไม่รู้โรย" อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/121820 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง แสงจันทร์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/105372 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ขนมชัั้น อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/84347 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ปุ่ม อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89884 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เสียงในภาษาไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/82939 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง วันภาษาไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89873 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง วัตถุประสงค์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89887 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประโยชน์ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89888 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ลักษณะเด่นของภาษาไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/92746 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เสียงสระ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/92747 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เสียงหนักเบา อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/92748 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ผู้จัดทำ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89882 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง รวมๆ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89868 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง คำที่มักใช้ผิด อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89879 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง กก อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89872 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เสียง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89875 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง อักษรไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89876 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ชนิดของคำ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89877 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง เสียงในภาษาไทย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/89881 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ต้นหางนกยูง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/104279 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประวัติเมนเดล อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/106324 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง กุหลาบ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/105354 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ต้อยติ่ง อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/104275 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง บานไม่รู้โรย อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/104274 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประวัติเมนเดล อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/104267 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ต้นกล้วยน้ำว้า อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/104218 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ประวัติเมนเดล อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/104208 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง Lolita(โลลิตา) 03 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9042 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง Lolita(โลลิตา) 02 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9040 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง Lolita(โลลิตา) 01 อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9035 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง 0816 Gothic(โกธิค) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/9045 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 26/01/2557
 • เรื่อง ศิลปสมัยทวารวดี( พุทธศตวรรษที่ 11 - 16) อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/156714 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 27/01/2557
 • เรื่อง หลักฐานที่ขุดค้นพบในสมัยทวารวดี อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/156715 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 27/01/2557
 • เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/156678 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 27/01/2557
 • เรื่อง เอาอีกเว็บไฮไฟว์-เอ็มเอสเอ็น สองหนุ่มวัย 18 ใช้เป็นช่องทางแชทลวงเด็กวัย 14 ปีไปเที่ยว โชคดีผู้ปกครองพบเสื้อผ้าในกระเป๋านักเรียน อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/156626 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 27/01/2557
 • เรื่อง ภัยของอินเตอร์เน็ต อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/156620 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 27/01/2557
 • เรื่อง หลักการทำงานของหัวพิมพ์ และตลับหมึกอิงก์เจ็ต อยู่ที่ http://www.thaigoodview.com/node/155223 ได้ลอกเนื้อหามาโดยไม่อ้างอิง ได้ลบแล้วเมื่อ 27/01/2557
 • เรื่อง อยู่ที่ 
 • เรื่อง อยู่ที่  
 • เรื่อง อยู่ที่  
 • เรื่อง อยู่ที่               

 

ยังมีต่อนะครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ อาจล่าช้าหน่อยครับ เพราะทำกัน 2-3 คน ครับ(อาสาสมัคร) จะค่อยๆนำลงให้นะครับ ถ้าผู้ใดพบ ก็แจ้งมานะครับ ช่วยกันหน่อยครับ


การเตือน

แจ้งข้อมูลที่ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิง

 

วันที่แจ้งเตือน 27/01/2557 ตรวจสอบ 162946 - 163333

http://www.thaigoodview.com/node/163327 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163318 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163314 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163313 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163305 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163299 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163242 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163200 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163184 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163152 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบข้อความแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163147 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบข้อความและรูปภาพแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163146 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบข้อความและรูปภาพแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163142 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163063 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/163060 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/163058 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/163043 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163041 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163020 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162996 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162995 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162993 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162989 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162987 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162984 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162982 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162980 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162970 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162963 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162956 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162955 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162954 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162953 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

 

วันที่แจ้งเตือน 28/01/2557 ตรวจสอบ  162713 - 162945

http://www.thaigoodview.com/node/162943 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162941 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162936 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162935 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162934 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162931 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162929 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162928 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162924 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162926 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162916 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162912 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162910 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162906 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162904 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162884 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162876 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขบางส่วนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162875 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162857 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162858 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162844 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162842 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162838 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162837 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162824 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162823 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162822 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162821 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162797 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162771 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162761 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162757 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162756 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162754 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162747 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162744 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162740 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162734 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162732 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162730 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162726 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162723 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162721 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162720 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

 

วันที่แจ้งเตือน 29/01/2557 ตรวจสอบ 162611 - 162712

http://www.thaigoodview.com/node/162704 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162700 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162699 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162694 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162693 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162692 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162691 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162690 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162687 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162686 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162685 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162684 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162678 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162675 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162673 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

 

วันที่แจ้งเตือน 30/01/2557 ตรวจสอบ 162510- 162610

http://www.thaigoodview.com/node/162659 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162656 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162651 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162650 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162649 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162648 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162644 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162642 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162640 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162639 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162623 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162621 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162619 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162618 แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162611 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162610 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162607 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162606 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162600 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162587 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162586 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162585 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162583 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162579 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162578 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162577 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162571 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162569 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162566 ส่ง E-mail เตือนแล้ว ยังอ้างอิงไม่ครบ

http://www.thaigoodview.com/node/162564 ส่ง E-mail เตือนแล้ว แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162562 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162561 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162560 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162538 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162533 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

 

วันที่แจ้งเตือน 31/01/2557 ตรวจสอบ  161530 - 162510

http://www.thaigoodview.com/node/162515 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/162514 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161821 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161795 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161791 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161772 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161764 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161763 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161761 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161750 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161749 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161742 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161729 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161727 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161726 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161721 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161714 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161697 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161696 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161694 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161691 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161689 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161687 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161676 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161672 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161656 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161637 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161628 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161627 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161626 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161625 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161619 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161618 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161617 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161616 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161615 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161614 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161613 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161609 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161606 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161593 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161590 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161581 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161580 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161559 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/161531 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

 

วันที่แจ้งเตือน 1/02/2557 ตรวจสอบ  163333 - 163489

http://www.thaigoodview.com/node/163471 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163470 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163456 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163451 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163450 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163449 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163421 ส่ง E-mail เตือนแล้ว1

http://www.thaigoodview.com/node/163420 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163408 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163405 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163403 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163402 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163400 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163393 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163392 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163391 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163383 ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163382 แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163380 แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163375 ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163374 แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163370 แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163369 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163368 แก้ไขแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163365 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163363 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163361 ส่ง E-mail เตือนแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/163351

http://www.thaigoodview.com/node/163333

http://www.thaigoodview.com/node/163332

http://www.thaigoodview.com/node/163331

http://www.thaigoodview.com/node/163330 

 

วันที่แจ้งเตือน 1/02/2557 ตรวจสอบ  160992 - 161529

http://www.thaigoodview.com/node/161516

http://www.thaigoodview.com/node/161502

http://www.thaigoodview.com/node/161499

http://www.thaigoodview.com/node/161491

http://www.thaigoodview.com/node/161481

http://www.thaigoodview.com/node/161480

http://www.thaigoodview.com/node/161479

http://www.thaigoodview.com/node/161477

http://www.thaigoodview.com/node/161475

http://www.thaigoodview.com/node/161474

http://www.thaigoodview.com/node/161473

http://www.thaigoodview.com/node/161472

http://www.thaigoodview.com/node/161470

http://www.thaigoodview.com/node/161468

http://www.thaigoodview.com/node/161467

http://www.thaigoodview.com/node/161466

http://www.thaigoodview.com/node/161465

http://www.thaigoodview.com/node/161370

http://www.thaigoodview.com/node/161365

http://www.thaigoodview.com/node/161363

http://www.thaigoodview.com/node/161355

http://www.thaigoodview.com/node/161353

http://www.thaigoodview.com/node/161352

http://www.thaigoodview.com/node/161339

http://www.thaigoodview.com/node/161338

http://www.thaigoodview.com/node/161337

http://www.thaigoodview.com/node/161336

http://www.thaigoodview.com/node/161335

http://www.thaigoodview.com/node/161332

http://www.thaigoodview.com/node/161324

http://www.thaigoodview.com/node/161316

http://www.thaigoodview.com/node/161314

http://www.thaigoodview.com/node/161308

http://www.thaigoodview.com/node/161295

http://www.thaigoodview.com/node/161294

http://www.thaigoodview.com/node/161291

http://www.thaigoodview.com/node/161261

http://www.thaigoodview.com/node/161257

http://www.thaigoodview.com/node/161250

http://www.thaigoodview.com/node/161249

http://www.thaigoodview.com/node/161247

http://www.thaigoodview.com/node/161237

http://www.thaigoodview.com/node/161236

http://www.thaigoodview.com/node/161229

http://www.thaigoodview.com/node/161222

http://www.thaigoodview.com/node/161221

http://www.thaigoodview.com/node/161219

http://www.thaigoodview.com/node/161216

http://www.thaigoodview.com/node/161211

http://www.thaigoodview.com/node/161210

http://www.thaigoodview.com/node/161207

http://www.thaigoodview.com/node/161205

http://www.thaigoodview.com/node/161200

http://www.thaigoodview.com/node/161196

http://www.thaigoodview.com/node/161195

http://www.thaigoodview.com/node/161194

http://www.thaigoodview.com/node/161177

http://www.thaigoodview.com/node/161169

http://www.thaigoodview.com/node/161167

http://www.thaigoodview.com/node/161156

http://www.thaigoodview.com/node/161155

http://www.thaigoodview.com/node/161122

http://www.thaigoodview.com/node/161108

http://www.thaigoodview.com/node/161106

http://www.thaigoodview.com/node/161105

http://www.thaigoodview.com/node/161103

http://www.thaigoodview.com/node/161098

http://www.thaigoodview.com/node/161093

http://www.thaigoodview.com/node/161092

http://www.thaigoodview.com/node/161063

http://www.thaigoodview.com/node/161050

http://www.thaigoodview.com/node/161049

http://www.thaigoodview.com/node/161046

http://www.thaigoodview.com/node/161043

http://www.thaigoodview.com/node/161031

http://www.thaigoodview.com/node/161023

 

วันที่แจ้งเตือน 2/02/2557 ตรวจสอบ 160659 - 160991

http://www.thaigoodview.com/node/160980

http://www.thaigoodview.com/node/160977

http://www.thaigoodview.com/node/160967

http://www.thaigoodview.com/node/160902

http://www.thaigoodview.com/node/160901

http://www.thaigoodview.com/node/160881

http://www.thaigoodview.com/node/160838

http://www.thaigoodview.com/node/160761 

 

วันที่แจ้งเตือน 3/02/2557 ตรวจสอบ 159900 - 160659

http://www.thaigoodview.com/node/160651

http://www.thaigoodview.com/node/160446

http://www.thaigoodview.com/node/160409

http://www.thaigoodview.com/node/160406

http://www.thaigoodview.com/node/160403

http://www.thaigoodview.com/node/160402

http://www.thaigoodview.com/node/160365

http://www.thaigoodview.com/node/160364

http://www.thaigoodview.com/node/160320

http://www.thaigoodview.com/node/160281

http://www.thaigoodview.com/node/160262

http://www.thaigoodview.com/node/160203

http://www.thaigoodview.com/node/160202

http://www.thaigoodview.com/node/160201

http://www.thaigoodview.com/node/160178

http://www.thaigoodview.com/node/160144

http://www.thaigoodview.com/node/160141

http://www.thaigoodview.com/node/160116

http://www.thaigoodview.com/node/160051

http://www.thaigoodview.com/node/159906

http://www.thaigoodview.com/node/159901

http://www.thaigoodview.com/node/159900 

 

วันที่แจ้งเตือน 4/02/2557 ตรวจสอบ 159095 - 159899

http://www.thaigoodview.com/node/159898

http://www.thaigoodview.com/node/159896

http://www.thaigoodview.com/node/159888

http://www.thaigoodview.com/node/159887

http://www.thaigoodview.com/node/159873

http://www.thaigoodview.com/node/159841

http://www.thaigoodview.com/node/159840

http://www.thaigoodview.com/node/159125

 

วันที่แจ้งเตือน 4/02/2557 ตรวจสอบ  163490 - 163532

http://www.thaigoodview.com/node/163493

http://www.thaigoodview.com/node/163525

 

วันที่แจ้งเตือน 5/02/2557 ตรวจสอบ 158684 - 159095

http://www.thaigoodview.com/node/159045

http://www.thaigoodview.com/node/159040

http://www.thaigoodview.com/node/159033

http://www.thaigoodview.com/node/158947  ลบแล้ว

http://www.thaigoodview.com/node/158911

http://www.thaigoodview.com/node/158852

http://www.thaigoodview.com/node/158787

http://www.thaigoodview.com/node/158786

http://www.thaigoodview.com/node/158785

http://www.thaigoodview.com/node/158784

http://www.thaigoodview.com/node/158783

http://www.thaigoodview.com/node/158782

http://www.thaigoodview.com/node/158781

http://www.thaigoodview.com/node/158780

http://www.thaigoodview.com/node/158779

http://www.thaigoodview.com/node/158778

http://www.thaigoodview.com/node/158775

http://www.thaigoodview.com/node/158773 

http://www.thaigoodview.com/node/158759

http://www.thaigoodview.com/node/158758

http://www.thaigoodview.com/node/158702

http://www.thaigoodview.com/node/158699

http://www.thaigoodview.com/node/158684 

 

วันที่แจ้งเตือน 6/02/2557 ตรวจสอบ 157829 - 158684

 

http://www.thaigoodview.com/node/158675

http://www.thaigoodview.com/node/158583

http://www.thaigoodview.com/node/158542

http://www.thaigoodview.com/node/158034

http://www.thaigoodview.com/node/157888

http://www.thaigoodview.com/node/157850

http://www.thaigoodview.com/node/157837

 

วันที่แจ้งเตือน 7/02/2557 ตรวจสอบ 157665 - 157829

http://www.thaigoodview.com/node/157788

http://www.thaigoodview.com/node/157780

http://www.thaigoodview.com/node/157777

http://www.thaigoodview.com/node/157726

 

วันที่แจ้งเตือน 8/02/2557 ตรวจสอบ 157325 - 157665

http://www.thaigoodview.com/node/157324

http://www.thaigoodview.com/node/157273

http://www.thaigoodview.com/node/157271

http://www.thaigoodview.com/node/157256

 

วันที่แจ้งเตือน 9/02/2557 ตรวจสอบ 157021 - 157325

http://www.thaigoodview.com/node/157230

http://www.thaigoodview.com/node/157226

http://www.thaigoodview.com/node/157224

http://www.thaigoodview.com/node/157220

http://www.thaigoodview.com/node/157210 

http://www.thaigoodview.com/node/157206

http://www.thaigoodview.com/node/157205

http://www.thaigoodview.com/node/157175

http://www.thaigoodview.com/node/157151

http://www.thaigoodview.com/node/157132

http://www.thaigoodview.com/node/157129

http://www.thaigoodview.com/node/157128

http://www.thaigoodview.com/node/157123

http://www.thaigoodview.com/node/157121

http://www.thaigoodview.com/node/157120

http://www.thaigoodview.com/node/157119

http://www.thaigoodview.com/node/157116

http://www.thaigoodview.com/node/157115

http://www.thaigoodview.com/node/157114

http://www.thaigoodview.com/node/157108

http://www.thaigoodview.com/node/157107

http://www.thaigoodview.com/node/157106

http://www.thaigoodview.com/node/157105

http://www.thaigoodview.com/node/157104

http://www.thaigoodview.com/node/157100

http://www.thaigoodview.com/node/157096

http://www.thaigoodview.com/node/157090

http://www.thaigoodview.com/node/157083

http://www.thaigoodview.com/node/157079 

http://www.thaigoodview.com/node/157073

http://www.thaigoodview.com/node/157065

http://www.thaigoodview.com/node/157056

http://www.thaigoodview.com/node/157054 

 

วันที่แจ้งเตือน 10/02/2557 ตรวจสอบ 163575  - 163489

http://www.thaigoodview.com/node/163572

http://www.thaigoodview.com/node/163573

http://www.thaigoodview.com/node/163562

http://www.thaigoodview.com/node/163554

http://www.thaigoodview.com/node/163553

http://www.thaigoodview.com/node/163547

http://www.thaigoodview.com/node/163541

http://www.thaigoodview.com/node/163531

http://www.thaigoodview.com/node/163518

http://www.thaigoodview.com/node/163515

 

วันที่แจ้งเตือน 11/02/2557 ตรวจสอบ 156965  - 157021

http://www.thaigoodview.com/node/157017

http://www.thaigoodview.com/node/157012

http://www.thaigoodview.com/node/156985

http://www.thaigoodview.com/node/156976

http://www.thaigoodview.com/node/156967

 

วันที่แจ้งเตือน 12/02/2557 ตรวจสอบ 156769 - 156965

http://www.thaigoodview.com/node/156950

http://www.thaigoodview.com/node/156907

http://www.thaigoodview.com/node/156892

http://www.thaigoodview.com/node/156869

http://www.thaigoodview.com/node/156848

http://www.thaigoodview.com/node/156809

http://www.thaigoodview.com/node/156775

http://www.thaigoodview.com/node/156769

 

วันที่แจ้งเตือน 13/02/2557 ตรวจสอบ  156592 - 156769

http://www.thaigoodview.com/node/156752

http://www.thaigoodview.com/node/156721

http://www.thaigoodview.com/node/156713

http://www.thaigoodview.com/node/156711

http://www.thaigoodview.com/node/156666

http://www.thaigoodview.com/node/156642

http://www.thaigoodview.com/node/156613

http://www.thaigoodview.com/node/156595

 

วันที่แจ้งเตือน 17/02/2557 ตรวจสอบ  156465 - 156592

http://www.thaigoodview.com/node/156587

http://www.thaigoodview.com/node/156584

http://www.thaigoodview.com/node/156580

http://www.thaigoodview.com/node/156568

http://www.thaigoodview.com/node/156551

http://www.thaigoodview.com/node/156475

http://www.thaigoodview.com/node/156469

 

วันที่แจ้งเตือน 18/02/2557 ตรวจสอบ 156290 - 156465

http://www.thaigoodview.com/node/156458

http://www.thaigoodview.com/node/156427

http://www.thaigoodview.com/node/156424

http://www.thaigoodview.com/node/156423

http://www.thaigoodview.com/node/156422

http://www.thaigoodview.com/node/156408

http://www.thaigoodview.com/node/156399

http://www.thaigoodview.com/node/156398

http://www.thaigoodview.com/node/156397

http://www.thaigoodview.com/node/156383

http://www.thaigoodview.com/node/156372

http://www.thaigoodview.com/node/156290

วันที่แจ้งเตือน 06/03/2557 ตรวจสอบ 155100 - 156290 

http://www.thaigoodview.com/node/156219

http://www.thaigoodview.com/node/156188

http://www.thaigoodview.com/node/156184

http://www.thaigoodview.com/node/156091

http://www.thaigoodview.com/node/156089

http://www.thaigoodview.com/node/156087

http://www.thaigoodview.com/node/156086

http://www.thaigoodview.com/node/156038

http://www.thaigoodview.com/node/156033

http://www.thaigoodview.com/node/156028

http://www.thaigoodview.com/node/156005

http://www.thaigoodview.com/node/155994

http://www.thaigoodview.com/node/155981

http://www.thaigoodview.com/node/155963

http://www.thaigoodview.com/node/155962

http://www.thaigoodview.com/node/155949

http://www.thaigoodview.com/node/155939

http://www.thaigoodview.com/node/155936

http://www.thaigoodview.com/node/155935

http://www.thaigoodview.com/node/155925

http://www.thaigoodview.com/node/155923

http://www.thaigoodview.com/node/155855

http://www.thaigoodview.com/node/155921

http://www.thaigoodview.com/node/155920

http://www.thaigoodview.com/node/155916

http://www.thaigoodview.com/node/155822

http://www.thaigoodview.com/node/155229

http://www.thaigoodview.com/node/155156

http://www.thaigoodview.com/node/155100

 

 

วันที่แจ้งเตือน 22/03/2557 ตรวจสอบ 154023-155100

 

http://www.thaigoodview.com/node/154853

http://www.thaigoodview.com/node/154769

http://www.thaigoodview.com/node/154501

http://www.thaigoodview.com/node/154463

http://www.thaigoodview.com/node/154461

http://www.thaigoodview.com/node/154450

http://www.thaigoodview.com/node/154447

http://www.thaigoodview.com/node/154435

http://www.thaigoodview.com/node/154423

http://www.thaigoodview.com/node/154419

http://www.thaigoodview.com/node/154416

http://www.thaigoodview.com/node/154411

http://www.thaigoodview.com/node/154404

http://www.thaigoodview.com/node/154399

http://www.thaigoodview.com/node/154381

http://www.thaigoodview.com/node/154378

http://www.thaigoodview.com/node/154376

http://www.thaigoodview.com/node/154374

http://www.thaigoodview.com/node/154353

http://www.thaigoodview.com/node/154352

http://www.thaigoodview.com/node/154345

http://www.thaigoodview.com/node/154338

http://www.thaigoodview.com/node/154332

http://www.thaigoodview.com/node/154105

http://www.thaigoodview.com/node/154101

http://www.thaigoodview.com/node/154099

http://www.thaigoodview.com/node/154097

http://www.thaigoodview.com/node/154096

http://www.thaigoodview.com/node/154095

http://www.thaigoodview.com/node/154094

http://www.thaigoodview.com/node/154092

http://www.thaigoodview.com/node/154091

http://www.thaigoodview.com/node/154090

http://www.thaigoodview.com/node/154089

http://www.thaigoodview.com/node/154088

http://www.thaigoodview.com/node/154087

http://www.thaigoodview.com/node/154085

http://www.thaigoodview.com/node/154084

http://www.thaigoodview.com/node/154083

http://www.thaigoodview.com/node/154082

http://www.thaigoodview.com/node/154079

http://www.thaigoodview.com/node/154078

http://www.thaigoodview.com/node/154072

http://www.thaigoodview.com/node/154069

http://www.thaigoodview.com/node/154068

http://www.thaigoodview.com/node/154064

http://www.thaigoodview.com/node/154061

http://www.thaigoodview.com/node/154059

http://www.thaigoodview.com/node/154058

http://www.thaigoodview.com/node/154057

http://www.thaigoodview.com/node/154056

http://www.thaigoodview.com/node/154055

http://www.thaigoodview.com/node/154052

http://www.thaigoodview.com/node/154051

http://www.thaigoodview.com/node/154049

http://www.thaigoodview.com/node/154048

http://www.thaigoodview.com/node/154047

http://www.thaigoodview.com/node/154046

http://www.thaigoodview.com/node/154031

http://www.thaigoodview.com/node/154027

http://www.thaigoodview.com/node/154023

 

วันที่แจ้งเตือน 23/03/2557 ตรวจสอบ 153750-154023

 

http://www.thaigoodview.com/node/154022

http://www.thaigoodview.com/node/154021

http://www.thaigoodview.com/node/154020

http://www.thaigoodview.com/node/154019

http://www.thaigoodview.com/node/154018

http://www.thaigoodview.com/node/154017

http://www.thaigoodview.com/node/154016

http://www.thaigoodview.com/node/154015

http://www.thaigoodview.com/node/154014

http://www.thaigoodview.com/node/154013

http://www.thaigoodview.com/node/154012

http://www.thaigoodview.com/node/154011

http://www.thaigoodview.com/node/154009

http://www.thaigoodview.com/node/154008

http://www.thaigoodview.com/node/154007

http://www.thaigoodview.com/node/154006

http://www.thaigoodview.com/node/154005

http://www.thaigoodview.com/node/154004

http://www.thaigoodview.com/node/154001

http://www.thaigoodview.com/node/153999

http://www.thaigoodview.com/node/153998

http://www.thaigoodview.com/node/153991

http://www.thaigoodview.com/node/153989

http://www.thaigoodview.com/node/153988

http://www.thaigoodview.com/node/153987

http://www.thaigoodview.com/node/153986

http://www.thaigoodview.com/node/153985

http://www.thaigoodview.com/node/153980

http://www.thaigoodview.com/node/153979

http://www.thaigoodview.com/node/153978

http://www.thaigoodview.com/node/153977

http://www.thaigoodview.com/node/153975

http://www.thaigoodview.com/node/153974

http://www.thaigoodview.com/node/153971

http://www.thaigoodview.com/node/153970

http://www.thaigoodview.com/node/153968

http://www.thaigoodview.com/node/153966

http://www.thaigoodview.com/node/153965

http://www.thaigoodview.com/node/153963

http://www.thaigoodview.com/node/153961

http://www.thaigoodview.com/node/153960

http://www.thaigoodview.com/node/153957

http://www.thaigoodview.com/node/153954

http://www.thaigoodview.com/node/153952

http://www.thaigoodview.com/node/153949

http://www.thaigoodview.com/node/153940

http://www.thaigoodview.com/node/153939

http://www.thaigoodview.com/node/153935

http://www.thaigoodview.com/node/153934

http://www.thaigoodview.com/node/153933

http://www.thaigoodview.com/node/153931

http://www.thaigoodview.com/node/153930

http://www.thaigoodview.com/node/153929

http://www.thaigoodview.com/node/153922

http://www.thaigoodview.com/node/153921

http://www.thaigoodview.com/node/153919

http://www.thaigoodview.com/node/153918

http://www.thaigoodview.com/node/153912

http://www.thaigoodview.com/node/153911

http://www.thaigoodview.com/node/153909

http://www.thaigoodview.com/node/153907

http://www.thaigoodview.com/node/153896

http://www.thaigoodview.com/node/153895

http://www.thaigoodview.com/node/153886

http://www.thaigoodview.com/node/153884

http://www.thaigoodview.com/node/153878

http://www.thaigoodview.com/node/153874

http://www.thaigoodview.com/node/153869

http://www.thaigoodview.com/node/153867

http://www.thaigoodview.com/node/153865

http://www.thaigoodview.com/node/153863

http://www.thaigoodview.com/node/153862

http://www.thaigoodview.com/node/153860

http://www.thaigoodview.com/node/153859

http://www.thaigoodview.com/node/153858

http://www.thaigoodview.com/node/153857

http://www.thaigoodview.com/node/153854

http://www.thaigoodview.com/node/153853

http://www.thaigoodview.com/node/153851

http://www.thaigoodview.com/node/153849

http://www.thaigoodview.com/node/153848

http://www.thaigoodview.com/node/153847

http://www.thaigoodview.com/node/153843

http://www.thaigoodview.com/node/153841

http://www.thaigoodview.com/node/153835

http://www.thaigoodview.com/node/153832

http://www.thaigoodview.com/node/153825

http://www.thaigoodview.com/node/153821

http://www.thaigoodview.com/node/153807

http://www.thaigoodview.com/node/153806

http://www.thaigoodview.com/node/153802

http://www.thaigoodview.com/node/153801

http://www.thaigoodview.com/node/153800

http://www.thaigoodview.com/node/153799

http://www.thaigoodview.com/node/153796

http://www.thaigoodview.com/node/153795

http://www.thaigoodview.com/node/153794

http://www.thaigoodview.com/node/153792

http://www.thaigoodview.com/node/153791

http://www.thaigoodview.com/node/153790

http://www.thaigoodview.com/node/153789

http://www.thaigoodview.com/node/153788

http://www.thaigoodview.com/node/153785

http://www.thaigoodview.com/node/153781

http://www.thaigoodview.com/node/153780

http://www.thaigoodview.com/node/153779

http://www.thaigoodview.com/node/153776

http://www.thaigoodview.com/node/153774

http://www.thaigoodview.com/node/153773

http://www.thaigoodview.com/node/153772

http://www.thaigoodview.com/node/153769

http://www.thaigoodview.com/node/153768

http://www.thaigoodview.com/node/153767

http://www.thaigoodview.com/node/153761

http://www.thaigoodview.com/node/153759

http://www.thaigoodview.com/node/153758

http://www.thaigoodview.com/node/153753

http://www.thaigoodview.com/node/153751

http://www.thaigoodview.com/node/153750

 

วันที่แจ้งเตือน 27/03/2557 ตรวจสอบ 153608-153750

 

http://www.thaigoodview.com/node/153749

http://www.thaigoodview.com/node/153744

http://www.thaigoodview.com/node/153742

http://www.thaigoodview.com/node/153741

http://www.thaigoodview.com/node/153740

http://www.thaigoodview.com/node/153738

http://www.thaigoodview.com/node/153737

http://www.thaigoodview.com/node/153732

http://www.thaigoodview.com/node/153730

http://www.thaigoodview.com/node/153729

http://www.thaigoodview.com/node/153726

http://www.thaigoodview.com/node/153724

http://www.thaigoodview.com/node/153723

http://www.thaigoodview.com/node/153722

http://www.thaigoodview.com/node/153721

http://www.thaigoodview.com/node/153720

http://www.thaigoodview.com/node/153715

http://www.thaigoodview.com/node/153714

http://www.thaigoodview.com/node/153712

http://www.thaigoodview.com/node/153711

http://www.thaigoodview.com/node/153709

http://www.thaigoodview.com/node/153707

http://www.thaigoodview.com/node/153705

http://www.thaigoodview.com/node/153700

http://www.thaigoodview.com/node/153697

http://www.thaigoodview.com/node/153692

http://www.thaigoodview.com/node/153691

http://www.thaigoodview.com/node/153688

http://www.thaigoodview.com/node/153687

http://www.thaigoodview.com/node/153686

http://www.thaigoodview.com/node/153685

http://www.thaigoodview.com/node/153684

http://www.thaigoodview.com/node/153683

http://www.thaigoodview.com/node/153682

http://www.thaigoodview.com/node/153681

http://www.thaigoodview.com/node/153680

http://www.thaigoodview.com/node/153677

http://www.thaigoodview.com/node/153676

http://www.thaigoodview.com/node/153675

http://www.thaigoodview.com/node/153673

http://www.thaigoodview.com/node/153672

http://www.thaigoodview.com/node/153671

http://www.thaigoodview.com/node/153670

http://www.thaigoodview.com/node/153669

http://www.thaigoodview.com/node/153668

http://www.thaigoodview.com/node/153667

http://www.thaigoodview.com/node/153665

http://www.thaigoodview.com/node/153664

http://www.thaigoodview.com/node/153656

http://www.thaigoodview.com/node/153657

http://www.thaigoodview.com/node/153654

http://www.thaigoodview.com/node/153649

http://www.thaigoodview.com/node/153662

http://www.thaigoodview.com/node/153661

http://www.thaigoodview.com/node/153660

http://www.thaigoodview.com/node/153659

http://www.thaigoodview.com/node/153649

http://www.thaigoodview.com/node/153649

http://www.thaigoodview.com/node/153648

http://www.thaigoodview.com/node/153645

http://www.thaigoodview.com/node/153644

http://www.thaigoodview.com/node/153643

http://www.thaigoodview.com/node/153642

http://www.thaigoodview.com/node/153641

http://www.thaigoodview.com/node/153640

http://www.thaigoodview.com/node/153639

http://www.thaigoodview.com/node/153638

http://www.thaigoodview.com/node/153637

http://www.thaigoodview.com/node/153636

http://www.thaigoodview.com/node/153635

http://www.thaigoodview.com/node/153634

http://www.thaigoodview.com/node/153633

http://www.thaigoodview.com/node/153632

http://www.thaigoodview.com/node/153631

http://www.thaigoodview.com/node/153630

http://www.thaigoodview.com/node/153628

http://www.thaigoodview.com/node/153627

http://www.thaigoodview.com/node/153625

http://www.thaigoodview.com/node/153624

http://www.thaigoodview.com/node/153622

http://www.thaigoodview.com/node/153620

http://www.thaigoodview.com/node/153619

http://www.thaigoodview.com/node/153613

http://www.thaigoodview.com/node/153612

http://www.thaigoodview.com/node/153611

http://www.thaigoodview.com/node/153610

http://www.thaigoodview.com/node/153609

http://www.thaigoodview.com/node/153608

วันที่แจ้งเตือน 28/03/2557 ตรวจสอบ 153411-153608

http://www.thaigoodview.com/node/153604

http://www.thaigoodview.com/node/153599

http://www.thaigoodview.com/node/153592

http://www.thaigoodview.com/node/153591

http://www.thaigoodview.com/node/153586

http://www.thaigoodview.com/node/153580

http://www.thaigoodview.com/node/153577

http://www.thaigoodview.com/node/153573

http://www.thaigoodview.com/node/153572

http://www.thaigoodview.com/node/153571

http://www.thaigoodview.com/node/153570

http://www.thaigoodview.com/node/153567

http://www.thaigoodview.com/node/153565

http://www.thaigoodview.com/node/153563

http://www.thaigoodview.com/node/153561

http://www.thaigoodview.com/node/153559

http://www.thaigoodview.com/node/153558

http://www.thaigoodview.com/node/153557

http://www.thaigoodview.com/node/153555

http://www.thaigoodview.com/node/153554

http://www.thaigoodview.com/node/153549

http://www.thaigoodview.com/node/153548

http://www.thaigoodview.com/node/153547

http://www.thaigoodview.com/node/153544

http://www.thaigoodview.com/node/153543

http://www.thaigoodview.com/node/153542

http://www.thaigoodview.com/node/153537

http://www.thaigoodview.com/node/153536

http://www.thaigoodview.com/node/153534

http://www.thaigoodview.com/node/153532

http://www.thaigoodview.com/node/153531

http://www.thaigoodview.com/node/153529

http://www.thaigoodview.com/node/153528

http://www.thaigoodview.com/node/153527

http://www.thaigoodview.com/node/153525

http://www.thaigoodview.com/node/153523

http://www.thaigoodview.com/node/153520

http://www.thaigoodview.com/node/153517

http://www.thaigoodview.com/node/153516

http://www.thaigoodview.com/node/153515

http://www.thaigoodview.com/node/153514

http://www.thaigoodview.com/node/153513

http://www.thaigoodview.com/node/153511

http://www.thaigoodview.com/node/153510

http://www.thaigoodview.com/node/153508

http://www.thaigoodview.com/node/153507

http://www.thaigoodview.com/node/153506

http://www.thaigoodview.com/node/153498

http://www.thaigoodview.com/node/153496

http://www.thaigoodview.com/node/153495

http://www.thaigoodview.com/node/153494

http://www.thaigoodview.com/node/153491

http://www.thaigoodview.com/node/153490

http://www.thaigoodview.com/node/153489

http://www.thaigoodview.com/node/153488

http://www.thaigoodview.com/node/153487

http://www.thaigoodview.com/node/153486

http://www.thaigoodview.com/node/153485

http://www.thaigoodview.com/node/153482

http://www.thaigoodview.com/node/153481

http://www.thaigoodview.com/node/153478

http://www.thaigoodview.com/node/153474

http://www.thaigoodview.com/node/153472

http://www.thaigoodview.com/node/153471

http://www.thaigoodview.com/node/153470

http://www.thaigoodview.com/node/153469

http://www.thaigoodview.com/node/153462

http://www.thaigoodview.com/node/153461

http://www.thaigoodview.com/node/153457

http://www.thaigoodview.com/node/153455

http://www.thaigoodview.com/node/153453

http://www.thaigoodview.com/node/153452

http://www.thaigoodview.com/node/153450

http://www.thaigoodview.com/node/153461

http://www.thaigoodview.com/node/153448

http://www.thaigoodview.com/node/153447

http://www.thaigoodview.com/node/153446

http://www.thaigoodview.com/node/153445

http://www.thaigoodview.com/node/153444

http://www.thaigoodview.com/node/153442

http://www.thaigoodview.com/node/153441

http://www.thaigoodview.com/node/153440

http://www.thaigoodview.com/node/153439

http://www.thaigoodview.com/node/153438

http://www.thaigoodview.com/node/153437

http://www.thaigoodview.com/node/153436

http://www.thaigoodview.com/node/153435

http://www.thaigoodview.com/node/153434

http://www.thaigoodview.com/node/153433

http://www.thaigoodview.com/node/153432

http://www.thaigoodview.com/node/153431

http://www.thaigoodview.com/node/153430

http://www.thaigoodview.com/node/153429

http://www.thaigoodview.com/node/153428

http://www.thaigoodview.com/node/153425

http://www.thaigoodview.com/node/153424

http://www.thaigoodview.com/node/153423

http://www.thaigoodview.com/node/153422

http://www.thaigoodview.com/node/153421

http://www.thaigoodview.com/node/153420

http://www.thaigoodview.com/node/153419

http://www.thaigoodview.com/node/153418

http://www.thaigoodview.com/node/153417

http://www.thaigoodview.com/node/153414

http://www.thaigoodview.com/node/153413

http://www.thaigoodview.com/node/153412

http://www.thaigoodview.com/node/153411

 

วันที่แจ้งเตือน 19/05/2557 ตรวจสอบ 153348-153411


http://www.thaigoodview.com/node/153410

http://www.thaigoodview.com/node/153409

http://www.thaigoodview.com/node/153408

http://www.thaigoodview.com/node/153406

http://www.thaigoodview.com/node/153404

http://www.thaigoodview.com/node/153403

http://www.thaigoodview.com/node/153399

http://www.thaigoodview.com/node/153398

http://www.thaigoodview.com/node/153395

http://www.thaigoodview.com/node/153394

http://www.thaigoodview.com/node/153393

http://www.thaigoodview.com/node/153389

http://www.thaigoodview.com/node/153388

http://www.thaigoodview.com/node/153387

http://www.thaigoodview.com/node/153386

http://www.thaigoodview.com/node/153385

http://www.thaigoodview.com/node/153384

http://www.thaigoodview.com/node/153381

http://www.thaigoodview.com/node/153380

http://www.thaigoodview.com/node/153379

http://www.thaigoodview.com/node/153378

http://www.thaigoodview.com/node/153377

http://www.thaigoodview.com/node/153376

http://www.thaigoodview.com/node/153373

http://www.thaigoodview.com/node/153372

http://www.thaigoodview.com/node/153371

http://www.thaigoodview.com/node/153370

http://www.thaigoodview.com/node/153369

http://www.thaigoodview.com/node/153368

http://www.thaigoodview.com/node/153367

http://www.thaigoodview.com/node/153366

http://www.thaigoodview.com/node/153365

http://www.thaigoodview.com/node/153363

http://www.thaigoodview.com/node/153362

http://www.thaigoodview.com/node/153359

http://www.thaigoodview.com/node/153358

http://www.thaigoodview.com/node/153357

http://www.thaigoodview.com/node/153355

http://www.thaigoodview.com/node/153354

http://www.thaigoodview.com/node/153353

http://www.thaigoodview.com/node/153352

http://www.thaigoodview.com/node/153351

http://www.thaigoodview.com/node/153350

http://www.thaigoodview.com/node/153349

http://www.thaigoodview.com/node/153348

 

วันที่แจ้งเตือน 20/05/2557 ตรวจสอบ 153276-153348

 

http://www.thaigoodview.com/node/153347

http://www.thaigoodview.com/node/153346

http://www.thaigoodview.com/node/153345

http://www.thaigoodview.com/node/153344

http://www.thaigoodview.com/node/153334

http://www.thaigoodview.com/node/153332

http://www.thaigoodview.com/node/153331

http://www.thaigoodview.com/node/153329

http://www.thaigoodview.com/node/153326

http://www.thaigoodview.com/node/153325

http://www.thaigoodview.com/node/153323

http://www.thaigoodview.com/node/153320

http://www.thaigoodview.com/node/153319

http://www.thaigoodview.com/node/153316

http://www.thaigoodview.com/node/153315

http://www.thaigoodview.com/node/153314

http://www.thaigoodview.com/node/153312

http://www.thaigoodview.com/node/153311

http://www.thaigoodview.com/node/153310

http://www.thaigoodview.com/node/153309

http://www.thaigoodview.com/node/153308

http://www.thaigoodview.com/node/153307

http://www.thaigoodview.com/node/153301

http://www.thaigoodview.com/node/153299

http://www.thaigoodview.com/node/153298

http://www.thaigoodview.com/node/153297

http://www.thaigoodview.com/node/153296

http://www.thaigoodview.com/node/153294

http://www.thaigoodview.com/node/153293

http://www.thaigoodview.com/node/153292

http://www.thaigoodview.com/node/153290

http://www.thaigoodview.com/node/153288

http://www.thaigoodview.com/node/153286

http://www.thaigoodview.com/node/153285

http://www.thaigoodview.com/node/153282

http://www.thaigoodview.com/node/153276

 

วันที่แจ้งเตือน 23/05/2557 ตรวจสอบ 153212-153276


http://www.thaigoodview.com/node/153275

http://www.thaigoodview.com/node/153273

http://www.thaigoodview.com/node/153271

http://www.thaigoodview.com/node/153270

http://www.thaigoodview.com/node/153268

http://www.thaigoodview.com/node/153266

http://www.thaigoodview.com/node/153265

http://www.thaigoodview.com/node/153263

http://www.thaigoodview.com/node/153261

http://www.thaigoodview.com/node/153260

http://www.thaigoodview.com/node/153258

http://www.thaigoodview.com/node/153251

http://www.thaigoodview.com/node/153250

http://www.thaigoodview.com/node/153249

http://www.thaigoodview.com/node/153247

http://www.thaigoodview.com/node/153246

http://www.thaigoodview.com/node/153243

http://www.thaigoodview.com/node/153242

http://www.thaigoodview.com/node/153239

http://www.thaigoodview.com/node/153238

http://www.thaigoodview.com/node/153235

http://www.thaigoodview.com/node/153234

http://www.thaigoodview.com/node/153233

http://www.thaigoodview.com/node/153232

http://www.thaigoodview.com/node/153230

http://www.thaigoodview.com/node/153227

http://www.thaigoodview.com/node/153226

http://www.thaigoodview.com/node/153224

http://www.thaigoodview.com/node/153220

http://www.thaigoodview.com/node/153217

http://www.thaigoodview.com/node/153216

http://www.thaigoodview.com/node/153214

http://www.thaigoodview.com/node/153210

http://www.thaigoodview.com/node/153208

http://www.thaigoodview.com/node/153207

http://www.thaigoodview.com/node/153212

 

วันที่แจ้งเตือน 27/05/2557 ตรวจสอบ 153125-153212


http://www.thaigoodview.com/node/153206

http://www.thaigoodview.com/node/153203

http://www.thaigoodview.com/node/153202

http://www.thaigoodview.com/node/153200

http://www.thaigoodview.com/node/153199

http://www.thaigoodview.com/node/153198

http://www.thaigoodview.com/node/153197

http://www.thaigoodview.com/node/153196

http://www.thaigoodview.com/node/153194

http://www.thaigoodview.com/node/153191

http://www.thaigoodview.com/node/153190

http://www.thaigoodview.com/node/153189

http://www.thaigoodview.com/node/153187

http://www.thaigoodview.com/node/153186

http://www.thaigoodview.com/node/153183

http://www.thaigoodview.com/node/153181

http://www.thaigoodview.com/node/153180

http://www.thaigoodview.com/node/153178

http://www.thaigoodview.com/node/153177

http://www.thaigoodview.com/node/153176

http://www.thaigoodview.com/node/153175

http://www.thaigoodview.com/node/153173

http://www.thaigoodview.com/node/153170

http://www.thaigoodview.com/node/153169

http://www.thaigoodview.com/node/153168

http://www.thaigoodview.com/node/153167

http://www.thaigoodview.com/node/153166

http://www.thaigoodview.com/node/153165

http://www.thaigoodview.com/node/153163

http://www.thaigoodview.com/node/153162

http://www.thaigoodview.com/node/153161

http://www.thaigoodview.com/node/153160

http://www.thaigoodview.com/node/153158

http://www.thaigoodview.com/node/153157

http://www.thaigoodview.com/node/153155

http://www.thaigoodview.com/node/153154

http://www.thaigoodview.com/node/153151

http://www.thaigoodview.com/node/153150

http://www.thaigoodview.com/node/153149

http://www.thaigoodview.com/node/153146

http://www.thaigoodview.com/node/153145

http://www.thaigoodview.com/node/153144

http://www.thaigoodview.com/node/153139

http://www.thaigoodview.com/node/153138

http://www.thaigoodview.com/node/153137

http://www.thaigoodview.com/node/153136

http://www.thaigoodview.com/node/153135

http://www.thaigoodview.com/node/153134

http://www.thaigoodview.com/node/153130

http://www.thaigoodview.com/node/153129

http://www.thaigoodview.com/node/153125

 

วันที่แจ้งเตือน 01/06/2557 ตรวจสอบ 153085-153125

 

http://www.thaigoodview.com/node/153124

http://www.thaigoodview.com/node/153123

http://www.thaigoodview.com/node/153122

http://www.thaigoodview.com/node/153119

http://www.thaigoodview.com/node/153118

http://www.thaigoodview.com/node/153117

http://www.thaigoodview.com/node/153115

http://www.thaigoodview.com/node/153114

http://www.thaigoodview.com/node/153113

http://www.thaigoodview.com/node/153110

http://www.thaigoodview.com/node/153107

http://www.thaigoodview.com/node/153106

http://www.thaigoodview.com/node/153101

http://www.thaigoodview.com/node/153100

http://www.thaigoodview.com/node/153098

http://www.thaigoodview.com/node/153097

http://www.thaigoodview.com/node/153093

http://www.thaigoodview.com/node/153092

http://www.thaigoodview.com/node/153090

http://www.thaigoodview.com/node/153085

 

วันที่แจ้งเตือน 08/06/2557 กำลังตรวจสอบ 152997-153085

http://www.thaigoodview.com/node/153083

http://www.thaigoodview.com/node/153082

http://www.thaigoodview.com/node/153079

http://www.thaigoodview.com/node/153078

http://www.thaigoodview.com/node/153073

http://www.thaigoodview.com/node/153069

http://www.thaigoodview.com/node/153068

http://www.thaigoodview.com/node/153065

http://www.thaigoodview.com/node/153063

http://www.thaigoodview.com/node/153062

http://www.thaigoodview.com/node/153060

http://www.thaigoodview.com/node/153058

http://www.thaigoodview.com/node/153055

http://www.thaigoodview.com/node/153049

http://www.thaigoodview.com/node/153048

http://www.thaigoodview.com/node/153047

http://www.thaigoodview.com/node/153046

http://www.thaigoodview.com/node/153045

http://www.thaigoodview.com/node/153044

http://www.thaigoodview.com/node/153043

http://www.thaigoodview.com/node/153042

http://www.thaigoodview.com/node/153041

http://www.thaigoodview.com/node/153038

http://www.thaigoodview.com/node/153033

http://www.thaigoodview.com/node/153030

http://www.thaigoodview.com/node/153028

http://www.thaigoodview.com/node/153026

http://www.thaigoodview.com/node/153019

http://www.thaigoodview.com/node/153014

http://www.thaigoodview.com/node/153013

http://www.thaigoodview.com/node/153012

http://www.thaigoodview.com/node/152999

http://www.thaigoodview.com/node/152997

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มจากเดิม

เป็นกำลังใจให้นะครับ

อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ

รูปภาพของ nmsphasith

เป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับ อุปสรรคมีไว้ก้าวข้ามครับ

รูปภาพของ pvk02032

 ดีมากครับ...

คนเราจะได้มีจิตใต้สำนึกมากขึ้น...

....................................

ผู้มีจิตใจตั้งมั่น...ย่อมชนะฟ้า...

หากเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต อยากให้อาจารย์พิจารณาแจ้าให้ลูกศิษย์ทราบพร้อมตัดคะแนนไปเลยครับจะได้เข็ดหลาบ

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ

ในปีที่ผ่านมา บางครั้งผมก็อาจจะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงนัก แต่ส่วนใหญ่ เมื่องานที่ไม่อ้างแหล่งที่มา ผมจะดำเนินการดังนี้ครับ
1. ถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนผม ก็จะหักคะแนน แล้วโพสต์ลงไปว่า ไม่อ้างแหล่งที่มาครับ เมื่อกลับมาแก้ไข ก็จะลบที่โพสต์ลงไปว่า ไม่อ้างแหล่งที่มา ออกครับ
2. ถ้าเป็นนักเรียนโรงเรียนอื่นก็จะ e-mail ไปแจ้งครูผู้สอน หรือ โพสต์ลงไปว่าไม่อ้างแหล่งที่มาครับ  เมื่อกลับมาแก้ไข ก็จะลบที่โพสต์ลงไปว่า ไม่อ้างแหล่งที่มา ออกครับ

สาเหตุที่ผมไม่ลบข้อมูลทิ้ง ในกรณีที่ไม่อ้างแหล่งที่มา เพราะเด็กที่ทำ ก็จะละเลย เพราะคิดว่าถูกหักคะแนนแล้วก็จบ เลยบอกเด็กว่า ถ้าไม่แก้ ก็จะไม่ลบที่โพสต์ไว้ ความไม่ถูกต้องของงานนักเรียนก็จะปรากฎตลอดไป มันน่าอายนะ ซึ่งเด็กส่วนใหญ่เขาก็กลัวอายมากกว่าถูกหักคะแนนเสียอีก ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นมาตรการที่จะสอนเด็กให้เคารพสิทธิของผู้อื่นที่น่าจะได้ผล

แต่ในการกระทำแบบนี้ ก็ยากที่จะให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ มันต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กเห็น เด็กก็เลยคิดว่าไม่เป็นไร

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา ผมจึงต้องลบข้อมูลที่เด็กคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงทิ้งทั้งหมด และเปิดเทอมใหม่ เดือนพฤษภาคม 2552 คงมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นครับ ซึ่งผมกำลังพิจารณาอยู่ครับ ว่า
1. สู้ต่อในการให้เด็กทำให้ถูกต้อง ในแนวทางเดิม ซึ่งงานจะหนักมากขึ้น และเสี่ยงที่จะเกิดการผิดพลาดได้ เพราะผู้ปกครองที่จะมาช่วยตรวจ หรือบุคคลทั่วไปที่มาพบก็อาจจะไม่เข้าใจได้ หรือ
2. ไม่ให้นักเรียนส่งการบ้านอีกในเว็บ thaigoodview (มีนักเรียนมาใช้จากทั่วประเทศประมาณ 10 กว่าโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และเปิดเทอมใหม่ที่แจ้งมา 50 กว่าโรงเรียน) เพราะเสี่ยงต่อการไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขา อาจถูกฟ้องร้องได้ โดยให้ 50 กว่าโรงเรียนที่สมัครมา เด็กพิมพ์ลงกระดาษส่งแบบเดิม หรือไปโพสต์ที่เว็บอื่นที่ให้บริการมากมาย 

ขอขอบคุณอีกครั้งครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เป็นกำลังใจให้ อย่าท้อถอยนะครับ ผมก็เป็นคนนึง ที่เขียน content มาด้วยตัวเอง(แต่ลงเว็บตัวเองนะ) แล้วก็บ่อย ที่โดน copy หน้าดื้อๆ
เป็นกำลังใจให้นะครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 698 คน กำลังออนไลน์